innovation
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vượt qua tất cả: Lịch sử kiên định, thách thức và khác biệt.

Từ năm 1914
Xe concept Alfieri

Xe concept Alfieri

Sự kính trọng của chúng tôi với di sản thể thao của Maserati. Tương lai của thiết kế Maserati
Master Maserati Driving Courses

Master Maserati Driving Courses

Become a Master of Driving
GT4 Championship

Passion for speed

Shaping racing history for over a century
Maserati Polo Tour 2016

Maserati Polo Tour 2016

In collaboration with La Martina, official supplier of the Maserati Team
Partners

Partners

Successful collaborations that support us in providing a unique experience to all our customers
Maserati Store Online

Maserati collection

Explore the online store. Shop now
SnowMaster Experience

SnowMaster Experience

Master Maserati Driving Experience

Master Maserati Driving Experience

Become a Master of Driving
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*

*
* Phần bắt buộc