MC20-cielo_hotspot_driving_modes

Driving Mode Selector

Chế độ Driving Mode Selector Unlatched sẽ được căn chỉnh hợp lý trên Drive Mode Selector của MC20 để chọn các chế độ lái xe tương ứng Nằm ở vị trí hoàn hảo trên bảng điều khiển trung tâm, cho phép thay đổi chế độ một cách nhanh chóng để phản ứng với bất kỳ điều kiện hoặc sở thích lái xe nào

Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*

*
* Phần bắt buộc