Privacybeleid website

Maserati S.p.A., met maatschappelijke vestiging te Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italië ("Maserati"), heeft zich ertoe verbonden de online privacy van de gebruikers van de websites  www.maserati.com en www.maseratistore.com (gezamenlijk de "Website") te beschermen. Als zodanig is dit Privacybeleid opgesteld, zodat u kennis kunt nemen van het beleid van Maserati met betrekking tot uw privacy, evenals met betrekking tot de manier waarop met uw persoonlijke informatie wordt omgegaan bij het gebruik van de Website. Dit Privacybeleid geeft u tevens de informatie die u nodig hebt om, waar nodig, op een expliciete en geïnformeerde manier toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Over het algemeen worden alle informatie en gegevens die u via de Website aan Maserati verstrekt, of die anderszins via de Website door Maserati worden verzameld in het kader van het gebruik van de diensten van Maserati ("Diensten"), zoals nader gedefinieerd in Paragraaf 3 hieronder, door Maserati op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier verwerkt. Hiertoe, en zoals hieronder verder wordt beschreven, houdt Maserati rekening met internationaal erkende beginselen voor de verwerking van Persoonsgegevens, zoals doelbinding, opslagbeperking, gegevensminimalisering, gegevenskwaliteit en vertrouwelijkheid.

INHOUD

 1. Gegevensbeheerder en Functionaris voor gegevensbescherming
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
  1. Naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens
  2. Sollicitaties
  3. Speciale categorieën Persoonsgegevens
  4. Persoonsgegevens van andere personen
  5. Door gegevens bladeren
  6. Cookies
 3. Doel van de verwerking
 4. Redenen voor de verwerking en verplicht of discretionair karakter van de verwerking
 5. Ontvangers van Persoonsgegevens
 6. Overdracht van Persoonsgegevens
 7. Bewaren van Persoonsgegevens
 8. Rechten van betrokkenen
 9. Wijzigingen

 

 1. Gegevensbeheerder en Functionaris voor gegevensbescherming

  Maserati is, zoals aangegeven bovenaan dit Privacybeleid, de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens die via de Website wordt uitgevoerd.

  Mail naar dpo@maserati.com om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Maserati.
   
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

  Wanneer u de Website gebruikt, verzamelt en verwerkt Maserati informatie over u (als persoon) waarmee u direct, of in combinatie met andere verzamelde informatie, kunt worden geïdentificeerd. Maserati kan op deze manier ook informatie over andere personen verzamelen en verwerken, als u ervoor kiest deze informatie aan Maserati te verstrekken.

  Deze informatie kan worden gerubriceerd als "Persoonsgegevens" en kan door Maserati worden verzameld, zowel wanneer u er direct voor kiest om deze te verstrekken (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of een proefrit aanvraagt om zo van de Diensten van Maserati gebruik te kunnen maken) als simpelweg door uw gedrag op de Website te analyseren.

  Persoonsgegevens die via de Website door Maserati kunnen worden verwerkt, zijn:
 1. Naam, contactgegevens en andere Persoonsgegevens

  In verschillende onderdelen van de Website - zoals bij het aanmaken van een account op de Website - wordt u gevraagd informatie in te voeren zoals uw naam, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, land en adres enz. Wanneer u zich aanmeldt om van Diensten gebruik te kunnen maken, kan u worden gevraagd om informatie te verstrekken over de door u gewenste betaalmethode - PayPal, bankoverschrijving of creditcard.

  Bovendien kan Maserati aanvullende informatie verzamelen die u verstrekt bij deelname aan enquêtes en andere acties op de Website, of wanneer u contact zoekt met Maserati via de contactgegevens op de Website of met de Klantenservice.
 1. Sollicitaties

  Wanneer u zich registreert om te solliciteren naar een functie binnen Maserati op de Website http://careers.maserati.com ("Werken"), wordt u gevraagd diverse Persoonsgegevens te verstrekken, zoals professionele/arbeidsvoorwaardelijke gegevens (bv. uw cv, begeleidende brief, professionele kwalificaties, verwachtingen en gewenste werkplek van de sollicitant, vanaf wanneer u beschikbaar bent, URL's, enz.) De Persoonsgegevens die u voor dat doel verstrekt, worden door Maserati verwerkt overeenkomstig het gepubliceerde Privacybeleid.
 1. Speciale categorieën Persoonsgegevens

  Bepaalde gedeelten van de Website (zoals het formulier om een ​​proefrit aan te vragen) bevatten vrije tekstvelden, waarin u Maserati wat meer informatie kunt geven die u kunt gebruiken om Persoonsgegevens te communiceren.

  Het invullen van deze velden is geheel vrijblijvend, maar u kunt ze gebruiken om (al dan niet bewust) de wat meer privacygevoelige Persoonsgegevens te verstrekken, zoals gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap. De inhoud die u in deze velden uploadt, kan ook (al dan niet bedoeld) andere soorten gevoelige informatie bevatten met betrekking tot uw persoon, zoals uw genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid.

  Maserati verzoekt u geen gevoelige Persoonsgegevens op de Website aan te geven, tenzij u dit zelf strikt noodzakelijk vindt. Aangezien het volledig optioneel is om deze informatie te verstrekken, moet u er rekening mee houden dat Maserati uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voor de verwerking van dit soort Persoonsgegevens. Maserati benadrukt het belang van het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om dit soort Persoonsgegevens te verwerken, als u deze informatie toch wilt delen.
   
 2. Persoonsgegevens van andere personen

  Zoals vermeld in het vorige onderdeel, bevatten bepaalde delen van de Website vrije tekstvelden, waarin u berichten voor Maserati kunt achterlaten. Deze berichten kunnen (al dan niet bewust) Persoonsgegevens bevatten die betrekking hebben op andere personen.

  Wanneer u ervoor kiest Persoonsgegevens met betrekking tot andere personen te delen, wordt u beschouwd als onafhankelijke gegevensbeheerder met betrekking tot die Persoonsgegevens en dient u alle bijbehorende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op u te nemen. Dit betekent onder meer dat u Maserati volledig dient te vrijwaren van eventuele klachten, claims of eisen tot vergoeding van schade die zouden kunnen voortvloeien uit de verwerking van deze Persoonsgegevens, van de kant van derden over wie u via de Website informatie verstrekt.

  Aangezien Maserati deze informatie niet rechtstreeks van deze derden verzamelt (maar indirect, via u), moet u ervoor zorgen dat u de toestemming van deze derden hebt voordat u informatie over hen aan Maserati verstrekt; zo niet, dan moet u ervoor zorgen dat er een andere geschikte reden is op basis waarvan u Maserati deze informatie rechtmatig kunt geven.
 1. Door gegevens bladeren

  Voor de werking van de Website wordt, zoals gebruikelijk is bij websites op internet, gebruik gemaakt van computersystemen en softwareprocedures, die informatie verzamelen over de gebruikers van die Website als onderdeel van de routinewerking. Hoewel Maserati deze informatie niet verzamelt om aan specifieke gebruikers te koppelen, is het wel mogelijk om die gebruikers via die informatie, of in combinatie met andere verzamelde informatie, te identificeren. Deze informatie moet daarom ook als Persoonsgegevens worden beschouwd.

  Deze informatie omvat verschillende parameters met betrekking tot uw besturingssysteem en IT-omgeving, zoals uw IP-adres, locatie (land), de domeinnamen van uw computer, de URI (Uniform Resource Identifier)​​-adressen van bronnen die u op de Website opvraagt, hoe laat u bepaalde dingen heeft opgevraagd, de methode die wordt gebruikt om iets op te vragen bij de server, de afmetingen van het bestand dat is verkregen in reactie op een aanvraag, de numerieke code die de status aangeeft van de reactie die door de server is verzonden (geslaagd, fout, et cetera), enzovoort.

  Deze gegevens worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, maar ook om de juiste werking ervan te garanderen en eventuele fouten en/of misbruik van de Website te signaleren. Met uitzondering van dit laatste doel, blijven deze gegevens niet langer dan 7 werkdagen bestaan.
 1. Cookies

  U vindt belangrijke informatie over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid.
 1. Doel van de verwerking

  Maserati is voornemens uw Persoonsgegevens, die via de Website zijn verzameld, te gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Om uw identiteit te verifiëren en u te helpen, in het geval u uw inloggegevens/wachtwoord voor een van de registratiediensten van Maserati kwijt of vergeten bent, zodat u uw aankoopgeschiedenis kunt raadplegen, door een geregistreerd gebruikersprofiel bij te houden, om u als abonnee de nieuwsbrief van Maserati te kunnen sturen met uitsluitend informatieve inhoud, om u alle informatie te sturen die u expliciet hebt opgevraagd; om uw bestelling af te ronden en de via de Website aangeschafte producten te kunnen leveren, om u een ​​proefrit te laten maken, de prijsopgave of informatie te geven die u heeft opgevraagd, om de dealer bij u in de buurt te vinden en om andere Diensten aan te bieden waar u mogelijk behoefte aan heeft ("Dienstverlening");
 • Voor toekomstige marketing-, promotie- en publiciteitsdoeleinden met betrekking tot de producten en diensten van Maserati, evenals die van geselecteerde derden ("Marketing"), zoals voor het uitvoeren van directe marketing, marktonderzoek en enquêtes, via e-mail, sms, telefonisch, banners, instant messaging, via een operator, per post, via de officiële social mediapagina's van Maserati;
 • Voor toekomstige marketing-, promotie- en publiciteitsdoeleinden, door u directe e-mailmarketingberichten te sturen met betrekking tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u hebt aangeschaft of opgevraagd via gebruik van de Website ("Soft Spam");
 • Om een ​​profiel aan te maken van u als gebruiker van de Website, door middel van profileringscookies en door het verzamelen en analyseren van informatie over de voorkeuren die u selecteert en de keuzes die u op de Website maakt en uw algemene activiteiten op de Website. Dit profiel wordt gebruikt om u te informeren over andere websites/diensten waarin u volgens Maserati geïnteresseerd zou kunnen zijn en om u andere, voor u mogelijk relevante of interessante informatie en advertenties te laten zien. Alle algoritmen die voor deze verwerking worden aangewend, worden regelmatig getest om ervoor te zorgen dat de verwerking eerlijk en onbevooroordeeld plaatsvindt ("Profilering");
 • Voor naleving van wetten waaraan Maserati zich moet houden met betrekking tot de verzameling en/of verdere verwerking van bepaalde soorten Persoonsgegevens ("Naleving");
 • Om misbruik van de Website of frauduleuze activiteiten via de Website ("Misbruik/Fraude") te voorkomen en op te sporen.
 1. Redenen voor de verwerking en verplicht/discretionair karakter van de verwerking

  De juridische basis van Maserati voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, overeenkomstig de in Paragraaf 3 vastgestelde doeleinden, is als volgt:
 • Dienstverlening: verwerking voor deze doeleinden is nodig om de Diensten te kunnen leveren en is daarom noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u. Het is voor u niet verplicht om Maserati uw Persoonsgegevens te verstrekken; maar als u dit niet doet, kan Maserati geen Diensten aan u leveren.
 • Marketing: verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op uw toestemming. U bent niet verplicht Maserati toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden en u zult geen gevolgen ondervinden als u ervoor kiest om dit niet te doen (u ontvangt alleen geen verdere marketingberichten meer van Maserati). Eventuele verleende toestemming kan ook in een later stadium nog worden ingetrokken (zie Paragraaf 8 voor meer informatie).
 • Soft Spam: verwerking voor dit doel is gebaseerd op het belang van Maserati om u directe e-mailmarketingberichten te sturen met betrekking tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u hebt aangeschaft via de Website. U kunt deze berichten blokkeren zonder verdere gevolgen voor u (u ontvangt alleen geen verdere berichten meer van Maserati), door dit aan te geven via de link die u vindt onderaan iedere dergelijke e-mail.
 • Profilering: verwerking voor dit doel is gebaseerd op de toestemming die van u is verkregen door middel van de bannercookie en/of het aan- of uitvinken van een specifiek keuzevakje. U bent niet verplicht Maserati toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel en u zult geen gevolgen ondervinden als u ervoor kiest om dit niet te doen (de informatie op de Website wordt alleen niet verder voor u gepersonaliseerd). Eventuele verleende toestemming kan ook in een later stadium nog worden ingetrokken (zie Paragraaf 8 voor meer informatie).
 • Naleving: verwerking voor dit doel is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Maserati aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Wanneer u Persoonsgegevens aan Maserati verstrekt, dient Maserati deze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals het bewaren van uw Persoonsgegevens en het rapporteren van de gegevens aan officiële instanties, ten behoeve van naleving van belasting-, douane- of andere wettelijke verplichtingen.
 • Misbruik/Fraude: Informatie die voor dit doel wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt om frauduleuze activiteiten of misbruik van de Website (voor mogelijk criminele doeleinden) te voorkomen en op te sporen.
 1. Ontvangers van Persoonsgegevens

  Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende lijst personen/instanties ("Ontvangers"):
 • Personen, bedrijven of professionele bedrijven die Maserati voorzien van advies en consultancy met betrekking tot boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale, financiële en incassozaken, met betrekking tot de levering van de Diensten en die doorgaans namens Maserati optreden als gegevensverwerkers;
   
 • Instanties die zijn ingeschakeld om de Diensten te leveren (bijvoorbeeld hostingproviders of aanbieders van e-mailplatforms);
   
 • Personen die bevoegd zijn om technisch onderhoud uit te voeren (inclusief onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
   
 • Personen die door Maserati geautoriseerd zijn voor het verwerken van Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met de levering van de Diensten, die een geheimhoudingsplicht hebben of die onderworpen zijn aan een toepasselijke wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid (zoals werknemers van Maserati);
   
 • Andere bedrijven binnen de Maserati Group die betrokken zijn bij interne administratieve doeleinden, zoals de verwerking van Persoonsgegevens van klanten of werknemers; en
   
 • Openbare instanties, organen of autoriteiten waaraan uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende verordeningen van die instanties, organen of autoriteiten;
 1. Overdracht van Persoonsgegevens

  Gezien de wereldwijde aanwezigheid en bedrijfsactiviteiten van Maserati, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan Ontvangers in verschillende landen. Maserati hanteert passende voorzorgsmaatregelen om de rechtmatigheid en veiligheid van deze Persoonsgegevensoverdracht te waarborgen, bijvoorbeeld door zich te baseren op toereikendheidsbesluiten van de Europese Commissie, standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of andere waarborgen of voorwaarden die als toepasselijk voor de overdracht worden beschouwd. Meer informatie hierover kunt u schriftelijk opvragen bij Maserati door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@maserati.com.
 1. Bewaren van Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van Dienstverlening worden door Maserati bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om dergelijke doeleinden te bereiken - aangezien deze Persoonsgegevens worden verwerkt voor de levering van de Diensten, kan Maserati deze Persoonsgegevens in ieder geval langere tijd bewaren, net zo lang als nodig is om de belangen van Maserati te beschermen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid in relatie tot de levering van de Diensten.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Marketing en Profilering worden door Maserati bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot het moment waarop u de verleende toestemming intrekt. Deze periode wordt met vaste tussenpozen verlengd. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden uw Persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt, maar kunnen ze nog wel door Maserati worden bewaard, in het bijzonder wanneer dit nodig is ter bescherming van de belangen van Maserati met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid inzake deze verwerking.

  Persoonsgegevens die zijn verwerkt ten behoeve van Soft Spam blijven bewaard totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking door middel van de link die u vindt onderaan iedere dergelijke e-mail.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van Naleving worden door Maserati bewaard gedurende de periode die vereist is door de specifieke wettelijke verplichting of door de toepasselijke wetgeving.

  Persoonsgegevens die worden verwerkt ter voorkoming van Misbruik/Fraude worden door Maserati bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te verwezenlijken.
 1. Rechten van betrokkenen

  Volgens de verordening kunt u als betrokkene op elk gewenst moment de volgende rechten ten opzichte van Maserati uitoefenen:
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens die worden verwerkt door Maserati (en/of een kopie van die Persoonsgegevens), evenals informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Uw Persoonsgegevens die zijn verwerkt door Maserati corrigeren of bijwerken, wanneer deze eventueel onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Een verzoek doen uw Persoonsgegevens die worden verwerkt door Maserati te wissen, wanneer u van mening bent dat de verwerking onnodig of anderszins onrechtmatig is;
 • Een verzoek doen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, wanneer u van mening bent dat de verwerkte Persoonsgegevens onjuist, onnodig of onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • Uw recht op overdraagbaarheid uitoefenen: het recht op een kopie van uw Persoonsgegevens die aan Maserati zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, evenals de verzending van die Persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op basis van relevante redenen met betrekking tot uw specifieke situatie, waarvan u van mening bent dat deze redenen Maserati ervan moeten weerhouden uw Persoonsgegevens te verwerken; of
 • Uw toestemming voor verwerking (voor Marketing en Profilering) intrekken.

  Wij wijzen u erop dat u de meeste Persoonsgegevens die u aan Maserati verstrekt op elk gewenst moment kunt wijzigen, met inbegrip van uw e-mailvoorkeuren, door, indien van toepassing, het gebruikersprofiel te openen dat u op de Website kunt aanmaken.

  Bij het aanvragen van de Diensten hebt u wellicht de communicatiemiddelen geselecteerd waarmee u de Marketing wilt laten uitvoeren (zoals per fax, telefoon, sms, e-mail, post, sociale media). U kunt de toestemming voor de Marketing intrekken met behulp van de verschillende communicatiemiddelen uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing, door de selectie van de relevante opties ongedaan te maken. U kunt de toestemming voor Marketing ook per e-mail intrekken of bezwaar maken tegen Soft Spam, door de betreffende link te selecteren onderaan elk ontvangen e-mailbericht. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrief van Maserati, die u als Service ontvangt.

  De toestemming voor Profilering met behulp van cookies kan worden ingetrokken zoals beschreven in Paragraaf 2.f of door, met behulp van een keuzevakje, op elk gewenst moment de voorkeuren te wijzigen van het gebruikersprofiel dat u op de Website kunt aanmaken.

  Naast via bovenstaande methoden, kunt u altijd uw hierboven beschreven rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan Maserati, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@maserati.com.

  Wij wijzen u erop dat u als betrokkene het recht hebt een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor de bescherming van Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens via de Website onrechtmatig is.
 1. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid is van kracht gegaan op 16 april 2018. Maserati behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of eenvoudigweg om de inhoud bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Maserati zal u over dergelijke wijzigingen informeren zodra deze worden toegepast. De wijzigingen zijn bindend vanaf het moment dat ze op de Website worden gepubliceerd. Maserati vraagt u daarom dit Privacybeleid regelmatig door te lezen, om kennis te nemen van de nieuwste, bijgewerkte versie van het Privacybeleid, zodat u constant op de hoogte blijft van de manier waarop Maserati Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

-------------------------

Website Privacy Policy

Maserati S.p.A., with registered offices at Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy (“Maserati”), is committed to protecting the online privacy of the users of the websites www.maserati.com, www.maseratistore.com (collectively the “Website”). As such, this Privacy Policy has been written in order to allow you to understand Maserati’s policy regarding your privacy, as well as how your personal information will be handled when using the Website. This Privacy Policy will also provide you with information so that you are able to consent to the processing of your personal data in an explicit and informed manner, where appropriate.

In general, any information and data which you provide to Maserati over the Website, or which is otherwise gathered via the Website by Maserati, in the context of the use of Maserati’s services (“Services”) as better defined in the Section 3 below, will be processed by Maserati in a lawful, fair and transparent manner. To this end, and as further described below, Maserati takes into consideration internationally recognised principles governing the processing of personal data, such as purpose limitation, storage limitation, data minimisation, data quality and confidentiality.

CONTENTS

 1. Data controller and Data Protection Officer
 2. Personal Data processed
  1. Name, contact details and other Personal Data
  2. Job applications
  3. Special categories of Personal Data
  4. Other persons’ Personal Data
  5. Browsing data
  6. Cookies
 3. Purposes of processing
 4. Grounds for processing and mandatory or discretionary nature of processing
 5. Recipients of Personal Data
 6. Transfer of Personal Data
 7. Retention of Personal Data
 8. Data subjects’ rights
 9. Amendments

 

 1. Data controller and Data Protection Officer

  Maserati, as identified at the top of this Privacy Policy, is the data controller regarding all personal data processing carried out through the Website.

  To get in touch with Maserati’s Data Protection Officer, please contact: dpo@maserati.com.
   
 2. Personal Data processed

  When you use the Website, Maserati will collect and process information regarding you (as an individual) which allows you to be identified either by itself, or together with other information which has been collected. Maserati may also be able to collect and process information regarding other persons in this same manner, if you choose to provide it to Maserati.

  This information may be classified as “Personal Data” and can be collected by Maserati both when you choose to provide it (e.g., when you subscribe to the newsletter or request a test drive, in order to receive Maserati’s Services) or simply by analysing your behaviour on the Website.

  Personal Data which can be processed by Maserati through the Website are as follows:

 

 1. Name, contact details and other Personal Data

  In various sections of the Website – including, in particular, if you decide to create an account on the Website – you will be asked to submit information such as your name, phone / mobile numbers, e-mail address, date of birth, country of residence and address etc. When subscribing or signing up to receive Services, you might be asked to provide information as to your preferred mode of payment – PayPal, bank transfer or credit card.

  In addition, whenever you participate in surveys and other promotions which may be available on the Website, as well as whenever you communicate with Maserati through the contact details provided in the Website or with Customer Service, Maserati may collect additional information which you choose to provide.
   
 2. Job applications

  When registering to apply for a position within Maserati on the Website http://careers.maserati.com  (“Careers”), you will also be asked to provide various types of Personal Data, including professional/employment details (e.g., resume, cover letter, professional qualifications, candidate’s expectations and wished workplace, availability to start, URLs, etc.).The Personal Data that you will provide for that purpose will be processed by Maserati pursuant to the Privacy Policy published therein.
   
 3. Special categories of Personal Data

  Certain areas of the Website (such as the form to request a test drive) include free text fields where you can provide Maserati with some information or needs, which you may use to communicate Personal Data.

  Where these fields are completely free, you may use them to disclose (inadvertently or not) more sensitive categories of Personal Data, such as data revealing your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership. The content you upload in these fields may also (inadvertently or not) include other types of sensitive information relating to you, such as your genetic data, biometric data or data concerning your health, sex life or sexual orientation.

  Maserati asks that you do not disclose any sensitive Personal Data on the Website, unless you consider this to be strictly necessary. As it is totally optional to provide this information, if you do, please mind that Maserati needs your explicit consent to process on sort of Personal Data. Maserati would stress the importance of providing your explicit consent to process this sort of Personal Data if you decide, nonetheless, to share it.
   
 4. Other persons’ Personal Data

  As mentioned in the previous section, certain areas of the Website include free text fields where you can write messages to Maserati. These messages may (inadvertently or not) include Personal Data related to other persons.

  In any situation where you decide to share Personal Data related to other persons, you will be considered as an independent data controller regarding that Personal Data and must assume all inherent legal obligations and responsibilities. This means, among other things, that you must fully indemnify Maserati against any complaints, claims or demands for compensation for damages which may arise from the processing of this Personal Data, brought by the third parties whose information you provide through the Website.

  As Maserati does not collect this information directly from these third parties (but rather collects them, indirectly, from you), you must make sure that you have these third parties’ consent before providing any information regarding them to Maserati; if not, then you must make sure there is some other appropriate grounds on which you can rely to lawfully give Maserati this information.
   
 5. Browsing data

  The Website’s operation, as is standard with any websites on the Internet, involves the use of computer systems and software procedures, which collect information about the Website’s users as part of their routine operation. While Maserati does not collect this information in order to link it to specific users, it is still possible to identify those users either directly via that information, or by using other information collected – as such, this information must also be considered Personal Data.

  This information includes several parameters related to your operating system and IT environment, including your IP address, location (country), the domain names of your computer, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of resources you request on the Website, the time of requests made, the method used to submit requests to the server, the dimensions of the file obtained in response to a request, the numerical code indicating the status of the response sent by the server (successful, error, etc.), and so on.

  These data are used to compile statistical information on the use of the Website, as well as to ensure its correct operation and identify any faults and/or abuse of the Website. Save from this last purpose, these data do not persist for more than 7 working days.
   
 6. Cookies

  Relevant information on the use of cookies are available in the Cookie Policy here.

 

 1. Purposes of processing

  Maserati intends to use your Personal Data, collected through the Website, for the following purposes:
 • To verify your identity and assist you, in case you lose or forget your login / password details for any of Maserati’s registration services, to allow you to consult your purchase history, by maintaining a registered user profile, to send you Maserati newsletter you subscribed for as a service and which contains only informative material, to send you any information you explicitly requested; to finalise your purchase order and deliver the products you may buy on the Website, to allow you to request a test drive, a price quote or any info you may ask for, to find the dealer next to you and to provide any other Services which you may request (“Service Provision”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, including to carry out direct marketing, market research and surveys, via e-mail, SMS, over the phone, banners instant messaging, through an operator, traditional mail, through Maserati’s official social media pages, regarding Maserati‘s products and services, as well as those of selected third parties (“Marketing”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, by sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased or requested through the use of the Website (“Soft Spam”);
   
 • To create a profile of you as a Website user, through the use of profiling cookies and by collecting and analysing information on the preferences you select and choices you make in the Website, as well as your general activities on the Website. This profile will be used to give you information about other websites / services which Maserati believes you may be interested in, and to show you information and advertisements which may be relevant to you and your interests. All algorithms involved in this processing are regularly tested, to ensure the processing’s fairness and control for bias (“Profiling”);
   
 • For compliance with laws which impose upon Maserati the collection and/or further processing of certain kinds of Personal Data (“Compliance”);
   
 • To prevent and detect any misuse of the Website, or any fraudulent activities carried out through the Website (“Misuse/Fraud”).
   
 1. Grounds for processing and mandatory / discretionary nature of processing

  Maserati’s legal bases for processing your Personal Data, according to the purposes identified in Section 3, are as follows:
 • Service Provision: processing for these purposes is necessary to provide the Services and, therefore, is necessary for the performance of a contract with you. It is not mandatory for you to give Maserati your Personal Data for these purposes; however, if you do not, Maserati will not be able to provide any Services to you.
   
 • Marketing: processing for these purposes is based on your consent. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for these purposes, and you will suffer no consequence if you choose not to give it (aside from not being able to receive further marketing communications from Maserati). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Soft Spam: processing for this purpose is based on the interest of Maserati of sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased through the use of the Website. You can block these communications, and you will suffer no consequence if you do so (aside from not being able to receive further communications from the Maserati), by opposing through the link provided at the bottom of all such communications.
   
 • Profiling: processing for this purpose is based on your consent collected by means of the banner cookie and/or with a specific tickbox. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for this purpose, and you will suffer no consequence if you choose not to (aside from not being able to benefit from greater personalisation of your user experience regarding the Website). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Compliance: processing for this purpose is necessary for Maserati to comply with its legal obligations. When you provide any Personal Data to Maserati, Maserati must process it in accordance with the laws applicable to it, which may include retaining and reporting your Personal Data to official authorities for compliance with tax, customs or other legal obligations.
   
 • Misuse/Fraud: Information collected for this purpose is used exclusively to prevent and detect fraudulent activities or misuse of the Website (for potentially criminal purposes).

 

 1. Recipients of Personal Data

  Your Personal Data may be shared with the following list of persons / entities (“Recipients”):
 • Persons, companies or professional firms providing Maserati with advice and consultancy regarding accounting, administrative, legal, tax, financial and debt collection matters related to the provision of the Services and which act typically as data processors on behalf of Maserati;
   
 • Entities engaged in order to provide the Services (e.g., hosting providers or e-mail platform providers);
   
 • Persons authorised to perform technical maintenance (including maintenance of network equipment and electronic communications networks);
   
 • Persons authorised by Maserati to process Personal Data needed to carry out activities strictly related to the provision of the Services, who have undertaken an obligation of confidentiality or are subject to an appropriate legal obligation of confidentiality (e.g., employees of Maserati);
   
 • Other companies within the Maserati Group for internal administrative purposes, including the processing of clients' or employees' Personal Data; and
   
 • Public entities, bodies or authorities to whom your Personal Data may be disclosed, in accordance with the applicable law or binding orders of those entities, bodies or authorities;
 1. Transfer of Personal Data

  Considering Maserati’s worldwide presence and business operations, your Personal Data may be transferred to Recipients located in several different countries. Maserati implements appropriate safeguards to ensure the lawfulness and security of these Personal Data transfers, such as by relying on adequacy decisions from the European Commission, standard data protection clauses adopted by the European Commission, or other safeguards or conditions considered adequate to the transfer at hand. More information about it are available sending a written request to Maserati at the following address: dpo@maserati.com.
   
 2. Retention of Personal Data

  Personal Data processed for Service Provision will be kept by Maserati for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes – in any case, as these Personal Data are processed for the provision of the Services, Maserati may continue to store this Personal Data for a longer period, as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to the provision of the Services.

  Personal Data processed for Marketing and Profiling will be kept by Maserati from the moment you give consent until the moment you withdraw the consent given and renewed at fixed intervals. Once consent is withdrawn, Personal Data will no longer be used for these purposes, although it may still be kept by Maserati, in particular as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to this processing.

  Personal Data processed for Soft Spam will be kept until you object to such processing by means of the link provided at the bottom of all such communications.

  Personal Data processed for Compliance will be kept by Maserati for the period required by the specific legal obligation or by the applicable law.

  Personal Data processed for preventing Misuse/Fraud will be kept by Maserati for as long as deemed strictly necessary to fulfil the purposes for which it was collected.
 1. Data subjects’ rights

  Under the Regulation, you, as a data subject, are entitled to exercise the following rights before Maserati, at any time:
 • Access your Personal Data being processed by Maserati (and/or a copy of that Personal Data), as well as information on the processing of your Personal Data;
 • Correct or update your Personal Data processed by Maserati, where it may be inaccurate or incomplete;
 • Request erasure of your Personal Data being processed by Maserati, where you feel that the processing is unnecessary or otherwise unlawful;
 • Request the restriction of the processing of your Personal Data, where you feel that the Personal Data processed is inaccurate, unnecessary or unlawfully processed, or where you have objected to the processing;
 • Exercise your right to portability: the right to obtain a copy of your Personal Data provided to Maserati, in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as the transmission of that Personal Data to another data controller;
 • Object to the processing of your Personal Data, based on relevant grounds related to your particular situation, which you believe must prevent Maserati from processing your Personal Data; or
 • Withdraw your consent to processing (for Marketing and Profiling).

  Please note that most of the Personal Data you provide to Maserati can be changed at any time, including your e-mail preferences, by accessing, where applicable, the user profile you can create on the Website.

  When requesting for the Services, you may have selected the means of communication through whom you desired the Marketing to be carried out (i.e. fax, phone, SMS, email, mail, social media). You may withdraw the consents for the Marketing through the different means of communication from the user profile, where applicable, by de-selecting the relevant options. You can also withdraw consent for Marketing via e-mail or object to Soft Spam by selecting the appropriate link included at the bottom of every e-mail message received. The same applies to the Maserati newsletter you receive as a Service.

  Consent for Profiling via cookies may be withdrawn as described in Section 2.f or, if via tick box, by changing, at any time, the preferences of the user profile you can create on the Website.

  Aside from the above means, you can always exercise your rights described above by sending a written request to Maserati at the following address: privacy@maserati.com.

  In any case, please note that, as a data subject, you are entitled to file a complaint with the competent supervisory authorities for the protection of Personal Data, if you believe that the processing of your Personal Data carried out through the Website is unlawful.
 1. Amendments

  This Privacy Policy entered into force on 16/04/18. Maserati reserves the right to partly or fully amend this Privacy Policy, or simply to update its content, e.g., as a result of changes in applicable law. Maserati will inform you of such changes as soon as they are introduced, and they will be binding as soon as they are published on the Website. Maserati therefore invites you to regularly visit this Privacy Policy in order to acquaint yourself with the latest, updated version of the Privacy Policy, so that you may remain constantly informed on how Maserati collects and uses Personal Data.

Testrit

Vraag om een testrit, offerte of meer informatie