/
נהיגה חכמה
לעיתים אנחנו צריכים להאט רק כדי להאיץ שוב. בכל פעם שאתם מאטים או  בולמים, אנרגיה נטענת לצורך תגבור ההאצה שלכם.
 שליטה ביעילות
עם תצרוכת דלק ששופרה ב- 20% לעומת הגיבלי בעלת מנוע ה-350 כ"ס, הטכנולוגיה של הגיבלי ההיברידית מספקת יעילות וחיסכון ללא פשרות.