Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20
MC20 Cielo
MC20 Cielo

Ghibli

2021
Ghibli
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Tốc độ tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli Trofeo

2021
Ghibli Trofeo
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,3 sec
Tốc độ tối đa
326 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli Hybrid

2021
Ghibli Hybrid
Bố trí động cơ
L4
Dung tích
1995 cc
Gia tốc
5,7 sec
Tốc độ tối đa
255 km/h
Công suất tối đa
330 HP
Lực kéo
RWD

Levante

2021
Levante
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Tốc độ tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2021
Levante S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Tốc độ tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2021
Levante GTS
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Tốc độ tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
292 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2021
Levante Trofeo
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
5020502 cc
Gia tốc
3,9 sec
Tốc độ tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
AWD

Quattroporte

2021
Quattroporte
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Tốc độ tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2021
Quattroporte S
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Tốc độ tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte Trofeo

2021
Quattroporte Trofeo
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,5 sec
Tốc độ tối đa
326 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
RWD

MC20

2023
MC20
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Tốc độ tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD

MC20 Cielo

2023
MC20 Cielo
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Tốc độ tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary
Your Maserati range for

Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide
Ghibli
Ghibli

Ghibli

2021
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Tốc độ tối đa
267 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli Trofeo

2021
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,3 sec
Tốc độ tối đa
326 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
RWD

Ghibli Hybrid

2021
Bố trí động cơ
L4
Dung tích
1995 cc
Gia tốc
5,7 sec
Tốc độ tối đa
255 km/h
Công suất tối đa
330 HP
Lực kéo
RWD
Levante
Levante

Levante

2021
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
6,0 sec
Tốc độ tối đa
251 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
AWD

Levante S

2021
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,2 sec
Tốc độ tối đa
264 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
AWD

Levante GTS

2021
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,2 sec
Tốc độ tối đa
292 km/h
Công suất tối đa
292 HP
Lực kéo
AWD

Levante Trofeo

2021
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
5020502 cc
Gia tốc
3,9 sec
Tốc độ tối đa
304 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
AWD
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte

2021
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,5 sec
Tốc độ tối đa
270 km/h
Công suất tối đa
350 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte S

2021
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
2979 cc
Gia tốc
5,0 sec
Tốc độ tối đa
288 km/h
Công suất tối đa
430 HP
Lực kéo
RWD

Quattroporte Trofeo

2021
Bố trí động cơ
V8
Dung tích
3799 cc
Gia tốc
4,5 sec
Tốc độ tối đa
326 km/h
Công suất tối đa
580 HP
Lực kéo
RWD
MC20
MC20

MC20

2023
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Tốc độ tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD
MC20 Cielo
MC20 Cielo

MC20 Cielo

2023
Bố trí động cơ
V6
Dung tích
3000 cc
Gia tốc
<2.9 sec
Tốc độ tối đa
>325 km/h
Công suất tối đa
630 HP
Lực kéo
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary
Your Maserati range for

Công cụ hỗ trợ và Dịch vụ

Đại lý gần nhất

Nhập mã bưu chính hoặc địa điểm để liên hệ với đại lý gần nhất của bạn
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*

*
* Phần bắt buộc