This website uses third-party profiling cookies to provide services in line with the preferences you reveal while browsing the Website. By continuing to browse this Website, you consent to the use of these cookies. If you want to object such processing, please read the instructions described in our Cookie Policy.
I agree

Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide.
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
GranTurismo
GranTurismo
GranCabrio
GranCabrio

Ghibli

2017
Ghibli
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli S

2017
Ghibli S
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli S Q4

2017
Ghibli S Q4
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli Diesel

2017
Ghibli Diesel
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Levante

2017
Levante
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Levante S

2017
Levante S
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte

2017
Quattroporte
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte S

2017
Quattroporte S
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte S Q4

2017
Quattroporte S Q4
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte GTS

2017
Quattroporte GTS
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte Diesel

2017
Quattroporte Diesel
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranTurismo

2016
GranTurismo
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranTurismo Sport

2016
GranTurismo Sport
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranTurismo Sport

2016
GranTurismo Sport
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio

2016
GranCabrio
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio Sport

2016
GranCabrio Sport
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio MC

2016
GranCabrio MC
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio MC (Centennial ed.)

2016
GranCabrio MC (Centennial ed.)
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary

Build Your Own

Every Maserati is like a work of art constructed with the care and attention that only the human hand can provide.
Ghibli
Ghibli

Ghibli

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli S

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli S Q4

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Ghibli Diesel

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
Levante
Levante

Levante

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Levante S

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte S

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte S Q4

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte GTS

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

Quattroporte Diesel

2017
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
GranTurismo
GranTurismo

GranTurismo

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranTurismo Sport

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranTurismo Sport

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
GranCabrio
GranCabrio

GranCabrio

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio Sport

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio MC

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo

GranCabrio MC (Centennial ed.)

2016
Bố trí động cơ
Dung tích
Gia tốc
Công suất tối đa
Công suất tối đa
Lực kéo
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary

Công cụ hỗ trợ và Dịch vụ

Đại lý gần nhất

Nhập mã bưu chính hoặc địa điểm để liên hệ với đại lý gần nhất của bạn
Ở lại đến ngày
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*
Xin vui lòng nhập địa chỉ email
* Phần bắt buộc
Stay up to date