GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (v platnosti od __/__/2019)

Pokud čtete tento dokument, je tomu tak proto, že jste vstoupili na naše webové stránky a do naší aplikace a/nebo na webové stránky a do aplikací našich partnerů, nebo proto, že jste se zúčastnili našich akcí.

Jsme společnost Maserati S.p.A., správce údajů se sídlem v Itálii, a toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám pomůže lépe porozumět tomu, jaké údaje jsou shromažďovány, pro jaké účely a jak vaše osobní údaje spravujeme.

Pro maximální možnou srozumitelnost a použitelnost níže uvedeného objasnění uvádíme příklady a vytvořili jsme Vysvětlení pojmů, která obsahují podrobnější definice a jsou k nahlédnutí zde. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo způsobu zpracování vašich údajů, můžete nám napsat sem.

1) Jaké údaje zpracováváme

Shromažďujeme údaje z našich webových stránek a naší aplikace, z webových stránek a aplikací našich partnerů a také během účasti na našich akcích. Shromažďované údaje a účely jejich zpracování závisí na způsobu, jakým používáte naše služby, a jak spravujete ovládání prohlížeče, zařízení a/nebo aplikace , které používáte.

 1. Vámi poskytované údaje

Při poskytování služeb nám můžete případně dát k dispozici své osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, nebo osobní údaje třetích stran, a také vaše preference (např. týkající se určitých modelů vozidel nebo služeb, které mají být přijaty od místního prodejce). K tomu dochází, když například požádáte o zkušební jízdu, hledáte nejbližšího prodejce, účastníte se jedné z našich akcí nebo když kladete otázky nebo vznášíte požadavky či komunikujete s našimi asistenčními službami. Můžete nám také na základě vlastního rozhodnutí poskytnout informace o vaší poloze, pokud například chcete prostřednictvím našich webových stránek a naší aplikace najít jednoho z našich prodejců ve vašem okolí (např. v Olomouci nebo Hradci Králové).

Pokud poskytnete údaje třetích stran, přijímáte veškeré právní povinnosti a závazky a v nejširším rozsahu nás zbavujete odpovědnosti za jakýkoliv spor, nárok, žádost o náhradu škod ze zpracování údajů atd., které případně obdržíme od třetích stran, jejichž osobní údaje jste nám zaslali, a které tak byly zpracovány v rozporu s platnými předpisy pro ochranu osobních údajů.

 1. Údaje shromažďované z prohlížeče, zařízení a aplikace

Když vstoupíte na naše webové stránky a do naší aplikace, shromažďujeme informace o prohlížeči, zařízení a aplikaci, které používáte. K těmto informacím patří IP adresa, datum, čas a požadovaná adresa URL, jedinečné identifikátory a další informace, jako je typ prohlížeče nebo zařízení, které se může případně skládat z operačního systému, jazyka, nastavení sítě, názvu mobilního operátora nebo poskytovatele internetu, seznamu pluginů nebo nainstalovaných aplikací třetích stran.

Část těchto informací se shromažďuje pomocí souborů cookies, SDK (souboru vývojových nástrojů) a dalších technologií sledování, které se nacházejí ve vašem prohlížeči nebo zařízení, což nám pomáhá například předcházet odchylkám při zobrazování obsahů nebo haváriím služeb, ale také nám to pomáhá poskytovat vám obsah, který by pro vás mohl být relevantní. Úplný seznam cookies a SDK zobrazíte kliknutím sem.

 1. Údaje odvozené z vašich činností

Shromažďujeme informace na základě vašich interakcí s našimi službami, abychom mohli tyto služby zlepšovat (např. pokud vidíme, že vás zajímá konkrétní model, při našich akcích nebo při pravidelné údržbě v určité oblasti, soustředíme se na propagování těchto obsahů) a také abychom zjistili obsahy, které by pro vás mohly být relevantní.

 1. Informace o vaší poloze

Shromažďujeme informace o vaší poloze, abychom vám v rámci našich služeb umožnili zobrazení prodejců, kteří se nacházejí blízko vás, a abychom vám mohli zasílat obsahy, které by pro vás mohly být relevantní. Vaše poloha může být určena pomocí:

 • ručního zadání adresy, města/obce nebo PSČ;
 • čidel zařízení;
 • IP adresy.

Vaše poloha je rozeznávána více méně přesně a nepřetržitě v závislosti na tom, zda jsou lokalizační data shromažďována z prohlížeče nebo ze zařízení, a na základě nastavení ochrany soukromí, která na něm provedete. Zaručujeme, že informace o vaší poloze nebudou použity k dovození vašich citlivých osobních údajů.

Způsoby, jakými určujeme vaši polohu, můžete upravit změnou nastavení ve svém prohlížeči nebo zařízení, jak je uvedeno v oddílu Jak kontrolovat své osobní údaje níže.

 1. Údaje shromažďované z webových stránek a aplikací našich partnerů

Informace o vás shromažďujeme také z webových stránek a aplikací našich partnerů. Ti nám mohou případně sdělovat vaše osobní údaje, pouze protože nám smluvně garantovali, že získali váš souhlas, nebo mají jiný právní důvod, který legitimizuje tuto komunikaci/sdílení s námi (např. pokud jste jednoho z našich partnerů požádali o rezervaci zkušební jízdy Maserati nebo jste zakoupili reklamní předměty Maserati a žádáte o obdržení sdělení o prodeji). V tomto ohledu upozorňujeme, že vynakládáme veškeré komerčně možné úsilí, abychom před použitím údajů, které obdržíme, ověřili jejich soulad s nařízeními a zákony, včetně toho, že vás žádáme, abyste neposkytovali své citlivé osobní údaje (tato činnost bude níže označována jako nepřímé shromažďování).

 1. Údaje shromažďované z veřejných nebo veřejně přístupných zdrojů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zdokonalujeme pomocí informací získaných z veřejných nebo veřejně a všeobecně přístupných zdrojů, a to v mezích stanovených zákonem, které se na nás vztahují. Mezi tyto zdroje mohou patřit například veřejné rejstříky, online publikace, přehledy a oficiální seznamy. Podotýkáme, že možnost použít tyto informace je vždy předem prověřována v souladu s dobrou praxí zavedenou italským Úřadem pro ochranu osobních údajů (Garante per la protezione dei dati personali), kterému podléháme.

Pro usnadnění budeme všechny doposud uváděné osobní údaje souhrnně označovat jako „údaje“.

2) Proč používáme vaše údaje

Tyto údaje se používají pro následující účely:

 1. K poskytování našich služeb a pro odpovědi na vaše žádosti

Vaše údaje používáme, abychom vám mohli nabídnout naše služby, včetně rezervací zkušebních jízd na našich webových stránkách a v naší aplikaci nebo na webových stránkách a v aplikacích našich partnerů, a jejich realizaci, organizaci našich akcí , kterých se účastníte, reakce na žádosti/náměty/zprávy a, pokud si to přejete, abychom vám mohli zasílat oficiální newslettery o našich činnostech a/nebo o činnostech obchodních skupin, jejichž jsme součástí.

Toto zpracování je založeno na uzavření smluvního závazku nebo na opatřeních přijatých na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

 1. K dodržování zákonných povinností, které se na nás vztahují

Vaše údaje případně používáme, abychom mohli dodržet všechny regulatorní a daňové povinnosti, které se na nás vztahují a které tvoří právní základ pro toto zpracování.

 1. Ke zjištění neobvyklých odchylek v našich službách

Vámi poskytnuté údaje, údaje shromažďované z prohlížeče, zařízení a aplikace, údaje odvozené z vašich činností a souhrnné informace používáme, abychom předešli neobvyklým odchylkám ve službách. Můžeme například zaznamenat neobvyklou odchylku při otevírání našich webových stránek a naší aplikace nebo odkazu. Údaje můžeme používat, abychom zjistili, jak předejít výskytu chyby v systému.

Toto zpracování vychází z potřeby zaručit plnění služeb a také z našeho oprávněného zájmu předcházet špatným službám.

 1. K uzpůsobení našich služeb, včetně obsahů, které by pro vás mohly být relevantní

Vaše údaje, zejména údaje odvozené z vašich činností, informace o vaší poloze a údaje shromážděné z prohlížeče, zařízení a aplikace používáme ke zlepšení našich služeb (např. našich webových stránek a naší aplikace, našich akcí a propagačních sdělení) a k tomu, abychom vám zobrazovali pouze obsahy, které by pro vás mohly být relevantní.

Obsahy, které by pro vás mohly být relevantní:

 • nejsou vytvářeny s použitím citlivých osobních údajů, jako jsou ty, které by bylo možné odvodit z informací o vaší poloze;
 • by mohly být viditelné i na jiných než našich webových stránkách a v jiných než našich mobilních aplikacích, protože jsou nahrávány na platformy programatické reklamy, a to pouze v rozsahu, v jakém jste nás oprávnili k možnosti je na tyto platformy nahrávat.

Uzpůsobení našich služeb a naše poskytování obsahů, které by pro vás mohly být relevantní, může více méně zcela záviset na vyjádřeném souhlasu, který můžete podle vlastního rozhodnutí udělit, nebo neudělit prostřednictvím:

 • banneru, který se zobrazí při vaší první návštěvě našich webových stránek a naší aplikace, pokud jde o údaje shromažďované z prohlížeče, zařízení a aplikace;
 • formulářů pro sběr údajů, ve kterých vás žádáme, abyste vyjádřili své preference, pokud jde o vámi poskytnuté údaje a údaje související s vašimi činnostmi;
 • bannerů prohlížeče nebo zařízení, abyste umožnili sdílení informací o své poloze.
 1. K měření efektivity našich služeb a vytváření nových služeb

Vaše údaje a souhrnné informace používáme k měření výkonnosti našich služeb nebo k vytváření nových služeb. K tomu může docházet například při provádění analýzy vašich interakcí s našimi prodejci, našimi akcemi, naším newsletterem a/nebo propagačními sděleními (jsou-li požadována). 

Při dodržení podmínky souhlasu s uzpůsobením našich služeb se měření efektivity našich služeb a vytváření nových služeb zakládá na našem oprávněném zájmu na vytváření a udržování služeb, které jsou pro naše uživatele skutečně užitečné.

 1. K tomu, abychom vám mohli zasílat propagační sdělení

Kontaktní informace, které jste nám poskytli, používáme, s výjimkou doručování oficiálního newsletteru, k jehož odběru se můžete svobodně přihlásit, k zasílání sdělení o nových modelech a službách, které nabízíme, o našich iniciativách a/nebo s tím, abychom vás požádali o účast v našich průzkumech spokojenosti zákazníka. V některých případech mohou tato sdělení obsahovat podporu prodeje produktu nebo služby některých vybraných partnerů (aniž by došlo ke sdílení vašich údajů s těmito partnery). Tato sdělení mohou být také uzpůsobena, pokud jste udělili souhlas s uzpůsobováním služeb, včetně obsahů, které by pro vás mohly být relevantní.

V tomto ohledu podotýkáme, že vám bez vašeho předchozího souhlasu, který můžete udělit prostřednictvím speciálního zaškrtávacího políčka vytvořeného pro tento účel a/nebo povolením přijímání push notifikací ve vašem zařízení, nebudou zasílána žádná sdělení. Připomínáme vám, že také můžete zvolit pouze některé kontaktní kanály (např. pouze email nebo SMS) kliknutím na odkaz „klikněte sem pro výběr jednotlivých kontaktních kanálů“ ve formuláři pro udělení souhlasu nebo výběrem jednotlivých kanálů v nastavení soukromí aplikace.

 1. K ochraně našich zájmů a zájmů našich uživatelů

V některých případech musíme vaše údaje používat v rámci našich činností zaměřených na identifikaci podvodných nebo nezákonných aktivit nebo aktivit, které ohrožují bezpečnost našich webových stránek a naší aplikace nebo služeb, k jejich předcházení a reakcím na ně. K tomu může docházet například v případech, kdy používáte aplikaci nepovoleným způsobem, k ověření tzv. nepřímého shromažďování nebo za okolností nepřiměřeného chování na našich akcích.

Tento účel vychází z našeho oprávněného zájmu chránit sebe a naše uživatele, včetně vás.

3) Jak používáme vaše údaje

Všechny údaje shromažďované pro výše uvedené účely procházejí jak ručním zpracováním, tak automatizovanými rozhodovacími procesy, to znamená programy a/nebo algoritmy, které analyzují informace, jako jsou údaje odvozené z vašich činností, informace o vaší poloze a údaje shromažďované z prohlížeče, zařízení a aplikace.

Vaše údaje mohou také být předmětem slučování a/nebo vzájemného odkazování. To nám umožňuje se ujistit, například v případech, kdy naše služby používá prohlížeč nebo zařízení se stejnou IP adresou nebo jedinečnými identifikátory, že by se mohlo jednat o jediného uživatele; nebo díky tomu také můžeme zasílat propagační sdělení nebo obsahy, které by pro vás mohly být relevantní, úzce související s informacemi o vaší poloze nebo údaji odvozenými z vašich činností, nebo dokonce údaji shromážděnými z prohlížeče, zařízení a aplikace.

4) S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje sdílíme s následujícími kategoriemi subjektů („příjemci“):

 • námi oprávněné osoby: jedná se o naše zaměstnance a spolupracovníky, kteří podepsali smlouvu o zachování mlčenlivosti a specifická pravidla pro zpracování vašich údajů;
 • naši zpracovatelé: jedná se o externí subjekty, kterým svěřujeme některé operace zpracování. Tato kategorie zahrnuje například poskytovatele zabezpečení našich systémů, konzultanty, účetní, technologické platformy pro uchovávání (hosting) údajů atd. Do této kategorie také patří naši prodejci nacházející se po celém světě. S každým z těchto subjektů jsme podepsali smlouvu, abychom zaručili, že vaše údaje budou zpracovány podle odpovídajících opatření a pouze na náš pokyn;
 • správci systému: jedná se o naše zaměstnance nebo naše zpracovatele, kterým je svěřena správa našich počítačových systémů, a kteří tedy mají oprávnění přistupovat ke zpracování vašich údajů, modifikovat jej, pozastavit nebo omezit. Tyto osoby byly vybrány a odpovídajícím způsobem předem proškoleny a jejich činnosti jsou sledovány systémy, které tyto osoby nemohou upravovat, jak požadují opatření italského Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • naši společníci: pokud jste například občanem Brazílie, můžeme sdílet vaše požadavky/dotazy s naší místní pobočkou, aby vám odpověděla ve vašem rodném jazyce. Totéž platí, pokud chceme vytvářet obchodní iniciativy na základě našich analýz trhu. Všichni společníci s námi podepsali dohody o zpracování vašich údajů;
 • pořádkové síly nebo jakýkoliv jiný orgán úřední moci, jehož opatření jsou pro nás povinná: k tomu dochází například, když musíme dodržet soudní opatření či zákon nebo když se musíme obhajovat u soudu.

5) Kde se nachází vaše údaje

Jsme přítomni a nabízíme naše služby téměř po celém světě. Ručíme za to, že vaše údaje budeme my sami i příjemci zpracovávat s ohledem na evropské a italské zákony, které se na nás vztahují. Ve skutečnosti může k předávání vašich údajů příjemcům docházet na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně (např. Štít EU‑USA na ochranu soukromí; Štít Švýcarsko‑USA na ochranu soukromí) nebo podle standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace jsou dostupné na základě písemné žádosti zde.

6) Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Údaje zpracovávané pro výše uvedené účely budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů, nebo dokud nebude odvolán váš souhlas, pokud je toto právní základ, který nám umožňuje jejich zpracovávání.

Údaje zpracovávané za účelem splnění povinností vyplývajících ze zákona, kterým podléháme, budou uchovávány po dobu stanovenou těmito pravidly. Údaje zpracovávané za účelem ochrany našich zájmů a zájmů našich uživatelů budou uchovávány po dobu povolenou italskými nařízeními k ochraně našich zájmů (§ 2946 a násl. italského občanského zákoníku). O další informace o kritériích a lhůtách uchovávání můžete písemně požádat zde.

7) Jak můžete své údaje kontrolovat

Kdykoliv můžete požádat o:

 • přístup ke svým údajům: podle toho, jakým způsobem používáte naše služby, vám sdělíme údaje , které o vás máme, jako je jméno, příjmení, věk, IP adresa, jedinečné identifikátory, e-mail, vyjádřené preference, společně s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, které jste obdrželi, když jste nám je poskytli, a zdroj vašich údajů (pokud nám byly například sděleny jedním z našich partnerů);
 • převod vašich údajů do přenositelné podoby: podle toho, jakým způsobem používáte naše služby, vám poskytneme tabulku v excelovém formátu obsahující údaje, jež o vás máme.
 • opravu svých údajů: například nás můžete požádat o úpravu emailové adresy nebo telefonního čísla, které jste nám poskytli, pokud nejsou tyto údaje správné;
 • omezení zpracování vašich údajů: pokud jste například přesvědčeni, že zpracování, které jsme provedli, je nezákonné, a/nebo si myslíte, že některé zpracování prováděné na základě našeho oprávněného zájmu není přiměřené;
 • vymazání vašich údajů: pokud například nemáte nadále v úmyslu používat naše služby a již si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly dále uchovávány;
 • aktualizaci vašich preferencí týkající se zpracování vašich údajů na základě souhlasu: podle toho, jakým způsobem používáte naše služby, nás můžete požádat, abychom vám nezasílali prodejní sdělení a/nebo abychom upravili naše služby, včetně obsahů, které by pro vás mohly být relevantní.

Doby odezvy stanovené evropskými předpisy, kterými se musíme řídit, jsou 1 měsíc od vaší žádosti (tuto lhůtu je možné v mimořádně složitých případech prodloužit o další 2 měsíce). Kterékoliv z výše uvedených práv můžete uplatnit písemně zde.

Stejná práva můžete uplatnit, pokud jde o jakékoliv zpracování provedené přímo Facebookem na našich stránkách sociálních médií, prostřednictvím formuláře, který najdete zde.

Kdykoliv můžete také:

 • kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (POOÚ) kliknutím zde;
 • kontaktovat místní dozorový úřad, jehož kontaktní údaje naleznete zde;
 • blokovat odesílání propagačních sdělení kliknutím na odkaz, který najdete v každém e-mailu dole;
 • nastavit svoje preference u údajů shromažďovaných z prohlížeče, zařízení a aplikace prostřednictvím následujících pokynů, které najdete zde.

8) Čeho se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů netýká

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje a týká se zpracování, které provádíme jako správce údajů na našich webových stránkách a v naší aplikaci a na webových stránkách a v aplikacích našich partnerů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se netýká zpracování, které provádí jiné subjekty než Maserati S.p.A., a zejména se netýká:

 • zpracování, které provádí naši partneři v postavení správců údajů (viz nepřímé shromažďování) nebo které provádí některé sítě sociálních médií, jako je Facebook, v rámci našich stránek a které je uvedeno zde;
 • zpracování, které provádí naši prodejci v postavení samostatných správců údajů;
 • zpracování, které se provádí po kliknutí na odkazy nacházející se na našich webových stránkách a v naší aplikaci, ve kterých není toto Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno;
 • zpracování, které provádí společnosti skupiny FCA v postavení samostatných správců údajů (např. https://careers.fcagroup.com/).

V souvislosti s těmito okolnostmi nepřijímáme žádnou odpovědnost v souvislosti se zpracováním vašich údajů, které není předmětem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

9) Máte sídlo mimo území Evropské unie?

V níže uvedených oddílech je vysvětleno, jak zpracováváme vaše údaje, pokud máte sídlo mimo území Evropské unie nebo pokud zákony země, kde máte své sídlo, stanovují odchylky nebo nezbytné specifikace toho, co výše předpokládá naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Austrálie
 • Bahrajn
 • Bělorusko
 • Brazílie
 • Čína
 • Dominikánská republika
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Filipíny
 • Gruzie
 • Guatemala
 • Hongkong
 • Chile
 • Indie
 • Indonésie
 • Japonsko
 • Jižní Afrika
 • Jižní Korea
 • Jordánsko
 • Katar
 • Kazachstán
 • Kolumbie
 • Kostarika
 • Kuvajt
 • Libanon
 • Macao
 • Malajsie
 • Maroko
 • Mexiko
 • Monacké knížectví
 • Nový Zéland
 • Omán
 • Panama
 • Peru
 • Portoriko
 • Rusko
 • Saúdská Arábie
 • Singapur
 • Spojené arabské emiráty
 • Srbsko
 • Thajsko
 • Tchaj-wan
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Uruguay
 • USA
 • Vietnam

10) Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je v platnosti od data uvedeného na začátku tohoto dokumentu. Vyhrazujeme si právo jeho obsah v plném nebo částečném rozsahu upravit nebo jednoduše aktualizovat, kromě jiného také na základě změn příslušných nařízení. Pokud budou v Prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny podstatné změny, obdržíte zprávu ve svém prohlížeči nebo v aplikaci.

Předchozí Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

11) Nastavte si své preference u údajů shromažďovaných z prohlížeče, zařízení a aplikace

 1. Cookies

Soubory Cookies, které poskytujeme:

Technický název Správce údajů Typ souboru cookie, jeho funkce a účel Platnost
_device Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti typ zařízení, pokud uživatel používá k procházení webu mobilní telefon Relace
adobeDTMadvertising Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti volbu uživatele související s reklamními cookies 29 dnů
adobeDTMcomfort Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti volbu uživatele související se soubory cookies pro zajištění uživatelského komfortu 29 dnů
adobeDTMperformance Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti volbu uživatele související se soubory cookies pro zajištění výkonu 29 dnů
CookieConsent Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti stav souhlasu uživatele s cookies pro aktuální doménu 1 rok
filter-colours-external Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti volbu uživatele související s filtry na externích barvách Relace
filter-colours-internal Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti volbu uživatele související s filtry na interních barvách Relace
ip_location Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti polohu uživatele na základě IP 30 dnů
ip_location_reject Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti, zda uživatel odmítl přesměrování z mezinárodní webové stránky na webovou stránku jeho země 1 den
JSESSIONID Maserati Při procházení webu se zachovávají stavy uživatele na různých webových stránkách Relace
maserati_cookie_agree Maserati Funkce umožňuje uložit do paměti přijetí zásad používání cookies uživatelem 30 dnů

Pokud chcete tyto soubory cookies blokovat, můžete se řídit pokyny ve svém prohlížeči (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari). Můžete také použít nástroj AdChoice poskytovaný Digital Advertising Alliance nebo nástroj YourOnlineChoice poskytovaný European Interactive Digital Advertising Alliance.

Soubory cookies poskytované třetími stranami:

Pokud chcete zablokovat zpracování těmito webovými stránkami, doporučujeme vám, abyste klikli na jeden z odkazů výše a uplatnili svoji preferenci. Google například také povoluje instalování pluginu pro vyřazení z webové analýzy (opt-out) na všech webových stránkách, na kterých jsou přítomné cookies Google; plugin je dostupný zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

       b. SDK

SDK, které používáme u aplikace, jsou třetích stran a závisí na typu zařízení, které používáte, jak je naznačeno níže. Můžete vznést námitky kliknutím na uvedené odkazy nebo z nastavení soukromí aplikace.

Na zařízeních Apple:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html;

Crashlytics: http://try.crashlytics.com/terms/

        c. Obsah, který by pro vás mohl být relevantní

Vzhledem ke způsobu strukturování programatické reklamy nejsme schopni uvést úplný výčet totožnosti jejích účastníků, a tedy mít přesné vědomosti o tom, kdo nám sděluje vaše údaje, jako je IP adresa , abychom vám mohli zobrazovat naše obsahy, které by pro vás mohly být relevantní.

Pokud si přejete zablokovat sdílení vašich osobních údajů v rámci programatické reklamy , která nám umožňuje vám zasílat obsahy, které by pro vás mohly být relevantní, můžete použít nástroj AdChoice poskytovaný společností Digital Advertising Alliance nebo nástroj YourOnlineChoice poskytovaný společností European Interactive Digital Advertising Alliance.

        d. Jedinečné identifikátory

Pokud nechcete, aby s námi vaše zařízení sdílelo jedinečné identifikátory, nebo pokud se rozhodnete, že je chcete resetovat, můžete tak učinit odpovídajícím nastavením svého zařízení.

Pokud máte iOS zařízení, přejděte do „Nastavení“, poté do „Soukromí“ a následně do „Reklamy“ a zapněte volbu „Omezit sledování“. Na stejné stránce můžete také obnovit své reklamní ID (známé jako IDFA).

        e. Informace o vaší poloze

Pokud s námi nechcete sdílet informace o své poloze, můžete deaktivovat povolení lokalizace v nastavení v prohlížeči nebo ve svém zařízení a/nebo aplikaci. Pokud chcete omezit informace, které zpracováváme, pokud jde o vaši polohu, můžete tak učinit ve svém zařízení aktivací funkce sledování vaší polohy pouze během doby, kdy používáte aplikaci, nebo popřípadě také tak, že nám jednoduše poskytnete svoji adresu nebo PSČ. 

       f. Propagační sdělení na zařízení

Pokud chcete blokovat zasílání propagačních sdělení prostřednictvím push notifikací, můžete toto povolení vypnout nebo změnou nastavení vašeho zařízení vybrat, který typ obsahu chcete dostávat.

        g. Další technologie sledování

Do našeho oficiálního newsletteru a propagačních sdělení zasílaných prostřednictvím emailu vkládáme další technologie sledování (např. pixely), které nám umožňují zjistit, zda byly odeslány správně a zda jste konkrétní obsah otevřeli, nebo ne.

Informace zajišťované dalšími technologiemi sledování používáme pouze pod podmínkou vašeho souhlasu vyjádřeného na banneru, který naleznete při první návštěvě našich webových stránek a naší aplikace. Pokud jste takový souhlas neudělili, nebudeme tyto informace používat. Pokud chcete toto sledování zablokovat, stačí nevybrat možnost plného stažení obrázků v emailu. Například v Outlooku je toto blokování nakonfigurováno ve výchozím nastavení. Ke stažení obrázků dojde pouze v případech, kdy kliknete na „Stáhnout obrázky“.

Vymezení pojmů

Aplikací se rozumí naše aplikace „Maserati Owner (odkaz na obchod s aplikacemi ve Velké Británii: https://apps.apple.com/gb/app/maserati-owner/id1312806215)_” pro chytré telefony, která je nainstalována ve vašem zařízení.

Citlivými osobními údaji (zvláštní kategorie osobních údajů) se rozumí osobní údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické přesvědčení, náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech a také genetické údaje, biometrické údaje zaměřené na jedinečnou identifikaci fyzické osoby, údaje související se zdravím nebo sexuálním životem nebo sexuální orientací dané osoby.

Cookie se rozumí krátký text odesílaný do vašeho prohlížeče jednou z našich webových stránek nebo webovými stránkami našich partnerů nebo prodejců. Umožňuje webové stránce zapamatovat si informace, jako je skutečnost, že jste webovou stránku navštívili, váš jazyk a jiné informace. Cookies se používají pro různé účely, například k zaregistrování vašich preferencí s ohledem na používání cookies (známých jako technické cookies), k měření efektivity našich služeb nebo k uzpůsobení našich služeb, včetně obsahů, které by pro vás mohly být relevantní. Informace odesílané cookies podléhají slučování a/nebo vzájemnému odkazování s informacemi SDK a dalších technologií sledování.

Čidly zařízení se v závislosti na vašem zařízení rozumí čidla, jako je akcelerometr, gyroskop, Bluetooth, Wi-Fi a GPS, jež svým způsobem sdílejí informace, které shromažďují, se zařízením, a tedy také s aplikací. Pokud jsou k tomu v nastavení vašeho zařízení oprávněna, umožňují nám získávat informace o vaší poloze.

Dalšími technologiemi sledování se rozumí pixelové tagy (sledování používané společně se soubory cookies a vkládané do obrázků na webové stránce nebo v aplikaci s cílem sledovat určité aktivity, jako je zobrazení obsahů, které by pro vás mohly být relevantní, nebo otevření e-mailu) nebo jedinečné identifikátory vkládané do odkazů na prodejní sdělení, které nám odesílají informace v okamžiku, kdy se na ně klikne.

IP adresou se rozumí jedinečné číslo používané prohlížečem, zařízením a aplikací pro připojení k internetu. Toto číslo generují ti, kdo vám poskytují službu internetového připojení, a díky němu můžete být identifikováni zároveň se samotným poskytovatelem a/nebo s přibližnou geografickou polohou, v níž se nacházíte. Bez této informace se nemůžete připojit k internetu, který používáme k tomu, abychom vám poskytovali služby, ale také ke shromažďování informací o vaší poloze a k tomu, abychom vám nabízeli obsahy, které pro vás mohou být relevantní.

Jedinečnými identifikátory se rozumí informace schopné vás specificky identifikovat prostřednictvím vašeho prohlížeče, zařízení a/nebo aplikace. Na prohlížeči se IP adresa a soubory cookies považují za jedinečné identifikátory. Na zařízení jsou jedinečnými identifikátory ukazatele reklamy zpřístupněné výrobci, jako je IDFA od společnosti Apple a AAID Androidu. Používáme je k měření efektivity našich služeb nebo uzpůsobení služeb, včetně obsahů, které pro vás mohou být relevantní. V tomto ohledu upozorňujeme, že pro tyto účely a v souladu s názory evropských orgánů nepoužíváme jedinečné identifikátory, jako je MAC adresa a IMEI, protože je nemůžete resetovat. U aplikace je na druhou stranu kód, který identifikuje vámi nainstalovanou aplikaci, považován za jedinečný identifikátor. Pro zjištění, jak resetovat či s námi nesdílet jedinečné identifikátory, klikněte zde.

Našimi akcemi se rozumí události/showroomy, které organizuje společnost Maserati a její prodejci nebo které jsou organizovány ve spolupráci s ostatními značkami, se kterými má společnost Maserati uzavřené dohody o úzké obchodní spolupráci.

Našimi webovými stránkami a naší aplikací se rozumí naše stránky na sociálních sítích, aplikace Maserati, některé části webových stránek našich prodejců, na kterých se nachází toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a také následující webové stránky: www.maserati.com, www.maseratistore.com ____.

Nepřímým shromažďováním se rozumí jedna ze služeb, které poskytujeme na webových stránkách a v aplikacích našich partnerů. V těchto případech nám garantuje partner samotný, že získal váš souhlas nebo má jiný právní důvod, který legitimizuje to, že nám sděluje / sdílí s námi vaše osobní údaje (např. informace o vaší poloze, cookies, SDK atd.). V tomto ohledu upozorňujeme, že před použitím údajů kontrolujeme způsoby, jakými partneři tyto údaje shromažďují a jak nám je předávají, aby byly respektovány vaše preference.

Obsahy, které by pro vás mohly být relevantní: například pokud hledáte model „Ghibli“, můžeme vám na našich webových stránkách a v naší aplikaci nebo prostřednictvím programatické reklamy zobrazit jiné obsahy související s tímto modelem. K úpravám obsahů může docházet prostřednictvím slučování a/nebo vzájemného odkazování údajů.

Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, jejichž prostřednictvím se fyzická osoba identifikuje nebo může identifikovat. Osobní údaje například zahrnují IP adresu, e-mailovou adresu (pokud obsahuje osobní údaje fyzické osoby) a jedinečné identifikátory.

Programatickou reklamou se rozumí platformy schopné sdílet informace, které se o vás shromažďují, jako je vaše IP adresa a údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookies, SDK a dalších technologií sledování, se subjekty, jenž mají zájem zobrazovat obsahy, které by pro vás mohly být relevantní. V našem případě, pokud si na našich webových stránkách a v naší aplikaci prohlížíte model „Ghibli“, požádáme účastníky v programatické reklamě, aby nám udělili reklamní prostor na jedné z webových stránek, které navštěvujete, abychom vám mohli zobrazit obsah, který by pro vás mohl být relevantní. V tomto ohledu upozorňujeme, že sdělování vašich údajů účastníkům v programatické reklamě je založeno na vašem předchozím a specifickém obsahu shromážděném na základě přijetí banneru prezentovaného při vaší první návštěvě na našich webových stránkách a v naší aplikaci. Chcete-li zjistit, jak vznést námitky proti tomuto sdělování údajů, klikněte sem

Prohlížečem se rozumí program, který používáte k přístupu na internet (např. Safari, Chrome, Firefox atd.).

SDK se rozumí softwarové knihovny, které jsou nainstalovány společně s aplikací. Umožňují sběr dat podobný tomu, k čemu dochází prostřednictvím souborů cookies ve vyhledávači. Prostřednictvím SDK můžeme v závislosti na nastavení vašeho zařízení shromažďovat informace o vaší poloze, jedinečných identifikátorech a údajích odvozených z vašich činností.

Slučováním a/nebo vzájemným odkazováním se rozumí soubor zcela automatizovaných a dalších operací, s jejichž pomocí slučujeme informace o vaší poloze, údaje odvozené z vašich činností, údaje shromážděné z prohlížeče, zařízení a aplikace, vámi poskytnuté údaje a údaje shromažďované z webových stránek a aplikací našich partnerů za účelem poskytování služeb, měření efektivity našich stávajících služeb a vytváření nových služeb, abychom vám mohli nabízet obsahy, které by pro vás mohly být relevantní. Operace slučování a/nebo vzájemného odkazování můžeme provádět dokonce i s různými zdroji, například mezi informacemi shromážděnými z našich webových stránek a naší aplikace, z webových stránek a aplikací našich partnerů a/nebo s údaji shromážděnými z veřejných nebo veřejně přístupných zdrojů.

Službami se hromadně rozumí soubor služeb, které se nacházejí na našich webových stránkách a v naší aplikaci, jako je konfigurace modelů Maserati, vyhledávání prodejců, rezervace zkušebních jízd, oficiální newsletter, zákaznická podpora a naše akce.

Souhrnnými informacemi se rozumí statistické informace o vás, které neobsahují vaše osobní údaje. Tyto informace používáme k měření efektivity našich služeb a k vytváření statistických zpráv pro naše partnery a prodejce. Například můžeme shromažďovat informace o vaší poloze nebo o vámi zhlédnutých obsazích, které by pro vás mohly být relevantní. V tomto ohledu upozorňujeme, že v těchto zprávách nesdílíme vaše osobní údaje.

Společníky se rozumí společnosti, které patří do naší obchodní skupiny, včetně: Maserati S.p.A. – mateřské společnosti; Maserati North America Inc.; Maserati Canada Inc.; Maserati Japan KK; Maserati West Europe S.A.; Maserati GB Limited; Maserati Deutschland GmbH; Maserati (CHINA) Cars Trading Co. Ltd.; Maserati Schweiz A.G.

Webovými stránkami a aplikacemi našich partnerů se rozumí webové stránky a mobilní aplikace našich partnerů a naše webové stránky a aplikace spravované našimi partnery (např. Maseratistore.com), se kterými máme obchodní smlouvy (např. nepřímé shromažďování), nebo všechny webové stránky nebo aplikace, na kterých se nalézá toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Úplný seznam našich partnerů se otevře po kliknutí sem.

Zařízením se rozumí zařízení (např. chytrý telefon Apple), ze kterého navštěvujete naše webové stránky a naši aplikaci a/nebo webové stránky a aplikace našich partnerů. 

Konfigurátor

Každé Maserati je jako umělecké dílo vyrobené s péčí a pozorností kterou může poskytnout pouze lidská ruka.
Grecale
Grecale
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20
MC20 Cielo
MC20 Cielo

Grecale GT

2023
Grecale GT
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,6 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
300 HP
Pohon
AWD

Grecale Modena

2023
Grecale Modena
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,3 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Grecale Trofeo

2023
Grecale Trofeo
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
3,8 sec
Maximální rychlost
285 km/h
Maximální výkon
530 HP
Pohon
AWD

Ghibli GT Hybrid

2022
Ghibli GT Hybrid
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,7 sec
Maximální rychlost
255 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena

2022
Ghibli Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
267 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S

2022
Ghibli Modena S
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,9 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Ghibli Modena S Q4
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,7 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Ghibli Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,3 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

Levante GT Hybrid

2022
Levante GT Hybrid
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Levante Modena

2022
Levante Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
251 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
AWD

Levante Modena S

2022
Levante Modena S
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,2 sec
Maximální rychlost
264 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Levante Trofeo

2022
Levante Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,1 sec
Maximální rychlost
302 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
AWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

Quattroporte GT

2022
Quattroporte GT
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
270 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena

2022
Quattroporte Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,0 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Quattroporte Modena Q4
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,8 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Quattroporte Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,5 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

MC20

2023
MC20

MC20 Cielo

2023
MC20 Cielo
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
<2.9 sec
Maximální rychlost
>325 km/h
Maximální výkon
630 HP
Pohon
RWD
Please enter a Configuration Code.
Přístup ke stávajícím konfiguracím.
Využijte svůj unikátní konfigurační kód.
Váš konfigurační kód najdete ve svém e-mailu nebo v rámci vytištěné PDF nabídky.
Your Maserati range for

Konfigurátor

Každé Maserati je jako umělecké dílo vyrobené s péčí a pozorností kterou může poskytnout pouze lidská ruka.
Grecale
Grecale

Grecale GT

2023
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,6 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
300 HP
Pohon
AWD

Grecale Modena

2023
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,3 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Grecale Trofeo

2023
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
3,8 sec
Maximální rychlost
285 km/h
Maximální výkon
530 HP
Pohon
AWD
Ghibli
Ghibli

Ghibli GT Hybrid

2022
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,7 sec
Maximální rychlost
255 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
267 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,9 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,7 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,3 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
Levante
Levante

Levante GT Hybrid

2022
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Levante Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
251 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
AWD

Levante Modena S

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,2 sec
Maximální rychlost
264 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Levante Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,1 sec
Maximální rychlost
302 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
AWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte GT

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
270 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,0 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,8 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,5 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
MC20
MC20

MC20

2023
MC20 Cielo
MC20 Cielo

MC20 Cielo

2023
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
<2.9 sec
Maximální rychlost
>325 km/h
Maximální výkon
630 HP
Pohon
RWD
Please enter a Configuration Code.
Přístup ke stávajícím konfiguracím.
Využijte svůj unikátní konfigurační kód.
Váš konfigurační kód najdete ve svém e-mailu nebo v rámci vytištěné PDF nabídky.
Your Maserati range for