רק לרכבים הטובים ביותר

כדי ליהנות מכל מה שמציעה האחריות המורחבת של מזראטי, יש לעמוד במספר דרישות:

• כל פעולות התחזוקה השוטפות והחריגות הנדרשות על ידי מזראטי בוצעו במועדן על ידי מרכז שירות מורשה, כמו גם כל הפעולות הנדרשות הנדרשות כחלק מהשירות ו/או קמפיינים לקריאות תיקון שמזראטי הודיעה עליהן
• הרכב לא היה מעורב בתאונות חמורות ולא בוצעו בו שינויים
• הרכב לא השתתף בתחרויות מרוץ
• הרכב אינו גנוב

ההחרגות הבאות חלות גם על האחריות המורחבת:
• פעולת תחזוקה ועלות נוזלי תפעול או חומרים מתכלים בכפוף לבלאי רגיל
• שינויים או פגיעה בצבע, ציפוי הכרום או הריפוד כתוצאה מבלאי רגיל או כתוצאה משימוש לא ראוי
• תקלות שלא נגרמו בשל חומר או רכיב אלא בשל שימוש לא נאות, תאונה או נהיגה בתחרויות מרוץ

למידע נוסף, אנא צרו קשר עם יבואן מורשה של מזראטי.