Những hình ảnh đầu tiên của nguyên mẫu GranTurismo mới

06_Maserati_GranTurismo_Prototype

Modena, ngày 11 tháng 6 năm 2021 - Nguyên mẫu prototype của Maserati GranTurismo mới đã được đưa ra khỏi Innovation Lab của Maserati và có những hình ảnh đầu tiên đường phố Modena.

Maserati GranTurismo mới sẽ là chiếc xe chạy điện 100% đầu tiên của Thương hiệu.

Trước khi chính thức ra mắt mẫu xe này, những nguyên mẫu xe GranTurismo thử nghiệm mới đang trải qua giai đoạn thử nghiệm lái trên các đường thử chuyên sâu, trong các điều kiện sử dụng khác nhau, để thu thập những dữ liệu quan trọng cho việc hoàn thiện phiên bản GranTurismo chính thức.

03_Maserati_GranTurismo_Prototype
02_Maserati_GranTurismo_Prototype
04_Maserati_GranTurismo_Prototype
01_Maserati_GranTurismo_Prototype
load more
no results

Hãy liên lạc với Maserati

Yêu cầu lái thử hoặc báo giá và liên lạc với đại lý gần nhất của bạn
Liên lạc