/
טופס הזמנה

המסמך שהופק כשההזמנה הראשונה הגיעה למפעל.

כל המסמכים מופקים על נייר קלף.

גיליון בדיקת המכונית

מסמך זה הופק בעת ייצור המכונית. הוא מספק פרטים טכניים על המנוע, בדיקות, וכן, במידה וקיים, מידע על הצבע החיצוני, החיפויים הפנימיים, המפתחות והשטיחונים. מסמך זה הוא בעל עניין רב בשל ההקשר ההיסטורי והמשמעות שלו.

כל המסמכים מופקים על נייר קלף.

גיליון נתונים טכניים

המסמך שבו נרשמו המאפיינים הטכניים העיקריים בעת הייצור.

כל המסמכים מופקים על נייר קלף.

גיליון ביקורת בסוף פס הייצור

המסמך שבו נרשמו מאפייני המכונית בסוף פס הייצור.

כל המסמכים מופקים על נייר קלף.

הודעת משלוח

המסמך שליווה את המכונית כשהיא ירדה לראשונה מפס הייצור.

כל המסמכים מופקים על נייר קלף.