Web Sitesi Gizlilik Politikası

Kayıtlı ofisi Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, İtalya adresinde bulunan Maserati S.p.A., (“Maserati”), www.maserati.com ve www.maseratistore.com adresli web sitelerinin (topluca “Web Sitesi”) kullanıcılarının online gizliliğini koruma konusunda kararlıdır. Bundan hareketle, bu Gizlilik Politikası, Web Sitesini kullanırken kişisel bilgilerinizin nasıl saklanacağını ve gizliliğinizle ilgili olarak Maserati’nin benimsediği politikayı anlamanıza yardımcı olmak için kaleme alınmıştır. Bu Gizlilik Politikası ayrıca uygun yerlerde kişisel verilerinizin işlenmesine açık ve bilgilendirilmiş bir şekilde rıza gösterebilmeniz için gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Genel olarak, aşağıda Bölüm 3’te ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere Maserati tarafından sunulan hizmetlerin (“Hizmetler”) kullanımı bağlamında Web Sitesi üzerinden Maserati’ye verdiğiniz ya da Maserati tarafından Web Sitesi aracılığıyla başka yollarla toplanan her türlü bilgi ve veri Maserati tarafından hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işlenecektir. Bu amaçla ve aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere Maserati, amacın sınırlandırılması, saklama süresinin sınırlandırılması, verilerin en az seviyeye indirilmesi, veri kalitesi ve gizlilik gibi kişisel verilerin işlenmesinde uluslararası kabul görmüş ilkeleri göz önüne alır.

İÇİNDEKİLER

 1. Veri kontrolörü ve Veri Koruma Sorumlusu
 2. İşlenen Kişisel Veriler
  1. İsim, irtibat bilgileri ve diğer Kişisel Veriler
  2. İş Başvuruları
  3. Özel kategorilerdeki Kişisel Veriler
  4. Diğer kişilerin Kişisel Verileri
  5. Tarama verileri
  6. Tanımlama Bilgileri
 3. İşleme amaçları
 4. İşleme gerekçeleri ve işleme faaliyetinin zorunlu veya isteğe bağlı niteliği
 5. Kişisel Verilerin Alıcıları
 6. Kişisel Verilerin Aktarımı
 7. Kişisel Verilerin Saklanması
 8. Veri sahiplerinin hakları
 9. Değişiklikler

 

 1. Veri kontrolörü ve Veri Koruma Sorumlusu

  Maserati, bu Gizlilik Politikası’nın başında da belirtildiği gibi, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetleri için veri kontrolörü konumundadır.

  Maserati Veri Koruma Sorumlusu ile irtibata geçmek için lütfen dpo@maserati.com adresinden iletişime geçin.
   
 2. İşlenen Kişisel Veriler

  Web Sitesini kullandığınızda, Maserati sizinle (bir birey olarak) ilgili olan ve ister kendi başına ister toplanmış olan diğer bilgilerle bir araya getirildiğinde kimliğinizin belirlenmesine olanak veren bilgileri toplayacak ve işleyecektir. Maserati ayrıca, Maserati’ye vermeyi seçmeniz halinde diğer kişilerle ilgili bilgileri de aynı şekilde toplama ve işleme olanağına sahip olabilir.

  Kişisel Veri” olarak sınıflandırılabilecek bu bilgiler, söz konusu bilgileri sağlamayı seçtiğinizde (ör. Maserati tarafından sağlanan Hizmetlerden yararlanmak için bültenimize üye olduğunuzda veya test sürüşü talebinde bulunduğunuzda) ya da Web Sitesi üzerindeki davranışlarınızı analiz etmek yoluyla Maserati tarafından toplanabilir.

  Web Sitesi üzerinden Maserati tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler şunlardır:
 1. İsim, irtibat bilgileri ve diğer Kişisel Veriler

  Web Sitesinin çeşitli bölümlerinde (özellikle de Web Sitesinde bir hesap oluşturmaya karar vermeniz durumunda) isminiz, telefon/cep telefonu numaralarınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, ikamet ettiğiniz ülke ve adresiniz vb. gibi bilgileri girmeniz istenecektir. Hizmetlerden yararlanmak için abone veya üye olduğunuzda, tercih ettiğiniz ödeme türü (PayPal, banka havalesi veya kredi kartı gibi) hakkında bilgi vermeniz istenebilir.

  Bunlara ek olarak, Web Sitesi üzerinde erişime sunulabilecek anketlere ve diğer promosyonlara her katılımınızda ve Web Sitesinde verilen iletişim bilgilerini kullanarak Maserati ile ya da Müşteri Hizmetleri ile gerçekleştirdiğiniz her iletişimde, Maserati vermeyi seçtiğiniz ek bilgileri toplayabilir.
   
 2. İş Başvuruları

  http://careers.maserati.com adresindeki Web Sitesi (“Careers”) üzerinden Maserati bünyesinde bir pozisyon için iş başvurusu yaparken sizden mesleğinizle ve iş geçmişinizle ilgili bilgileri (ör. özgeçmiş, ön yazı, mesleki yeterlikler, adayın beklentileri ve çalışmak istediği iş yeri, işe başlayabileceği tarih, URL’ler vb.) içeren çeşitli türde Kişisel Verileri sağlamanız istenecektir. Bu amaç için vereceğiniz Kişisel Veriler, burada yayınlanan Gizlilik Politikası’na uygun olarak Maserati tarafından işlenecektir.
 1. Özel kategorilerdeki Kişisel Veriler

  Web Sitesinin belli alanları (ör. test sürüşü talep formu gibi) Kişisel Verilerinizi iletmek için kullanabileceğiniz, bazı bilgileri ve ihtiyaçlarınızı Maserati ile paylaşabileceğiniz serbest metin alanları içermektedir.

  Bu alanların tamamen serbest olduğu yerlerde, ırkınızı veya etnik kökeninizi, siyasi görüşlerinizi, dini veya felsefi inançlarınızı veya sendika üyelik durumunuzu açığa çıkaran veriler gibi daha hassas kategorilerdeki Kişisel Verileri (kasıtlı olsun olmasın) paylaşmak için bu alanları kullanabilirsiniz. Bu alanlarda sağladığınız içerik ayrıca genetik verileriniz, biyometrik verileriniz veya sağlığınız, cinsel hayatınız veya cinsel yöneliminiz ile ilgili veriler gibi sizinle ilgili olan diğer hassas bilgi türlerini de (kasıtlı olsun olmasın) içerebilir.

  Maserati, kesinlikle gerekli olduğunu düşünmediğiniz sürece Web Sitesi üzerinde hiçbir hassas Kişisel Veri paylaşmamanızı istemektedir. Bu bilgilerin sağlanması tamamen isteğe bağlı olduğundan, bu tür bilgileri sağlamanız durumunda Maserati’nin bu türdeki Kişisel Verileri işlemek için sizin açık rızanıza ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın. Bu türdeki Kişisel Verileri paylaşmaya karar vermeniz durumunda, Maserati bu verileri işlemek için açık rızanızı vermenizin çok önemli olduğunu vurgulamak ister.
   
 2. Diğer kişilerin Kişisel Verileri

  Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, Web Sitesinin belli alanlarında Maserati’ye mesajlar yazabileceğiniz serbest metin alanları yer almaktadır. Bu mesajlar (kasıtlı olsun olmasın) diğer kişilerle ilgili Kişisel Veriler içerebilir.

  Diğer kişilerle ilgili Kişisel Verileri paylamaya karar verdiğiniz her durumda, söz konusu Kişisel Veri için bir bağımsız veri kontrolörü olarak kabul edilirsiniz ve bundan doğan tüm yasal yükümlülük ve sorumlulukları üstlenmeniz gerekir. Bu, diğerlerinin yanında, Web Sitesi yoluyla hakkında bilgi sağladığınız üçüncü kişiler tarafından söz konusu Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili olarak ortaya atılabilecek her türlü şikayet, iddia veya tazminat talebi karşısında Maserati’yi tamamen tazmin etmeniz gerektiği anlamına gelmektedir.

  Maserati bu bilgileri doğrudan söz konusu üçüncü kişilerden toplamadığı için (bundan ziyade dolaylı olarak sizden topladığı için), haklarında herhangi bir bilgiyi Maserati’ye vermeden önce söz konusu üçüncü kişilerin rızasını almanız gerekmektedir; rızalarını almamanız durumunda, söz konusu bilgiyi hukuka uygun olarak Maserati’ye verebilmenize olanak veren başka uygun gerekçeler olmalıdır.
   
 3. Tarama verileri

  Web Sitesinin işletimi, İnternet üzerindeki tüm web sitelerinde standart olduğu üzere, rutin işletimlerinin bir parçası olarak Web Sitesi kullanıcıları hakkında bilgi toplayan yazılım prosedürlerinin ve bilgisayar sistemlerinin kullanımını içerir. Maserati bu bilgileri belirli kullanıcılara eşleştirmek için toplamasa da, doğrudan bu bilgiler yoluyla ya da toplanan diğer bilgileri kullanarak söz konusu kullanıcıların kimliklerinin tespiti mümkündür; bu nedenle, bu tür bilgilerin de Kişisel Veri olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

  Bu bilgiler IP adresiniz, bulunduğunuz yer (ülke), bilgisayarınızın alan adları, Web Sitesinde talep ettiğiniz kaynakların URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) adresleri, taleplerin yapılma saati, taleplerin sunucuya gönderilme yöntemi, bir talep karşılığında alınan dosyanın boyutları, sunucu tarafından gönderilen yanıtın statüsünü gösteren sayısal kod (başarılı, hata vb.) ve benzeri dahil olmak üzere kendi işletim sisteminizle ve BT ortamınızla ilişkili bazı parametreleri içerir.

  Bu veriler Web Sitesinin kullanımıyla ilgili istatistiksel bilgi derlemek, Web Sitesinin doğru kullanılmasını sağlamak ve Web Sitesinde olabilecek hataları ve/veya istismarları belirlemek için kullanılmaktadır. Bu belirtilen son amaç haricinde, söz konusu veriler en fazla 7 iş günü boyunca tutulmaktadır.
   
 4. Tanımlama Bilgileri

  Tanımla bilgileri kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Tanımlama Bilgileri Politikası için buraya tıklayabilirsiniz.
 1. İşleme amaçları

  Maserati, Web Sitesi yoluyla toplanan Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
 • Maserati kayıt hizmetlerinden herhangi biri için giriş/parola bilgilerinizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda kimliğinizi doğrulamak ve size yardımcı olmak; bir kayıtlı kullanıcı profili tutarak satın alma geçmişinize başvurmanıza olanak vermek; bir hizmet olarak, abone olduğunuz ve sadece bilgilendirici materyaller içeren Maserati bültenini size göndermek; açıkça talep ettiğiniz her türlü bilgiyi size göndermek; sipariş emrinizi tamamlamak ve Web Sitesi üzerinde aldığınız ürünleri size teslim etmek; bir test sürüşü, fiyat teklifi veya her türlü bilgi talebinde bulunmanıza olanak sağlamak; size en yakın bayiyi bulmak ve talep ettiğiniz diğer Hizmetleri sağlamak (“Hizmet Sağlama”);
 • E-posta, kısa mesaj (SMS), telefon, afişler, anlık mesajlaşma platformları, operatörler, geleneksel posta ve Maserati’nin resmi sosyal medya sayfaları yoluyla Maserati’nin ve seçilen diğer üçüncü tarafların ürün ve hizmetleri hakkında doğrudan pazarlama, pazar araştırmaları ve anketler gerçekleştirmek dahil olmak üzere ileriye yönelik pazarlama, promosyon ve tanıtım amaçları için (“Pazarlama”);
 • Web Sitesini kullanmak yoluyla talep ettiklerinize ya da satın aldıklarınıza benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak size doğrudan e-posta pazarlama iletişimleri göndermek suretiyle ileriye yönelik pazarlama, promosyon ve tanıtım amaçları için (“Tanıtım Amaçlı E-Posta”);
 • Web Sitesi üzerinde yaptığınız seçim ve tercihler ve Web Sitesi üzerindeki genel faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayıp analiz etmek ve profil oluşturma tanımlama bilgilerini kullanmak yoluyla bir Web Sitesi kullanıcısı olarak sizin bir profilinizi oluşturmak için. Bu profil, Maserati’nin ilgilenebileceğinizi düşündüğü diğer web siteleri/hizmetler hakkında size bilgi vermek ve sizinle ve ilgi alanlarınızla ilgili olabilecek bilgi ve reklamları size göstermek için kullanılacaktır. Bu işleme faaliyetinde yer alan tüm algoritmalar, işleme faaliyetinin adil ve tarafsız olmasını sağlamak için düzenli olarak test edilmektedir (“Profil Oluşturma”);
 • Maserati’ye belli Kişisel Verilerin toplanması ve/veya daha ileri düzeyde işlenmesi yükümlülüğü getiren yasalara uygunluk için (“Uyum”);
 • Web Sitesinin kötüye kullanımını ve Web Sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek sahtekarlık faaliyetlerini önlemek ve tespit etmek için (“Kötüye Kullanım/Sahtekarlık”).
 1. İşleme gerekçeleri ve işleme faaliyetinin zorunlu/isteğe bağlı niteliği

  Bölüm 3 kapsamında belirlenen amaçlar doğrultusunda Maserati’nin Kişisel Verilerinizi işleyebilmesi için aşağıdaki yasal gerekçelerin karşılanması gerekmektedir:
 • Hizmet Sağlama: Bu amaç kapsamında bilgilerin işlenmesi, hem Hizmetlerin sağlanması için hem de sizinle yapılan sözleşmenin yerine getirilebilmesi için gereklidir. Bu amaçlar için Maserati’ye Kişisel Verilerinizi vermeniz zorunlu değildir; ancak, vermemeniz durumunda Maserati’nin size Hizmetleri sunması mümkün olmayacaktır.
 • Pazarlama: Bilgilerin bu amaçla işlenmesi sizin rızanıza bağlıdır. Kişisel Verilerinizin bu amaçlara yönelik kullanılması için Maserati’ye rıza vermeniz zorunlu değildir ve rıza vermemeniz durumunda sizin için olumsuz bir sonuç doğmayacaktır (Maserati’den başka pazarlama iletişimi alamamak dışında). Bu kapsamda vereceğiniz rızayı daha sonraki bir aşamada geri almanız mümkündür (daha ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız Bölüm 8).
 • Tanıtım Amaçlı E-Posta: Bilgilerin bu amaç için işlenebilmesi, Web Sitesini kullanmak yoluyla satın aldıklarınıza benzer ürün ve hizmetler hakkında size doğrudan e-posta pazarlama iletişimi gönderme konusunda Maserati’nin gösterdiği ilgiye bağlıdır. Bu tür iletişimlerin alt kısmında verilen bağlantıyı kullanarak bu iletişimleri engelleyebilirsiniz ve engellemeniz durumunda sizin için herhangi bir olumsuz sonuç doğmayacaktır (Maserati’den başka iletişim alamamak dışında).
 • Profil Oluşturma: Bilgilerin bu amaçla işlenmesi tanımlama bilgileri ve/veya özel işaretleme kutuları yoluyla rızanızın alınmasına bağlıdır. Kişisel Verilerinizin bu amaca yönelik kullanılması için Maserati’ye rıza vermeniz zorunlu değildir ve rıza vermemeniz durumunda sizin için olumsuz bir sonuç doğmayacaktır (Web Sitesindeki kullanıcı deneyiminizin daha ileri düzeyde kişiselleştirilmesinin getireceği avantajlardan yararlanamamak dışında). Bu kapsamda vereceğiniz rızayı daha sonraki bir aşamada geri almanız mümkündür (daha ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız Bölüm 8).
 • Uyum: Bilgilerin bu amaca yönelik işlenmesi, Maserati’nin yasal yükümlülüklerine uyabilmesi için gereklidir. Maserati’ye herhangi bir Kişisel Veri verdiğinizde, Maserati söz konusu verileri ilgili kanunlara uygun olarak işlemek zorundadır; Kişisel Verilerinizin vergi ve gümrük yükümlülüklerine ve diğer yasal yükümlülüklere uygunluk için saklanarak resmi makamlara bildirilmesi de bu kapsama girebilir.
 • Kötüye Kullanım/Sahtekarlık: Bu amaç için kullanılan bilgiler sadece Web Sitesinin kötüye kullanımını (suç teşkil edebilecek amaçlar için dahil) ve Web Sitesi yoluyla gerçekleştirilebilecek sahtekarlık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespit edilmesi için kullanılır.
 1. Kişisel Verilerin Alıcıları

  Kişisel Verileriniz aşağıda sıralanan kişilerle/kurumlarla paylaşılabilir (“Alıcılar”):
 • Tipik olarak Maserati adına veri işleyiciler olarak hareket eden ve Hizmetlerin sağlanmasıyla ilişkili olarak muhasebeyle ve vergilerle ilgili, idari, yasal, finansal ve borç tahsiline dair konularda Maserati’ye tavsiye ve danışmanlık sunan kişiler, şirketler ve profesyonel firmalar;
   
 • Hizmetleri sağlamak için tutulan kuruluşlar (ör. yer sağlayıcılar veya e-posta platform sağlayıcıları);
   
 • Teknik bakım işlemleri yapma yetkisi verilmiş kişiler (ağ donanımının ve elektronik iletişim ağlarının bakımı dahil);
   
 • Maserati’nin sadece Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olan faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan Kişisel Verileri işlemek için yetki verdiği, bir gizlilik yükümlülüğü altına girmiş olan ya da uygun bir yasal gizlilik yükümlülüğüne tabi olan kişiler (ör. Maserati çalışanları);
   
 • Müşterilerin veya çalışanların Kişisel Verilerinin işlenmesi de dahil, şirket içi idari amaçlar doğrultusunda Maserati Grup bünyesindeki diğer şirketler ve
   
 • Yürürlükteki yasalar veya bağlayıcı emirler doğrultusunda Kişisel Verilerinizin ifşa edilebileceği kamu kuruluşları, kurumları ve makamları;
 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Maserati’nin dünya çapındaki varlığı ve iş faaliyetleri göz önünde bulundurularak, Kişisel Verileriniz farklı ülkelerde bulunan Alıcılara aktarılabilir. Maserati bu Kişisel Veri aktarımlarının hukuka uygunluğunu ve güvenliğini sağlamak için uygun koruyucu önlemleri almaktadır; bunlar arasında Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararları, Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen standart veri koruma kuralları ve aktarma işlemi için yeterli kabul edilen diğer güvenlik önlemleri ve koşullar yer almaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Maserati’ye dpo@maserati.com adresinden yazılı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
   
 2. Kişisel Verilerin Saklanması

  Hizmet Sağlama amacı kapsamında işlenen Kişisel Veriler söz konusu amaçları gerçekleştirmek için kesinlikle gerekli görülen süre boyunca saklanacaktır; her durumda, bu Kişisel Veriler Hizmetlerin sağlanması için işlendiğinden, Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili potansiyel sorumluluklar kapsamında doğabilecek durumlara karşı Maserati menfaatlerini korumak için gerekliyse Maserati bu Kişisel Verileri daha uzun süreler için saklamaya devam edebilir.

  Pazarlama ve Profil Oluşturma için işlenen Kişisel Veriler, rıza verdiğiniz andan başlamak üzere rızanızı geri aldığınız ana kadar ya da belli aralıklarla gerçekleştirilecek rıza yenilemelerine kadar Maserati tarafından tutulacaktır. Rıza geri alındığında, Kişisel Verilerinizin bu amaçlar için kullanımı sona erer; ancak söz konusu işleme faaliyetiyle ilgili potansiyel sorumluluklar kapsamında doğabilecek durumlara karşı Maserati çıkarlarını korumak için gerekliyse Maserati bu Kişisel Verileri tutmaya devam edebilir.

  Tanıtım Amaçlı E-postalar için işlenen Kişisel Veriler, söz konusu iletişimlerin alt kısmında verilen bağlantıya tıklayarak itirazınızı belirtmenize kadar saklanacaktır.

  Uyum için işlenen Kişisel Veriler, yürürlükteki yasaların veya özel yasal yükümlülüklerin gerektirdiği süreler boyunca Maserati tarafından saklanacaktır.

  Kötüye Kullanım/Sahtekarlık durumlarının önlenmesi için işlenen Kişisel Veriler sadece toplandıkları amacın gerçekleştirilmesi için kesinlikle gerekli olan süre boyunca Maserati tarafından tutulacaktır.
 1. Veri sahiplerinin hakları

  Tüzük çerçevesinde, bir veri sahibi olarak, Maserati karşısında dilediğiniz zaman aşağıdaki hakları kullanma yetkisine sahipsiniz:
 • Maserati tarafından işlenen Kişisel Verilerinize (ve/veya bu Kişisel Verilerin bir kopyasına), ayrıca Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkındaki bilgilere erişmek;
 • Eksik veya hatalı olması durumunda, Maserati tarafından işlenen Kişisel Verilerinizi düzeltmek veya güncellemek;
 • İşleme faaliyetinin gereksiz ya da hukuka uygunsuz olduğunu düşündüğünüz hallerde, Maserati tarafından işlenen Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek;
 • İşlenen Kişisel Verilerin yanlış veya gereksiz olduğunu ya da hukuka uygun olmayan bir şekilde işlendiğini düşünüyorsanız ya da işleme faaliyetine itiraz ettiyseniz Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek;
 • Taşınabilirlik hakkınızı kullanmak, yani Maserati’ye sağlamış olduğunuz Kişisel Verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinelerce okunabilir formatta bir kopyasını almak ve söz konusu Kişisel Verilerin başka bir veri kontrolörüne aktarılmasını talep etmek;
 • Kişisel Bilgilerinizin Maserati tarafından işlenmesini önleyici nitelikte olduğunu düşündüğünüz özel durumunuzla ilgili gerekçelere dayanarak Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek; ya da
 • İşleme faaliyeti için verdiğiniz rızayı geri çekmek (Pazarlama ve Profil Oluşturma için).

  E-posta tercihleriniz de dahil olmak üzere Maserati’ye verdiğiniz Kişisel Verilerin büyük kısmının dilediğiniz zaman Web Sitesi üzerinde oluşturabileceğiniz kullanıcı profiline erişmek suretiyle değiştirilebileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

  Hizmetler için talepte bulunurken Pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilmesini istediğiniz yöntemi (ör. faks, telefon, SMS, e-posta, posta, sosyal medya) seçmiş olabilirsiniz. Uygun yerlerde, kullanıcı profiline gidip ilgili seçenekleri kaldırarak Pazarlama amaçlı iletişim yöntemleri için vermiş olduğunuz rızayı geri alabilirsiniz. Ayrıca, aldığınız her bir e-posta mesajının alt kısmında yer alan uygun bağlantıya tıklamak suretiyle e-posta yoluyla Pazarlama için verdiğiniz rızayı geri alabilir veya Tanıtım Amaçlı E-Posta iletişimlerine itiraz edebilirsiniz. Aynı durum bir Hizmet olarak aldığınız Maserati bülteni için de geçerlidir.

  Tanımlama bilgileri yoluyla Profil Oluşturma için vermiş olduğunuz rızayı Bölüm 2.f altında açıklandığı şekilde, ya da bir işaretleme kutusu varsa dilediğiniz zaman Web Sitesi üzerinde oluşturabileceğiniz kullanıcı profilinde tercihlerinizi değiştirerek geri alabilirsiniz.

  Yukarıdaki yöntemlere ek olarak, dilediğiniz zaman privacy@maserati.com adresine yazılı talep göndererek de yukarıda açıklanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

  Her durumda, bir veri sahibi olarak, Web Sitesi yoluyla Kişisel Verileriniz üzerinde gerçekleştirilen işleme faaliyetinin hukuka uygun olmadığını düşünüyorsanız Kişisel Verilerinizin korunması için yetkili denetleyici makamlara şikayette bulunma hakkınız olduğunu lütfen unutmayın.
 1. Değişiklikler

  Bu Gizlilik Politikası 16 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maserati bu Gizlilik Politikası’nı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz Maserati sizleri bilgilendirecek, değişiklikler Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacaktır. Maserati bu nedenle sizleri, Maserati’nin Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Gizlilik Politikası’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

-------------------------

Website Privacy Policy

Maserati S.p.A., with registered offices at Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Italy (“Maserati”), is committed to protecting the online privacy of the users of the websites www.maserati.com, www.maseratistore.com (collectively the “Website”). As such, this Privacy Policy has been written in order to allow you to understand Maserati’s policy regarding your privacy, as well as how your personal information will be handled when using the Website. This Privacy Policy will also provide you with information so that you are able to consent to the processing of your personal data in an explicit and informed manner, where appropriate.

In general, any information and data which you provide to Maserati over the Website, or which is otherwise gathered via the Website by Maserati, in the context of the use of Maserati’s services (“Services”) as better defined in the Section 3 below, will be processed by Maserati in a lawful, fair and transparent manner. To this end, and as further described below, Maserati takes into consideration internationally recognised principles governing the processing of personal data, such as purpose limitation, storage limitation, data minimisation, data quality and confidentiality.

CONTENTS

 1. Data controller and Data Protection Officer
 2. Personal Data processed
  1. Name, contact details and other Personal Data
  2. Job applications
  3. Special categories of Personal Data
  4. Other persons’ Personal Data
  5. Browsing data
  6. Cookies
 3. Purposes of processing
 4. Grounds for processing and mandatory or discretionary nature of processing
 5. Recipients of Personal Data
 6. Transfer of Personal Data
 7. Retention of Personal Data
 8. Data subjects’ rights
 9. Amendments

 

 1. Data controller and Data Protection Officer

  Maserati, as identified at the top of this Privacy Policy, is the data controller regarding all personal data processing carried out through the Website.

  To get in touch with Maserati’s Data Protection Officer, please contact: dpo@maserati.com.
   
 2. Personal Data processed

  When you use the Website, Maserati will collect and process information regarding you (as an individual) which allows you to be identified either by itself, or together with other information which has been collected. Maserati may also be able to collect and process information regarding other persons in this same manner, if you choose to provide it to Maserati.

  This information may be classified as “Personal Data” and can be collected by Maserati both when you choose to provide it (e.g., when you subscribe to the newsletter or request a test drive, in order to receive Maserati’s Services) or simply by analysing your behaviour on the Website.

  Personal Data which can be processed by Maserati through the Website are as follows:

 

 1. Name, contact details and other Personal Data

  In various sections of the Website – including, in particular, if you decide to create an account on the Website – you will be asked to submit information such as your name, phone / mobile numbers, e-mail address, date of birth, country of residence and address etc. When subscribing or signing up to receive Services, you might be asked to provide information as to your preferred mode of payment – PayPal, bank transfer or credit card.

  In addition, whenever you participate in surveys and other promotions which may be available on the Website, as well as whenever you communicate with Maserati through the contact details provided in the Website or with Customer Service, Maserati may collect additional information which you choose to provide.
   
 2. Job applications

  When registering to apply for a position within Maserati on the Website http://careers.maserati.com  (“Careers”), you will also be asked to provide various types of Personal Data, including professional/employment details (e.g., resume, cover letter, professional qualifications, candidate’s expectations and wished workplace, availability to start, URLs, etc.).The Personal Data that you will provide for that purpose will be processed by Maserati pursuant to the Privacy Policy published therein.
   
 3. Special categories of Personal Data

  Certain areas of the Website (such as the form to request a test drive) include free text fields where you can provide Maserati with some information or needs, which you may use to communicate Personal Data.

  Where these fields are completely free, you may use them to disclose (inadvertently or not) more sensitive categories of Personal Data, such as data revealing your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership. The content you upload in these fields may also (inadvertently or not) include other types of sensitive information relating to you, such as your genetic data, biometric data or data concerning your health, sex life or sexual orientation.

  Maserati asks that you do not disclose any sensitive Personal Data on the Website, unless you consider this to be strictly necessary. As it is totally optional to provide this information, if you do, please mind that Maserati needs your explicit consent to process on sort of Personal Data. Maserati would stress the importance of providing your explicit consent to process this sort of Personal Data if you decide, nonetheless, to share it.
   
 4. Other persons’ Personal Data

  As mentioned in the previous section, certain areas of the Website include free text fields where you can write messages to Maserati. These messages may (inadvertently or not) include Personal Data related to other persons.

  In any situation where you decide to share Personal Data related to other persons, you will be considered as an independent data controller regarding that Personal Data and must assume all inherent legal obligations and responsibilities. This means, among other things, that you must fully indemnify Maserati against any complaints, claims or demands for compensation for damages which may arise from the processing of this Personal Data, brought by the third parties whose information you provide through the Website.

  As Maserati does not collect this information directly from these third parties (but rather collects them, indirectly, from you), you must make sure that you have these third parties’ consent before providing any information regarding them to Maserati; if not, then you must make sure there is some other appropriate grounds on which you can rely to lawfully give Maserati this information.
   
 5. Browsing data

  The Website’s operation, as is standard with any websites on the Internet, involves the use of computer systems and software procedures, which collect information about the Website’s users as part of their routine operation. While Maserati does not collect this information in order to link it to specific users, it is still possible to identify those users either directly via that information, or by using other information collected – as such, this information must also be considered Personal Data.

  This information includes several parameters related to your operating system and IT environment, including your IP address, location (country), the domain names of your computer, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of resources you request on the Website, the time of requests made, the method used to submit requests to the server, the dimensions of the file obtained in response to a request, the numerical code indicating the status of the response sent by the server (successful, error, etc.), and so on.

  These data are used to compile statistical information on the use of the Website, as well as to ensure its correct operation and identify any faults and/or abuse of the Website. Save from this last purpose, these data do not persist for more than 7 working days.
   
 6. Cookies

  Relevant information on the use of cookies are available in the Cookie Policy here.

 

 1. Purposes of processing

  Maserati intends to use your Personal Data, collected through the Website, for the following purposes:
 • To verify your identity and assist you, in case you lose or forget your login / password details for any of Maserati’s registration services, to allow you to consult your purchase history, by maintaining a registered user profile, to send you Maserati newsletter you subscribed for as a service and which contains only informative material, to send you any information you explicitly requested; to finalise your purchase order and deliver the products you may buy on the Website, to allow you to request a test drive, a price quote or any info you may ask for, to find the dealer next to you and to provide any other Services which you may request (“Service Provision”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, including to carry out direct marketing, market research and surveys, via e-mail, SMS, over the phone, banners instant messaging, through an operator, traditional mail, through Maserati’s official social media pages, regarding Maserati‘s products and services, as well as those of selected third parties (“Marketing”);
   
 • For future marketing, promotional and publicity purposes, by sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased or requested through the use of the Website (“Soft Spam”);
   
 • To create a profile of you as a Website user, through the use of profiling cookies and by collecting and analysing information on the preferences you select and choices you make in the Website, as well as your general activities on the Website. This profile will be used to give you information about other websites / services which Maserati believes you may be interested in, and to show you information and advertisements which may be relevant to you and your interests. All algorithms involved in this processing are regularly tested, to ensure the processing’s fairness and control for bias (“Profiling”);
   
 • For compliance with laws which impose upon Maserati the collection and/or further processing of certain kinds of Personal Data (“Compliance”);
   
 • To prevent and detect any misuse of the Website, or any fraudulent activities carried out through the Website (“Misuse/Fraud”).
   
 1. Grounds for processing and mandatory / discretionary nature of processing

  Maserati’s legal bases for processing your Personal Data, according to the purposes identified in Section 3, are as follows:
 • Service Provision: processing for these purposes is necessary to provide the Services and, therefore, is necessary for the performance of a contract with you. It is not mandatory for you to give Maserati your Personal Data for these purposes; however, if you do not, Maserati will not be able to provide any Services to you.
   
 • Marketing: processing for these purposes is based on your consent. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for these purposes, and you will suffer no consequence if you choose not to give it (aside from not being able to receive further marketing communications from Maserati). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Soft Spam: processing for this purpose is based on the interest of Maserati of sending you direct e-mail marketing communication regarding products and services similar to those you have purchased through the use of the Website. You can block these communications, and you will suffer no consequence if you do so (aside from not being able to receive further communications from the Maserati), by opposing through the link provided at the bottom of all such communications.
   
 • Profiling: processing for this purpose is based on your consent collected by means of the banner cookie and/or with a specific tickbox. It is not mandatory for you to give consent to Maserati for use of your Personal Data for this purpose, and you will suffer no consequence if you choose not to (aside from not being able to benefit from greater personalisation of your user experience regarding the Website). Any consent given may also be withdrawn at a later stage (please see Section 8 for more information).
   
 • Compliance: processing for this purpose is necessary for Maserati to comply with its legal obligations. When you provide any Personal Data to Maserati, Maserati must process it in accordance with the laws applicable to it, which may include retaining and reporting your Personal Data to official authorities for compliance with tax, customs or other legal obligations.
   
 • Misuse/Fraud: Information collected for this purpose is used exclusively to prevent and detect fraudulent activities or misuse of the Website (for potentially criminal purposes).

 

 1. Recipients of Personal Data

  Your Personal Data may be shared with the following list of persons / entities (“Recipients”):
 • Persons, companies or professional firms providing Maserati with advice and consultancy regarding accounting, administrative, legal, tax, financial and debt collection matters related to the provision of the Services and which act typically as data processors on behalf of Maserati;
   
 • Entities engaged in order to provide the Services (e.g., hosting providers or e-mail platform providers);
   
 • Persons authorised to perform technical maintenance (including maintenance of network equipment and electronic communications networks);
   
 • Persons authorised by Maserati to process Personal Data needed to carry out activities strictly related to the provision of the Services, who have undertaken an obligation of confidentiality or are subject to an appropriate legal obligation of confidentiality (e.g., employees of Maserati);
   
 • Other companies within the Maserati Group for internal administrative purposes, including the processing of clients' or employees' Personal Data; and
   
 • Public entities, bodies or authorities to whom your Personal Data may be disclosed, in accordance with the applicable law or binding orders of those entities, bodies or authorities;
 1. Transfer of Personal Data

  Considering Maserati’s worldwide presence and business operations, your Personal Data may be transferred to Recipients located in several different countries. Maserati implements appropriate safeguards to ensure the lawfulness and security of these Personal Data transfers, such as by relying on adequacy decisions from the European Commission, standard data protection clauses adopted by the European Commission, or other safeguards or conditions considered adequate to the transfer at hand. More information about it are available sending a written request to Maserati at the following address: dpo@maserati.com.
   
 2. Retention of Personal Data

  Personal Data processed for Service Provision will be kept by Maserati for the period deemed strictly necessary to fulfil such purposes – in any case, as these Personal Data are processed for the provision of the Services, Maserati may continue to store this Personal Data for a longer period, as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to the provision of the Services.

  Personal Data processed for Marketing and Profiling will be kept by Maserati from the moment you give consent until the moment you withdraw the consent given and renewed at fixed intervals. Once consent is withdrawn, Personal Data will no longer be used for these purposes, although it may still be kept by Maserati, in particular as may be necessary to protect Maserati’s interests related to potential liability related to this processing.

  Personal Data processed for Soft Spam will be kept until you object to such processing by means of the link provided at the bottom of all such communications.

  Personal Data processed for Compliance will be kept by Maserati for the period required by the specific legal obligation or by the applicable law.

  Personal Data processed for preventing Misuse/Fraud will be kept by Maserati for as long as deemed strictly necessary to fulfil the purposes for which it was collected.
 1. Data subjects’ rights

  Under the Regulation, you, as a data subject, are entitled to exercise the following rights before Maserati, at any time:
 • Access your Personal Data being processed by Maserati (and/or a copy of that Personal Data), as well as information on the processing of your Personal Data;
 • Correct or update your Personal Data processed by Maserati, where it may be inaccurate or incomplete;
 • Request erasure of your Personal Data being processed by Maserati, where you feel that the processing is unnecessary or otherwise unlawful;
 • Request the restriction of the processing of your Personal Data, where you feel that the Personal Data processed is inaccurate, unnecessary or unlawfully processed, or where you have objected to the processing;
 • Exercise your right to portability: the right to obtain a copy of your Personal Data provided to Maserati, in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as the transmission of that Personal Data to another data controller;
 • Object to the processing of your Personal Data, based on relevant grounds related to your particular situation, which you believe must prevent Maserati from processing your Personal Data; or
 • Withdraw your consent to processing (for Marketing and Profiling).

  Please note that most of the Personal Data you provide to Maserati can be changed at any time, including your e-mail preferences, by accessing, where applicable, the user profile you can create on the Website.

  When requesting for the Services, you may have selected the means of communication through whom you desired the Marketing to be carried out (i.e. fax, phone, SMS, email, mail, social media). You may withdraw the consents for the Marketing through the different means of communication from the user profile, where applicable, by de-selecting the relevant options. You can also withdraw consent for Marketing via e-mail or object to Soft Spam by selecting the appropriate link included at the bottom of every e-mail message received. The same applies to the Maserati newsletter you receive as a Service.

  Consent for Profiling via cookies may be withdrawn as described in Section 2.f or, if via tick box, by changing, at any time, the preferences of the user profile you can create on the Website.

  Aside from the above means, you can always exercise your rights described above by sending a written request to Maserati at the following address: privacy@maserati.com.

  In any case, please note that, as a data subject, you are entitled to file a complaint with the competent supervisory authorities for the protection of Personal Data, if you believe that the processing of your Personal Data carried out through the Website is unlawful.
 1. Amendments

  This Privacy Policy entered into force on 16/04/18. Maserati reserves the right to partly or fully amend this Privacy Policy, or simply to update its content, e.g., as a result of changes in applicable law. Maserati will inform you of such changes as soon as they are introduced, and they will be binding as soon as they are published on the Website. Maserati therefore invites you to regularly visit this Privacy Policy in order to acquaint yourself with the latest, updated version of the Privacy Policy, so that you may remain constantly informed on how Maserati collects and uses Personal Data.

Maserati'nizi Oluşturun

Her bir Maserati, özenle ve dikkatle inşa edilmiş birer sanat eseridir.
Grecale
Grecale
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20
MC20 Cielo
MC20 Cielo

Grecale GT

2023
Grecale GT
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,6 sec
Azami hız
240 km/h
Azami güç
300 HP
Çekiş
AWD

Grecale Modena

2023
Grecale Modena
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,3 sec
Azami hız
240 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
AWD

Grecale Trofeo

2023
Grecale Trofeo
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
3,8 sec
Azami hız
285 km/h
Azami güç
530 HP
Çekiş
AWD

Ghibli GT

2023
Ghibli GT
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,7 sec
Azami hız
255 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
RWD

Ghibli Modena

2023
Ghibli Modena
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
4,7 sec
Azami hız
286 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Ghibli Trofeo

2023
Ghibli Trofeo
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,3 sec
Azami hız
326 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
RWD

Levante GT

2023
Levante GT
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
6,0 sec
Azami hız
245 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
AWD

Levante Modena

2023
Levante Modena
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
5,2 sec
Azami hız
264 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Levante Trofeo

2023
Levante Trofeo
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,1 sec
Azami hız
302 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
AWD

Quattroporte Modena

2023
Quattroporte Modena
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
4,8 sec
Azami hız
288 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Quattroporte Trofeo

2023
Quattroporte Trofeo
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,5 sec
Azami hız
326 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
RWD

MC20

2023
MC20
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
<2.9 sec
Azami hız
>325 km/h
Azami güç
630 HP
Çekiş
RWD

MC20 Cielo

2023
MC20 Cielo
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
<2.9 sec
Azami hız
>325 km/h
Azami güç
630 HP
Çekiş
RWD
Konfigürasyon Kodunuzu Girin.
Mevcut bir konfigürasyonu açın.
Konfigürasyon numaranızı kullanarak kendi Maserati’nize erişin.
Maserati Konfigürasyon Kodunuzu kişisel e-postanızda veya PDF'in basılı özetinde bulabilirsiniz.
Your Maserati range for

Maserati'nizi Oluşturun

Her bir Maserati, özenle ve dikkatle inşa edilmiş birer sanat eseridir.
Grecale
Grecale

Grecale GT

2023
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,6 sec
Azami hız
240 km/h
Azami güç
300 HP
Çekiş
AWD

Grecale Modena

2023
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,3 sec
Azami hız
240 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
AWD

Grecale Trofeo

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
3,8 sec
Azami hız
285 km/h
Azami güç
530 HP
Çekiş
AWD
Ghibli
Ghibli

Ghibli GT

2023
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
5,7 sec
Azami hız
255 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
RWD

Ghibli Modena

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
4,7 sec
Azami hız
286 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Ghibli Trofeo

2023
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,3 sec
Azami hız
326 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
RWD
Levante
Levante

Levante GT

2023
Motor
L4
Motor Hacmi
1995 cc
0-100km/s
6,0 sec
Azami hız
245 km/h
Azami güç
330 HP
Çekiş
AWD

Levante Modena

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
5,2 sec
Azami hız
264 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Levante Trofeo

2023
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,1 sec
Azami hız
302 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
AWD
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte Modena

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
2979 cc
0-100km/s
4,8 sec
Azami hız
288 km/h
Azami güç
430 HP
Çekiş
AWD

Quattroporte Trofeo

2023
Motor
V8
Motor Hacmi
3799 cc
0-100km/s
4,5 sec
Azami hız
326 km/h
Azami güç
580 HP
Çekiş
RWD
MC20
MC20

MC20

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
<2.9 sec
Azami hız
>325 km/h
Azami güç
630 HP
Çekiş
RWD
MC20 Cielo
MC20 Cielo

MC20 Cielo

2023
Motor
V6
Motor Hacmi
3000 cc
0-100km/s
<2.9 sec
Azami hız
>325 km/h
Azami güç
630 HP
Çekiş
RWD
Konfigürasyon Kodunuzu Girin.
Mevcut bir konfigürasyonu açın.
Konfigürasyon numaranızı kullanarak kendi Maserati’nize erişin.
Maserati Konfigürasyon Kodunuzu kişisel e-postanızda veya PDF'in basılı özetinde bulabilirsiniz.
Your Maserati range for