MC20-cielo_hotspot_adas

ADAS System Display

Màn hình hiển thị Hệ thống Trung tâm ADAS phía sau vô lăng, màn hình này cho phép truy cập vào tất cả các tính năng của Hệ thống Hỗ trợ Người lái Nâng cao của Maserati trên MC20 Cielo. 

Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký tại đây để nhận thông tin mới nhất từ Maserati
Hãy chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền chính xác.
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN
*
*
*
*

*

*
* Phần bắt buộc