ELSD

כיף לנהוג בכל מצב. כל גרסאות ה-Grecale מצוידות במערכת ההנעה לכל הגלגלים של מזראטי. בנוסף, עבור גרסת הטרופאו האינטנסיבית, הדיפרנציאל החשמלי בעל ההחלקה המוגבלת משתף פעולה באופן מושלם עם מערכת ההנעה לכל הגלגלים כדי להבטיח יציבות והתנהגות כביש מיטביות.