Modena, 09.09.2020

A date to mark the beginning of a New Era
Discover how the future of Maserati is taking shape.

MMXX. Time to be Audacious

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Maserati Classiche

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Seven steps for a perfectly painted Maserati MC20

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Grecale: the new Maserati SUV

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Maserati Engine Lab: the new Maserati Engine Hub

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Maserati Innovation Lab

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Folgore: electrification the Maserati way

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Maserati presents Nettuno: the new 100% Maserati engine that adopts F1 technology for a road car

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Maserati: the headquarters

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

The MC20 prototypes

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

The Maserati Plant in Modena

Ngày 09 tháng 9 năm 2020
Maserati MC20 - Supersportwagen - Weiß, von der Seite

MC20

The first of its kind
Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*

*
* Phần bắt buộc