Zásady ochrany osobních údajů na internetových stránkách

Společnost Maserati S. p. A. se sídlem na adrese Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Itálie (dále jen „společnost Maserati“) se zavázala chránit online soukromí uživatelů internetových stránek www.maserati.com a www.maseratistore.com (dále souhrnně jen „internetové stránky“). Z tohoto důvodu byly vytvořeny tyto zásady ochrany osobních údajů, které vám mají vysvětlit zásady společnosti Maserati týkající se ochrany vašich údajů a také způsoby nakládání s nimi při používání internetových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů dále poskytují informace, abyste mohli se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit výslovný a informovaný souhlas, je-li to nezbytné.

Veškeré informace a údaje, které poskytnete společnosti Maserati prostřednictvím internetových stránek nebo které společnost Maserati prostřednictvím internetových stránek jinak shromažďuje v souvislosti s používáním svých služeb (dále jen „služby“), jak je podrobněji vymezeno v oddíle 3 níže, bude společnost Maserati zpracovávat zákonně, korektně a transparentně. V souvislosti s tím a dalšími ustanoveními níže respektuje společnost Maserati mezinárodně uznávané zásady zpracování osobních údajů, k nimž patří například omezení účelu, omezení uchovávání, minimalizace údajů, kvalita údajů a důvěrnost.

OBSAH

 1. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů
 2. Zpracovávané osobní údaje
  1. Jméno, kontaktní údaje a další osobní údaje
  2. Žádosti o práci
  3. Zvláštní kategorie osobních údajů
  4. Osobní údaje dalších osob
  5. Procházení údajů
  6. Soubory cookie
 3. Účely zpracování
 4. Důvody zpracování a povinná nebo volitelná povaha zpracování
 5. Příjemci osobních údajů
 6. Předávání osobních údajů
 7. Uchovávání osobních údajů
 8. Práva subjektů údajů
 9. Dodatky

 

 1. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Společnost Maserati je podle identifikace na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů správcem údajů s ohledem na zpracování veškerých osobních údajů prováděné prostřednictvím internetových stránek.

  Chcete-li se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Maserati, můžete ho kontaktovat na adrese dpo@maserati.com.
   
 2. Zpracovávané osobní údaje

  Když používáte internetové stránky, společnost Maserati o vás (jako o osobě) shromažďuje a zpracovává informace, které umožňují vaši identifikaci samostatně nebo společně s dalšími shromážděnými informacemi. Společnost Maserati může být také schopna stejným způsobem shromažďovat a zpracovávat informace o dalších osobách, pokud se rozhodnete je společnosti Maserati poskytnout.

  Tyto informace mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ a společnost Maserati je může shromažďovat, když se rozhodnete jí je poskytnout (např. při přihlášení k odběru novinek nebo žádosti o zkušební jízdu), abyste mohli využívat jejích služeb, nebo prostou analýzou vašeho chování na internetových stránkách.

  Společnost Maserati může prostřednictvím internetových stránek zpracovávat tyto osobní údaje:
   
 1. Jméno, kontaktní údaje a další osobní údaje

  V různých částech internetových stránek (zejména pokud se rozhodnete si na internetových stránkách vytvořit účet) vás budeme žádat o uvedení údajů, mezi něž patří vaše jméno, telefonní číslo/číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, datum narození, země a adresa trvalého bydliště atd. Při přihlášení k odběru nebo registraci k využívání služeb můžete být požádáni o uvedení údajů týkajících se upřednostňovaného způsobu platby (Paypal, bankovní převod či kreditní karta).

  Kdykoli se mimoto zúčastníte průzkumů a jiných propagačních akcí, které mohou být na internetových stránkách k dispozici, budete komunikovat se společností Maserati prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách či prostřednictvím oddělení zákaznického servisu, může společnost Maserati shromažďovat další údaje, které se rozhodnete jí poskytnout.
   
 2. Žádosti o práci

  Při registraci jako uchazeč o volnou pracovní pozici ve společnosti Maserati na internetových stránkách http://careers.maserati.com (dále jen „pracovní příležitosti“) budete vyzváni k uvedení různých druhů osobních údajů včetně profesních/pracovních údajů (např. životopisu, průvodního dopisu, profesní způsobilosti, uchazečových očekávání a požadovaného pracoviště, možnosti nástupu, adres URL atd.). Osobní údaje, které pro tento účel poskytnete, bude společnost Maserati zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými zde.
   
 3. Zvláštní kategorie osobních údajů

  Určité oblasti internetových stránek (např. formulář žádosti o zkušební jízdu) obsahují volná textová pole, do kterých můžete zadávat různé informace či potřeby a která můžete použít ke sdělení osobních údajů.

  Pokud jsou tato pole zcela volná, můžete je použít k zpřístupnění (neúmyslnému či nikoli) citlivějších kategorií osobních údajů (např. údajů o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech). Obsah, který do těchto polí nahrajete, může (neúmyslně či nikoli) zahrnovat další druhy citlivých údajů o vás (např. genetické údaje, biometrické údaje nebo údaje o vašem zdraví, sexuálním životě či sexuální orientaci).

  Společnost Maserati vás žádá, abyste na internetových stránkách nezpřístupňovali žádné citlivé osobní údaje, pokud to nebudete považovat za bezpodmínečně nutné. Jelikož je poskytování těchto údajů zcela dobrovolné, pokud tak učiníte, upozorňujeme, že společnost Maserati potřebuje váš výslovný souhlas se zpracováním tohoto druhu osobních údajů. Společnost Maserati by ráda zdůraznila důležitost poskytnutí vašeho výslovného souhlasu se zpracováním tohoto druhu osobních údajů, pokud se je i tak rozhodnete sdílet.
   
 4. Osobní údaje dalších osob

  Jak je uvedeno v předchozím oddílu, určité oblasti internetových stránek obsahují volná textová pole, do nichž můžete psát společnosti Maserati zprávy. Tyto zprávy mohou (neúmyslně či nikoli) obsahovat osobní údaje jiných osob.

  Když se v jakékoli situaci rozhodnete sdílet osobní údaje jiných osob, budete považováni za nezávislého správce těchto osobních údajů a musíte převzít všechny právní povinnosti a odpovědnosti, které s tím souvisejí. To znamená mimo jiné, že jste povinni společnost Maserati plně odškodnit za veškeré stížnosti, nároky nebo požadavky na kompenzaci za škody vyplývající ze zpracování těchto osobních údajů, které vznesou třetí strany, jejichž údaje jste prostřednictvím internetových stránek poskytli.

  Jelikož společnost Maserati neshromažďuje tyto údaje přímo od těchto třetích osob (nýbrž nepřímo, vaším prostřednictvím), jste povinni se ujistit, že máte souhlas těchto třetích stran předtím, než poskytnete jakékoli jejich údaje společnosti Maserati. V opačném případě jste povinni se ujistit, že existují jiné důvody, na jejichž základě můžete tyto údaje zákonně předat společnosti Maserati.

 

 1. Procházení údajů

  Provoz internetových stránek, který probíhá standardně jako u všech stránek na internetu, zahrnuje používání počítačových systémů a softwarových postupů, které v rámci běžného provozu shromažďují údaje o uživatelích internetových stránek. Přestože společnost Maserati neshromažďuje tyto údaje s cílem spojit je s konkrétními uživateli, je možné tyto uživatele identifikovat přímo na základě těchto údajů nebo pomocí jiných shromážděných údajů. Proto je třeba tyto údaje také považovat za osobní údaje.

  Tyto údaje zahrnují několik parametrů vašeho operačního systému a informatického prostředí včetně vaší IP adresy, umístění (země), názvů domén vašeho počítače, adresy identifikátoru URI prostředků, které na internetových stránkách požadujete, času vznesení požadavků, způsobu odesílání požadavků serveru, rozměrů souboru získaného v reakci na požadavek, číselného kódu uvádějícího stav odpovědi odeslané serverem (úspěch, chyba atd.) a další.

  Tyto údaje slouží ke kompilaci statistických informací o používání internetových stránek a také k zajištění jejich správného fungování a identifikaci jakýchkoli jejich selhání nebo zneužití. Kromě posledního uvedeného účelu tyto údaje nepřetrvávají déle než 7 pracovních dní.
   
 2. Soubory cookie

  Informace týkající se používání souborů cookie jsou k dispozici v zásadách souborů cookie zde.

 

 1. Účely zpracování

  Společnost Maserati zamýšlí používat vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím internetových stránek za následujícími účely:
 • Ověření vaší totožnosti a pomoc v případě, že ztratíte nebo zapomenete své přihlašovací údaje/heslo pro jakékoli registrační služby společnosti Maserati, pro zobrazení historie nákupů prostřednictvím udržovaného registrovaného uživatelského profilu, zasílání novinek společnosti Maserati, k jejichž odběru jako ke službě jste se přihlásili a jenž obsahuje pouze informativní materiály, zasílání jakýchkoli informací, o které výslovně požádáte, dokončení nákupní objednávky a dodání produktů, které lze na internetových stránkách zakoupit, nabídku možnosti požádat o zkušební jízdu, cenovou nabídku či jakékoli informace, o které můžete požádat, vyhledání prodejce ve vašem okolí a poskytování jakýchkoli jiných služeb, o které můžete požádat (dále jen „poskytování služeb“).
 • Budoucí marketingové, propagační a reklamní účely včetně provádění přímého marketingu, výzkumů a průzkumů trhu, a to prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonicky, bannerů, rychlých zpráv, pomocí operátora, tradiční poštou, prostřednictvím oficiálních stránek sociálních sítí společnosti Maserati, s ohledem na produkty a služby společnosti Maserati a vybraných třetích stran (dále jen „marketing“).
 • Budoucí marketingové, propagační a reklamní účely v podobě zasílání sdělení v rámci přímého e-mailového marketingu s ohledem na produkty a služby podobné těm, které jste zakoupili nebo požadovali prostřednictvím používání internetových stránek (dále jen „sdělení typu ‚soft spam‘“).
 • Vytvoření vašeho profilu jako uživatele internetových stránek pomocí profilovacích souborů cookie, shromažďování a analýzy údajů o vámi vybraných předvolbách a výběrech na internetových stránkách a vaší všeobecné činnosti na internetových stránkách. Tento profil bude používán k tomu, aby vám přinášel informace o jiných internetových stránkách/službách, o kterých se společnost Maserati domnívá, že by vás mohly zajímat, a k zobrazování informací a reklam, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy. Všechny algoritmy používané k tomuto zpracování jsou pravidelně testovány, aby bylo zajištěno, že zpracování bude korektní a nestranné (dále jen „profilování“).
 • Dodržování zákonů, které stanovují, že společnost Maserati je povinna shromažďovat nebo dále zpracovávat určité druhy osobních údajů (dále jen „dodržování předpisů“).
 • Předcházení a zjišťování jakéhokoli zneužití internetových stránek nebo jakýchkoli podvodných činností prováděných jejich prostřednictvím (dále jen „zneužití/podvod“).

 

 1. Důvody zpracování a povinná/volitelná povaha zpracování

  Právní základy společnosti Maserati pro zpracování vašich osobních údajů v souladu s účely vyjmenovanými v oddíle 3 jsou následující:
 • Poskytování služeb: zpracování pro tyto účely je nezbytné k poskytování služeb, a tudíž plnění smlouvy uzavřené s vámi. Poskytnutí vašich osobních údajů společnosti Maserati pro tyto účely není povinné. Pokud je však neposkytnete, společnost Maserati vám nebude moci poskytovat žádné služby.
 • Marketing: zpracování pro tyto účely je založeno na vašem souhlasu. Poskytnutí souhlasu s použitím vašich osobních údajů společnosti Maserati pro tyto účely není povinné, a pokud se rozhodnete ho neudělit, nebudou z toho pro vás plynout žádné důsledky (kromě toho, že nebudete od společnosti Maserati moci dostávat další marketingová sdělení). Jakýkoli udělený souhlas lze později odvolat (další informace naleznete v oddíle 8).
 • Sdělení typu „soft spam“: zpracování pro tento účel vychází ze zájmu společnosti Maserati zasílat vám sdělení v rámci přímého e-mailového marketingu s ohledem na produkty a služby podobné těm, které jste zakoupili prostřednictvím používání internetových stránek. Tato sdělení můžete blokovat a nebudou z toho pro vás plynout žádné důsledky (kromě toho, že nebudete moci od společnosti Maserati dostávat další sdělení). K tomu je třeba vyjádřit nesouhlas prostřednictvím odkazu uvedeného v dolní části všech těchto sdělení.
 • Profilování: zpracování pro tento účel je založeno na vašem souhlasu získaném pomocí bannerového souboru cookie nebo zvláštního zaškrtávacího políčka. Poskytnutí souhlasu s použitím vašich osobních údajů společnosti Maserati pro tento účel není povinné, a pokud se rozhodnete ho neudělit, nebudou z toho pro vás plynout žádné důsledky (kromě toho, že nebudete moci využívat lepší přizpůsobení internetových stránek s ohledem na jejich používání). Jakýkoli udělený souhlas lze později odvolat (další informace naleznete v oddíle 8).
 • Dodržování předpisů: zpracování pro tento účel je nezbytné k tomu, aby společnost Maserati mohla dodržovat své zákonné povinnosti. Když poskytnete společnosti Maserati jakékoli osobní údaje, společnost Maserati je povinna je zpracovávat v souladu se zákony, které se na ně vztahují. Může k tomu patřit uchovávání a podávání zpráv o vašich osobních údajích úředním orgánům z důvodu dodržování daňových, celních nebo jiných zákonných povinností.
 • Zneužití/podvod: Údaje shromážděné pro tento účel slouží výhradně k předcházení a zjišťování podvodných činností či zneužití internetových stránek (pro případné zločinecké účely).

  5. Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s následujícími osobami/subjekty (dále jen „příjemci“):
 • Osoby, společnosti a profesionální firmy poskytující společnosti Maserati poradenství a konzultace v oblasti účetnictví, administrativy, práva, daní, financí a vymáhání dluhů související s poskytováním služeb, které obvykle vystupují jako zpracovatelé údajů jménem společnosti Maserati.
 • Subjekty najaté k poskytování služeb (např. poskytovatelé hostingu nebo e-mailových platforem).
 • Osoby oprávněné k provádění technické údržby (včetně údržby síťového vybavení a elektronických komunikačních sítí).
 • Osoby oprávněné společností Maserati ke zpracovávání osobních údajů potřebných k provádění činností přímo souvisejících s poskytováním služeb, které přijaly povinnost zachovávat důvěrnost nebo na které se vztahuje odpovídající zákonná povinnost zachovávat důvěrnost (např. zaměstnanci společnosti Maserati).
 • Jiné společnosti v rámci skupiny Maserati pro administrativní účely včetně zpracování osobních údajů klientů nebo zaměstnanců.
 • Veřejné subjekty, orgány či úřady, kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány v souladu s platnými zákony nebo závaznými příkazy těchto subjektů, orgánů nebo úřadů.
 1. Předávání osobních údajů

  S ohledem na celosvětové působení a obchodní provoz společnosti Maserati mohou být vaše osobní údaje předávány příjemcům nacházejícím se v různých zemích. Společnost Maserati zavádí odpovídající bezpečnostní opatření zajišťující zákonnost a zabezpečení tohoto předávání osobních údajů, která se například opírají o adekvátní rozhodnutí Evropské komise, standardní smluvní doložky pro ochranu osobních údajů přejaté Evropskou komisí nebo jiná bezpečnostní opatření či podmínky, které jsou považovány s ohledem na dané předávání za adekvátní. Další příslušné informace jsou k dispozici po zaslání písemné žádosti společnosti Maserati na adresu dpo@maserati.com.
   
 2. Uchovávání osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané kvůli poskytování služeb bude společnost Maserati uchovávat po dobu, jež je považována za bezpodmínečně nutnou k plnění těchto účelů. Jelikož jsou tyto osobní údaje zpracovávány kvůli poskytování služeb, společnost Maserati v každém případě může uchovávat tyto osobní údaje déle, pokud to bude nutné k ochraně zájmů společnosti Maserati týkajících se možné právní odpovědnosti související s poskytováním služeb.

  Osobní údaje zpracovávané kvůli marketingu a profilování bude společnost Maserati uchovávat od okamžiku, kdy k tomu udělíte souhlas, do okamžiku, kdy souhlas odvoláte, a obnovovat v pevně stanovených intervalech. Po odvolání souhlasu již nebudou osobní údaje pro tyto účely používány, ačkoli společnost Maserati je může nadále uchovávat, zejména z důvodu ochrany zájmů společnosti Maserati týkajících se možné právní odpovědnosti související s tímto zpracováním.

  Osobní údaje zpracovávané kvůli sdělením typu „soft spam“ budou uchovávány, dokud proti tomuto zpracování nevznesete námitku pomocí odkazu uvedeného v dolní části všech těchto sdělení.

  Osobní údaje zpracovávané kvůli dodržování předpisů bude společnost Maserati uchovávat po dobu požadovanou konkrétními zákonnými povinnostmi nebo platnými zákony.

  Osobní údaje zpracovávané kvůli předcházení zneužití/podvodů bude společnost Maserati uchovávat tak dlouho, jak to bude považovat za bezpodmínečně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny.

   
 3. Práva subjektů údajů

  Podle nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nárok uplatňovat kdykoli vůči společnosti Maserati následující práva:
 • Právo na přístup k svým osobním údajům (nebo jejich kopii), které společnost Maserati zpracovává, a k informacím o zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů, které společnost Maserati zpracovává, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo požádat o výmaz svých osobních údajů, které společnost Maserati zpracovává, pokud se domníváte, že zpracování je nepotřebné nebo jinak nezákonné.
 • Právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, nepotřebné nebo jsou zpracovávány nezákonně, případně pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost: právo získat kopii svých osobních údajů, které jste poskytli společnosti Maserati, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání daných osobních údajů jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, které podle vás musí bránit společnosti Maserati ve zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním (kvůli marketingu a profilování).

  Upozorňujeme, že většinu osobních údajů, které společnosti Maserati poskytujete, můžete v případě potřeby kdykoli změnit včetně vašich e-mailových předvoleb tak, že přejdete k uživatelskému profilu, který si na internetových stránkách můžete vytvořit.

  Při žádosti o služby jste mohli vybrat požadované komunikační prostředky, jejichž prostřednictvím má být prováděn marketing (tzn. fax, telefon, SMS, e-mail, poštu, sociální sítě). Souhlas s marketingem prostřednictvím různých komunikačních prostředků můžete dle potřeby odvolat v uživatelském profilu zrušením výběru příslušných možností. Souhlas s marketingem prostřednictvím e-mailu můžete rovněž odvolat nebo vznést námitku proti sdělením typu „soft spam“ výběrem odpovídajícího odkazu uvedeného v dolní části každé přijaté e-mailové zprávy. Totéž platí i pro novinky společnosti Maserati, které dostáváte jako službu.

  Odvolání souhlasu s profilováním pomocí souborů cookie je popsáno v oddíle 2.f. Případně ho lze kdykoli odvolat změnou předvoleb, pokud jste zaškrtli příslušné políčko v uživatelském profilu, který si na internetových stránkách můžete vytvořit.

  Kromě možností výše můžete kdykoli uplatnit svá práva uvedená výše zasláním písemné žádosti společnosti Maserati na adresu privacy@maserati.com.

  V každém případě upozorňujeme, že pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím internetových stránek je nezákonné, máte jako subjekt údajů nárok podat stížnost u příslušného dozorového úřadu na ochranu osobních údajů.
 1. Dodatky

  Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost 16. dubna 2018. Společnost Maserati si vyhrazuje právo zčásti nebo zcela tyto zásady ochrany osobních údajů změnit nebo jen aktualizovat jejich obsah (např. z důvodu změny platné legislativy). Společnost Maserati vás bude o těchto změnách informovat ihned po jejich zavedení a změny budou závazné po jejich zveřejnění na internetových stránkách. Společnost Maserati vás tedy vyzývá, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, a byli tak seznámeni s jejich nejnovější, aktualizovanou verzí a neustále informováni o způsobu, jakým společnost Maserati shromažďuje a používá osobní údaje.

-------------------------

Website Privacy Policy

Maserati S.p.A., with registered offices at Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy (“Maserati”), is committed to protecting the online privacy of the users of the websites www.maserati.com, www.maseratistore.com (collectively the “Website”). As such, this Privacy Policy has been written in order to allow you to understand Maserati’s policy regarding your privacy, as well as how your personal information will be handled when using the Website. This Privacy Policy will also provide you with information so that you are able to consent to the processing of your personal data in an explicit and informed manner, where appropriate.

In general, any information and data which you provide to Maserati over the Website, or which is otherwise gathered via the Website by Maserati, in the context of the use of Maserati’s services (“Services”) as better defined in the Section 3 below, will be processed by Maserati in a lawful, fair and transparent manner. To this end, and as further described below, Maserati takes into consideration internationally recognised principles governing the processing of personal data, such as purpose limitation, storage limitation, data minimisation, data quality and confidentiality.

CONTENTS

 1. Data controller and Data Protection Officer
 2. Personal Data processed
  1. Name, contact details and other Personal Data
  2. Job applications
  3. Special categories of Personal Data
  4. Other persons’ Personal Data
  5. Browsing data
  6. Cookies
 3. Purposes of processing
 4. Grounds for processing and mandatory or discretionary nature of processing
 5. Recipients of Personal Data
 6. Transfer of Personal Data
 7. Retention of Personal Data
 8. Data subjects’ rights
 9. Amendments

 

 1. Data controller and Data Protection Officer

  Maserati, as identified at the top of this Privacy Policy, is the data controller regarding all personal data processing carried out through the Website.

  To get in touch with Maserati’s Data Protection Officer, please contact: dpo@maserati.com.
   
 2. Personal Data processed

  When you use the Website, Maserati will collect and process information regarding you (as an individual) which allows you to be identified either by itself, or together with other information which has been collected. Maserati may also be able to collect and process information regarding other persons in this same manner, if you choose to provide it to Maserati.

  This information may be classified as “Personal Data” and can be collected by Maserati both when you choose to provide it (e.g., when you subscribe to the newsletter or request a test drive, in order to receive Maserati’s Services) or simply by analysing your behaviour on the Website.

  Personal Data which can be processed by Maserati through the Website are as follows:

 

 1. Name, contact details and other Personal Data

  In various sections of the Website – including, in particular, if you decide to create an account on the Website – you will be asked to submit information such as your name, phone / mobile numbers, e-mail address, date of birth, country of residence and address etc. When subscribing or signing up to receive Services, you might be asked to provide information as to your preferred mode of payment – PayPal, bank transfer or credit card.

  In addition, whenever you participate in surveys and other promotions which may be available on the Website, as well as whenever you communicate with Maserati through the contact details provided in the Website or with Customer Service, Maserati may collect additional information which you choose to provide.
   
 2. Job applications

  When registering to apply for a position within Maserati on the Website http://careers.maserati.com  (“Careers”), you will also be asked to provide various types of Personal Data, including professional/employment details (e.g., resume, cover letter, professional qualifications, candidate’s expectations and wished workplace, availability to start, URLs, etc.).The Personal Data that you will provide for that purpose will be processed by Maserati pursuant to the Privacy Policy published therein.
   
 3. Special categories of Personal Data

  Certain areas of the Website (such as the form to request a test drive) include free text fields where you can provide Maserati with some information or needs, which you may use to communicate Personal Data.

  Where these fields are completely free, you may use them to disclose (inadvertently or not) more sensitive categories of Personal Data, such as data revealing your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership. The content you upload in these fields may also (inadvertently or not) include other types of sensitive information relating to you, such as your genetic data, biometric data or data concerning your health, sex life or sexual orientation.

  Maserati asks that you do not disclose any sensitive Personal Data on the Website, unless you consider this to be strictly necessary. As it is totally optional to provide this information, if you do, please mind that Maserati needs your explicit consent to process on sort of Personal Data. Maserati would stress the importance of providing your explicit consent to process this sort of Personal Data if you decide, nonetheless, to share it.
   
 4. Other persons’ Personal Data

  As mentioned in the previous section, certain areas of the Website include free text fields where you can write messages to Maserati. These messages may (inadvertently or not) include Personal Data related to other persons.

  In any situation where you decide to share Personal Data related to other persons, you will be considered as an independent data controller regarding that Personal Data and must assume all inherent legal obligations and responsibilities. This means, among other things, that you must fully indemnify Maserati against any complaints, claims or demands for compensation for damages which may arise from the processing of this Personal Data, brought by the third parties whose information you provide through the Website.

  As Maserati does not collect this information directly from these third parties (but rather collects them, indirectly, from you), you must make sure that you have these third parties’ consent before providing any information regarding them to Maserati; if not, then you must make sure there is some other appropriate grounds on which you can rely to lawfully give Maserati this information.
   
 5. Browsing data

  The Website’s operation, as is standard with any websites on the Internet, involves the use of computer systems and software procedures, which collect information about the Website’s users as part of their routine operation. While Maserati does not collect this information in order to link it to specific users, it is still possible to identify those users either directly via that information, or by using other information collected – as such, this information must also be considered Personal Data.

  This information includes several parameters related to your operating system and IT environment, including your IP address, location (country), the domain names of your computer, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of resources you request on the Website, the time of requests made, the method used to submit requests to the server, the dimensions of the file obtained in response to a request, the numerical code indicating the status of the response sent by the server (successful, error, etc.), and so on.

  These data are used to compile statistical information on the use of the Website, as well as to ensure its correct operation and identify any faults and/or abuse of the Website. Save from this last purpose, these data do not persist for more than 7 working days.
   
 6. Cookies

  Relevant information on the use of cookies are available in the Cookie Policy here.

 

 1. Purposes of processing

  Maserati intends to use your Personal Data, collected through the Website, for the following purposes:
 • To verify your identity and assist you, in case you lose or forget your login / password details for any of Maserati’s registration services, to allow you to consult your purchase history, by maintaining a registered user profile, to send you Maserati newsletter you subscribed for as a service and which contains only informative material, to send you any information you explicitly requested; to finalise your purchase order and deliver the products you may buy on the Website, to allow you to request a test drive, a price quote or any info you may ask for, to find the dealer next to you and to provide any other Services which you may request (“Service Provision”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, including to carry out direct marketing, market research and surveys, via e-mail, SMS, over the phone, banners instant messaging, through an operator, traditional mail, through Maserati’s official social media pages, regarding Maserati‘s products and services, as well as those of selected third parties (“Marketing”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, by sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased or requested through the use of the Website (“Soft Spam”);
   
 • To create a profile of you as a Website user, through the use of profiling cookies and by collecting and analysing information on the preferences you select and choices you make in the Website, as well as your general activities on the Website. This profile will be used to give you information about other websites / services which Maserati believes you may be interested in, and to show you information and advertisements which may be relevant to you and your interests. All algorithms involved in this processing are regularly tested, to ensure the processing’s fairness and control for bias (“Profiling”);
   
 • For compliance with laws which impose upon Maserati the collection and/or further processing of certain kinds of Personal Data (“Compliance”);
   
 • To prevent and detect any misuse of the Website, or any fraudulent activities carried out through the Website (“Misuse/Fraud”).
   
 1. Grounds for processing and mandatory / discretionary nature of processing

  Maserati’s legal bases for processing your Personal Data, according to the purposes identified in Section 3, are as follows:
 • Service Provision: processing for these purposes is necessary to provide the Services and, therefore, is necessary for the performance of a contract with you. It is not mandatory for you to give Maserati your Personal Data for these purposes; however, if you do not, Maserati will not be able to provide any Services to you.
   
 • Marketing: processing for these purposes is based on your consent. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for these purposes, and you will suffer no consequence if you choose not to give it (aside from not being able to receive further marketing communications from Maserati). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Soft Spam: processing for this purpose is based on the interest of Maserati of sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased through the use of the Website. You can block these communications, and you will suffer no consequence if you do so (aside from not being able to receive further communications from the Maserati), by opposing through the link provided at the bottom of all such communications.
   
 • Profiling: processing for this purpose is based on your consent collected by means of the banner cookie and/or with a specific tickbox. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for this purpose, and you will suffer no consequence if you choose not to (aside from not being able to benefit from greater personalisation of your user experience regarding the Website). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Compliance: processing for this purpose is necessary for Maserati to comply with its legal obligations. When you provide any Personal Data to Maserati, Maserati must process it in accordance with the laws applicable to it, which may include retaining and reporting your Personal Data to official authorities for compliance with tax, customs or other legal obligations.
   
 • Misuse/Fraud: Information collected for this purpose is used exclusively to prevent and detect fraudulent activities or misuse of the Website (for potentially criminal purposes).

 

 1. Recipients of Personal Data

  Your Personal Data may be shared with the following list of persons / entities (“Recipients”):
 • Persons, companies or professional firms providing Maserati with advice and consultancy regarding accounting, administrative, legal, tax, financial and debt collection matters related to the provision of the Services and which act typically as data processors on behalf of Maserati;
   
 • Entities engaged in order to provide the Services (e.g., hosting providers or e-mail platform providers);
   
 • Persons authorised to perform technical maintenance (including maintenance of network equipment and electronic communications networks);
   
 • Persons authorised by Maserati to process Personal Data needed to carry out activities strictly related to the provision of the Services, who have undertaken an obligation of confidentiality or are subject to an appropriate legal obligation of confidentiality (e.g., employees of Maserati);
   
 • Other companies within the Maserati Group for internal administrative purposes, including the processing of clients' or employees' Personal Data; and
   
 • Public entities, bodies or authorities to whom your Personal Data may be disclosed, in accordance with the applicable law or binding orders of those entities, bodies or authorities;
 1. Transfer of Personal Data

  Considering Maserati’s worldwide presence and business operations, your Personal Data may be transferred to Recipients located in several different countries. Maserati implements appropriate safeguards to ensure the lawfulness and security of these Personal Data transfers, such as by relying on adequacy decisions from the European Commission, standard data protection clauses adopted by the European Commission, or other safeguards or conditions considered adequate to the transfer at hand. More information about it are available sending a written request to Maserati at the following address: dpo@maserati.com.
   
 2. Retention of Personal Data

  Personal Data processed for Service Provision will be kept by Maserati for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes – in any case, as these Personal Data are processed for the provision of the Services, Maserati may continue to store this Personal Data for a longer period, as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to the provision of the Services.

  Personal Data processed for Marketing and Profiling will be kept by Maserati from the moment you give consent until the moment you withdraw the consent given and renewed at fixed intervals. Once consent is withdrawn, Personal Data will no longer be used for these purposes, although it may still be kept by Maserati, in particular as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to this processing.

  Personal Data processed for Soft Spam will be kept until you object to such processing by means of the link provided at the bottom of all such communications.

  Personal Data processed for Compliance will be kept by Maserati for the period required by the specific legal obligation or by the applicable law.

  Personal Data processed for preventing Misuse/Fraud will be kept by Maserati for as long as deemed strictly necessary to fulfil the purposes for which it was collected.
 1. Data subjects’ rights

  Under the Regulation, you, as a data subject, are entitled to exercise the following rights before Maserati, at any time:
 • Access your Personal Data being processed by Maserati (and/or a copy of that Personal Data), as well as information on the processing of your Personal Data;
 • Correct or update your Personal Data processed by Maserati, where it may be inaccurate or incomplete;
 • Request erasure of your Personal Data being processed by Maserati, where you feel that the processing is unnecessary or otherwise unlawful;
 • Request the restriction of the processing of your Personal Data, where you feel that the Personal Data processed is inaccurate, unnecessary or unlawfully processed, or where you have objected to the processing;
 • Exercise your right to portability: the right to obtain a copy of your Personal Data provided to Maserati, in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as the transmission of that Personal Data to another data controller;
 • Object to the processing of your Personal Data, based on relevant grounds related to your particular situation, which you believe must prevent Maserati from processing your Personal Data; or
 • Withdraw your consent to processing (for Marketing and Profiling).

  Please note that most of the Personal Data you provide to Maserati can be changed at any time, including your e-mail preferences, by accessing, where applicable, the user profile you can create on the Website.

  When requesting for the Services, you may have selected the means of communication through whom you desired the Marketing to be carried out (i.e. fax, phone, SMS, email, mail, social media). You may withdraw the consents for the Marketing through the different means of communication from the user profile, where applicable, by de-selecting the relevant options. You can also withdraw consent for Marketing via e-mail or object to Soft Spam by selecting the appropriate link included at the bottom of every e-mail message received. The same applies to the Maserati newsletter you receive as a Service.

  Consent for Profiling via cookies may be withdrawn as described in Section 2.f or, if via tick box, by changing, at any time, the preferences of the user profile you can create on the Website.

  Aside from the above means, you can always exercise your rights described above by sending a written request to Maserati at the following address: privacy@maserati.com.

  In any case, please note that, as a data subject, you are entitled to file a complaint with the competent supervisory authorities for the protection of Personal Data, if you believe that the processing of your Personal Data carried out through the Website is unlawful.
 1. Amendments

  This Privacy Policy entered into force on 16/04/18. Maserati reserves the right to partly or fully amend this Privacy Policy, or simply to update its content, e.g., as a result of changes in applicable law. Maserati will inform you of such changes as soon as they are introduced, and they will be binding as soon as they are published on the Website. Maserati therefore invites you to regularly visit this Privacy Policy in order to acquaint yourself with the latest, updated version of the Privacy Policy, so that you may remain constantly informed on how Maserati collects and uses Personal Data.

Konfigurátor

Každé Maserati je jako umělecké dílo vyrobené s péčí a pozorností kterou může poskytnout pouze lidská ruka.
Grecale
Grecale
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20
MC20 Cielo
MC20 Cielo

Grecale GT

2023
Grecale GT
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,6 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
300 HP
Pohon
AWD

Grecale Modena

2023
Grecale Modena
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,3 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Grecale Trofeo

2023
Grecale Trofeo
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
3,8 sec
Maximální rychlost
285 km/h
Maximální výkon
530 HP
Pohon
AWD

Ghibli GT Hybrid

2022
Ghibli GT Hybrid
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,7 sec
Maximální rychlost
255 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena

2022
Ghibli Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
267 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S

2022
Ghibli Modena S
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,9 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Ghibli Modena S Q4
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,7 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Ghibli Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,3 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

Levante GT Hybrid

2022
Levante GT Hybrid
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Levante Modena

2022
Levante Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
251 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
AWD

Levante Modena S

2022
Levante Modena S
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,2 sec
Maximální rychlost
264 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Levante Trofeo

2022
Levante Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,1 sec
Maximální rychlost
302 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
AWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

Quattroporte GT

2022
Quattroporte GT
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
270 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena

2022
Quattroporte Modena
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,0 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Quattroporte Modena Q4
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,8 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Quattroporte Trofeo
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,5 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY

MC20

2023
MC20

MC20 Cielo

2023
MC20 Cielo
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
<2.9 sec
Maximální rychlost
>325 km/h
Maximální výkon
630 HP
Pohon
RWD
Please enter a Configuration Code.
Přístup ke stávajícím konfiguracím.
Využijte svůj unikátní konfigurační kód.
Váš konfigurační kód najdete ve svém e-mailu nebo v rámci vytištěné PDF nabídky.
Your Maserati range for

Konfigurátor

Každé Maserati je jako umělecké dílo vyrobené s péčí a pozorností kterou může poskytnout pouze lidská ruka.
Grecale
Grecale

Grecale GT

2023
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,6 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
300 HP
Pohon
AWD

Grecale Modena

2023
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,3 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Grecale Trofeo

2023
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
3,8 sec
Maximální rychlost
285 km/h
Maximální výkon
530 HP
Pohon
AWD
Ghibli
Ghibli

Ghibli GT Hybrid

2022
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
5,7 sec
Maximální rychlost
255 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
267 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,9 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,7 sec
Maximální rychlost
286 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,3 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
Levante
Levante

Levante GT Hybrid

2022
Uspořádání motoru
L4
Zdvihový objem
1995 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
240 km/h
Maximální výkon
330 HP
Pohon
AWD

Levante Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
6,0 sec
Maximální rychlost
251 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
AWD

Levante Modena S

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,2 sec
Maximální rychlost
264 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Levante Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,1 sec
Maximální rychlost
302 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
AWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte GT

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,5 sec
Maximální rychlost
270 km/h
Maximální výkon
350 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
5,0 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
2979 cc
Akcelerace
4,8 sec
Maximální rychlost
288 km/h
Maximální výkon
430 HP
Pohon
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Uspořádání motoru
V8
Zdvihový objem
3799 cc
Akcelerace
4,5 sec
Maximální rychlost
326 km/h
Maximální výkon
580 HP
Pohon
RWD
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
STARŠÍ MODELOVÉ ROKY
MC20
MC20

MC20

2023
MC20 Cielo
MC20 Cielo

MC20 Cielo

2023
Uspořádání motoru
V6
Zdvihový objem
3000 cc
Akcelerace
<2.9 sec
Maximální rychlost
>325 km/h
Maximální výkon
630 HP
Pohon
RWD
Please enter a Configuration Code.
Přístup ke stávajícím konfiguracím.
Využijte svůj unikátní konfigurační kód.
Váš konfigurační kód najdete ve svém e-mailu nebo v rámci vytištěné PDF nabídky.
Your Maserati range for