OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI (obowiązuje od __.__.2019)

Jeżeli użytkownik zobaczy niniejszy dokument, oznacza to, że uzyskał dostęp do Naszych Witryn i naszej Aplikacji lub Witryn i Aplikacji naszych Partnerów albo uczestniczył w Naszych Wydarzeniach.

Jesteśmy spółką Maserati S.p.A., administratorem danych z siedzibą we Włoszech, a niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności pomoże lepiej zrozumieć, jakie dane są gromadzone, w jakich celach oraz w jaki sposób zarządzamy informacjami dotyczącymi użytkownika.

Aby uczynić poniższe wyjaśnienia jak najbardziej zrozumiałymi i użytecznymi, umieściliśmy przykłady i opracowaliśmy Definicje, które zawierają bardziej szczegółowe wyjaśnienia i z którymi można się zapoznać tutaj. W przypadku pytań dotyczących Oświadczenia w sprawie polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy skontaktować się z nami tutaj.

1) Jakie dane przetwarzamy

Gromadzimy dane z Naszych Witryn i naszej Aplikacji, z Witryn i Aplikacji naszych Partnerów, a także podczas Naszych Wydarzeń. Gromadzone dane i cele przetwarzania zależą od sposobu korzystania przez użytkownika z naszych Usług oraz sposobu zarządzania sterowaniem Przeglądarką, Urządzeniem lub Aplikacją, , z których użytkownik korzysta.

 1. Dane przekazane przez użytkownika

W trakcie świadczenia Usług użytkownik może przekazywać nam Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu lub dane osób trzecich, jak również swoje preferencje (np. odnośnie do określonych modeli samochodów lub usług, jakie mają być zapewnione przez lokalnego dealera). Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik poprosi o jazdę próbną, gdy szuka najbliższego siebie dealera, gdy uczestniczy w jednym z Naszych Wydarzeń lub gdy zadaje pytania, składa wnioski lub kontaktuje się z naszą obsługą wsparcia. Użytkownik może też zdecydować się na przekazanie nam Informacji na temat lokalizacji użytkownika, jeżeli przykładowo chce znaleźć za pośrednictwem Naszych Witryn i naszej Aplikacji jednego z dealerów na swoim obszarze (np. Warszawa lub Kraków).

Jeśli użytkownik przekaże nam dane osób trzecich, przyjmuje na siebie wszelkie zobowiązania i obowiązki prawne, udzielając w najszerszym możliwym zakresie zwolnienia z odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek sporem, żądaniem, roszczeniem odszkodowawczym za szkody powstałe w wyniku przetwarzania danych itp., jakie możemy otrzymać od osób trzecich, których Dane osobowe zostały przesłane przez użytkownika i tym samym przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Dane gromadzone z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Naszych Witryn i naszej Aplikacji, gromadzimy informacje na temat Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji, z których użytkownik korzysta. Informacje te obejmują Adres IP, datę, godzinę i żądany adres URL, Unikalne identyfikatory oraz inne informacje, takie jak rodzaj Przeglądarki lub Urządzenia, które w stosownych przypadkach może obejmować system operacyjny, język, ustawienia sieciowe, nazwę operatora telefonicznego lub dostawcy Internetu, listę zainstalowanych wtyczek lub aplikacji zewnętrznych.

Część z tych informacji jest gromadzona przez Pliki cookie, SDK i Inne technologie śledzące znajdujące się w Przeglądarce lub na Urządzeniu użytkownika, co pozwala np. uniknąć nieprawidłowości w wyświetlaniu treści lub awarii Usług, ale także zapewnić użytkownikowi Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne. Pełny wykaz Plików Cookie i SDK można znaleźć, klikając tutaj.

 1. Dane wynikające z działań użytkownika

Gromadzimy informacje w oparciu sposób korzystania użytkownika z naszych Usług, co umożliwia nam ich ulepszenie (np. jeśli widzimy, że użytkownik interesuje się konkretnym modelem, Naszymi Wydarzeniami lub okresowym serwisowaniem w danym obszarze, będziemy koncentrować się na promowaniu tych treści), a także zapewnienie użytkownikowi Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

 1. Informacje na temat lokalizacji użytkownika

Gromadzimy informacje na temat lokalizacji użytkownika, aby umożliwić mu przeglądanie dealerów znajdujących się w pobliżu, w ramach naszych Usług, oraz by wysyłać Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne. Pozycja użytkownika może być określona poprzez:

 • Ręczne wprowadzenie adresu, miasta lub kodu pocztowego;
 • Czujniki Urządzenia;
 • Adres IP.

Lokalizacja użytkownika jest określana mniej lub bardziej dokładnie i stale, w zależności od tego, czy jest pobierana z Przeglądarki użytkownika, czy z Urządzenia oraz zależy od ustawień prywatności skonfigurowanych przez użytkownika. Gwarantujemy, że Informacje na temat lokalizacji użytkownika nie zostaną wykorzystane do pobrania jego Danych wrażliwych.

Użytkownik może zmienić sposób, w jaki określamy jego lokalizację, zmieniając ustawienia Przeglądarki lub Urządzenia, jak wskazano w punkcie W jaki sposób użytkownik może kontrolować swoje dane znajdującym się poniżej.

 1. Dane gromadzone z Witryn i Aplikacji naszych Partnerów

Gromadzimy dane dotyczące użytkownika także z Witryn i Aplikacji naszych Partnerów. Ci ostatni mogą przekazywać nam Dane osobowe użytkownika, jedynie gdy zagwarantowali nam umownie, że uzyskali zgodę użytkownika lub mają inną podstawę prawną, która pozwala na przekazanie tych danych (np. jeżeli użytkownik poprosił jednego z naszych Partnerów o zarezerwowanie jazdy próbnej Maserati lub jeżeli użytkownik nabył artykuły promocyjne Maserati i Partner prosi nas o przekazywanie informacji o sprzedaży). W tym zakresie podkreślamy, że dokładamy wszelkich możliwych handlowo starań, aby zweryfikować zgodność danych, które otrzymujemy, przed ich wykorzystaniem, prosząc także użytkownika, aby nie przekazywał swoich Danych wrażliwych (czynność ta będzie określona poniżej jako Gromadzenie pośrednie).

 1. Dane gromadzone z publicznie dostępnych źródeł

Gromadzimy i rozszerzamy Dane osobowe użytkownika, wykorzystując informacje pochodzące z publicznych lub ogólnie dostępnych źródeł, w granicach określonych przez prawo i mających zastosowanie do nas. Te źródła mogą obejmować publiczne rejestry, publikacje w Internecie, wykazy lub listy. Zwracamy uwagę, że zawsze przeprowadzana jest kontrola wstępna możliwości wykorzystania tych informacji, zgodnie z najlepszymi praktykami ustanowionymi przez Włoski Organ Nadzorczy, któremu podlegamy (Garante per la protezione dei dati personali).

Dla wygody będziemy określali wszystkie wspomniane dotychczas Dane osobowe terminem „Dane”.

2) Dlaczego wykorzystujemy Dane użytkownika

Dane są wykorzystywane w poniższych celach:

 1. W celu świadczenia naszych Usług i odpowiadania na wnioski użytkownika

Używamy Danych użytkownika, aby móc zaoferować Usługi, w tym rezerwowanie jazd próbnych w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji oraz w Witrynach i Aplikacjach naszych Partnerów, a także aby je realizować, aby organizować Nasze Wydarzenia, w których użytkownik uczestniczy, aby odpowiadać na wnioski/sugestie/zgłoszenia oraz, na życzenie klienta, wysyłać biuletyny dotyczące naszych działań lub działań grupy przedsiębiorstw, do której należymy.

Podstawą tego przetwarzania jest zobowiązanie umowne lub środki przedumowne przyjęte na życzenia użytkownika.

 1. W celu przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlegamy

Możemy korzystać z Danych użytkownika, aby przestrzegać wszelkich zobowiązań regulacyjnych i podatkowych, którym podlegamy, a które stanowią podstawę prawną dla tego przetwarzania.

 1. W celu znalezienia nieprawidłowości w naszych Usługach

Wykorzystujemy Dane przekazane przez użytkownika, Dane gromadzone z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji, Dane wynikające z działań użytkownika i Informacje zbiorcze w celu uniknięcia nieprawidłowości w Usługach. Możemy np. zauważyć nieprawidłowości w otwieraniu się Naszych Witryn i naszej Aplikacji bądź łączy lub wykorzystać Dane w celu ustalenia, w jaki sposób można uniknąć wystąpienia błędu systemowego.

Podstawą przetwarzania jest potrzeba zagwarantowania realizacji Usług, jak również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na uniknięciu braku dostępu do usług.

 1. W celu dostosowania naszych Usług do potrzeb użytkownika, w tym Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne

Wykorzystujemy Dane użytkownika, a w szczególności Dane wynikające z działań użytkownika, Informacje na temat lokalizacji użytkownika i Dane gromadzone z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji do polepszenia naszych Usług (np. Naszych Witryn i naszej Aplikacji, Naszych Wydarzeń czy naszych komunikatów promocyjnych) oraz do wyświetlania użytkownikowi wyłącznie Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne:

 • Nie są tworzone z wykorzystaniem Danych wrażliwych, takich jak dane wynikające z Informacji na temat lokalizacji użytkownika;
 • Mogą być widoczne w witrynach i aplikacjach mobilnych innych niż nasze własne, ponieważ są przesyłane na platformy Reklamy programatycznej wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik upoważnił nas do przesyłania ich na te platformy.

Dostosowywanie naszych Usług do potrzeb użytkownika i zapewnianie Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, może być mniej lub bardziej dokładne, w zależności od wyrażanych zgód, które użytkownik zdecyduje się przekazać poprzez:

 • Baner wyświetlany podczas pierwszej wizyty w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji dotyczący Danych gromadzonych z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji;
 • Formularze gromadzenia danych, w których prosimy o wyrażenie preferencji w odniesieniu do Danych przekazanych przez użytkownika oraz Danych dotyczących jego działań;
 • Banery Przeglądarki lub Urządzenia, których celem jest umożliwienie udostępnienia Informacji na temat lokalizacji użytkownika.
 1. W celu pomiaru skuteczności naszych Usług i tworzenia nowych

Wykorzystujemy Dane użytkownika i Informacje zbiorcze do mierzenia skuteczności naszych Usług lub tworzenia nowych. Może to mieć miejsce np. poprzez analizę kontaktów użytkownika z naszymi dealerami, korzystania z Naszych Wydarzeń, naszych biuletynów lub komunikatów promocyjnych (przesyłanych na żądanie). 

Z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na dostosowanie naszych Usług do użytkownika, podstawę prawną do mierzenia skuteczności naszych Usług i tworzenia nowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes do tworzenia i utrzymywania Usług, które są rzeczywiście przydatne dla naszych użytkowników.

 1. W celu wysyłania użytkownikowi komunikatów promocyjnych

Oprócz usługi biuletynów, w której użytkownik może się zarejestrować dobrowolnie, wykorzystujemy informacje kontaktowe przekazane nam przez użytkownika, aby wysyłać mu komunikaty dotyczące oferowanych przez nas nowych modeli lub Usług, naszych inicjatyw, a także aby poprosić użytkownika o udział w naszych ankietach zadowolenie klienta. W niektórych przypadkach komunikaty te mogą zawierać informacje promocyjne dotyczące produktu lub usługi niektórych naszych wybranych Partnerów (ale Dane użytkownika nie są im przekazywane). Te komunikaty mogą także być dostosowane, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostosowanie Usług, w tym Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

W tym zakresie zwracamy uwagę, że użytkownikowi nie będą wysyłane żadne komunikaty bez jego uprzedniej zgody, którą może wyrazić poprzez zaznaczenie konkretnego pola przeznaczonego do tego celu lub poprzez włączenie w Urządzeniu powiadomień typu push. Przypominamy, że można również wybrać tylko niektóre kanały kontaktu (np. tylko e-mail lub SMS), klikając łącze „kliknij tutaj, aby wybrać poszczególne kanały kontaktu” w formularzu zgody lub wybierając poszczególne kanały w ustawieniach prywatności Aplikacji.

 1. W celu ochrony naszych interesów oraz interesów naszych użytkowników

Możemy mieć obowiązek wykorzystania Danych użytkownika w ramach naszych czynności podjętych w celu identyfikacji działań oszukańczych bądź niezgodnych z prawem, zapobiegania im i reagowania na nie, jak również działań, które narażają bezpieczeństwo Naszych Witryn i naszej Aplikacji lub Usług. Może to mieć miejsce, gdy na przykład użytkownik wykorzystał Aplikację w niedozwolony sposób, do zidentyfikowania tzw. Gromadzenia pośredniego lub w sytuacji niestosownego zachowania w czasie Naszych Wydarzeń.

Cel ten opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie do ochrony nas samych i naszych użytkowników.

3) W jaki sposób wykorzystujemy Dane użytkownika

Wszystkie dane gromadzone w wyżej wymienionych celach są przetwarzane zarówno ręcznie, jak i za pomocą procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, tj. programów lub algorytmów, które analizują informacje takie jak Dane wynikające z działań użytkownika, Informacje na temat lokalizacji użytkownika i Dane gromadzone z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji.

Dane użytkownika mogą także podlegać Łączeniu lub Porównywaniu ze sobą. Pozwala nam to ustalić na przykład, że jeżeli nasze Usługi są wykorzystywane przez Przeglądarkę i Urządzenie z tym samym Adresem IP lub tymi samymi Unikalnymi identyfikatorami, może chodzić o jednego użytkownika; albo także wysyłać komunikaty promocyjne lub Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, blisko związane z Informacjami na temat lokalizacji użytkownika lub Danymi wynikającymi z działań użytkownika bądź nawet Danymi gromadzonymi z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji.

4) Komu przekazujemy Dane użytkownika

Udostępniamy dane użytkownika podmiotom należącym do następujących kategorii („Odbiorcy”):

 • Osoby przez nas upoważnione: są to nasi pracownicy i kontrahenci, którzy podpisali umowę o zachowaniu poufności oraz szczegółowy regulamin przetwarzania Danych użytkownika;
 • Nasze podmioty przetwarzające: są to podmioty zewnętrzne, którym powierzyliśmy niektóre operacje przetwarzania. Ta kategoria obejmuje np. dostawców zabezpieczeń naszych systemów, konsultantów, księgowych, platformy technologiczne hostingu danych itp. Ta kategoria obejmuje naszych dealerów obecnych na całym świecie. Z każdym z tych podmiotów podpisaliśmy umowę w celu zagwarantowania, że Dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie ze stosownymi środkami i wyłącznie na nasze polecenie;
 • Administratorzy systemu: są to nasi pracownicy i nasze podmioty przetwarzające, którym powierzono zarządzanie naszymi systemami komputerowymi i którzy w związku z tym są uprawnieni do uzyskania dostępu do przetwarzania danych użytkownika, modyfikowania tego przetwarzania, zawieszenia go i ograniczenia. Osoby te zostały wybrane i odpowiednio przeszkolone z wyprzedzeniem, a ich działania są śledzone przez systemy, których osoby te nie mogą zmodyfikować, zgodnie z wymaganiami środków Włoskiego Organu Nadzorczego;
 • Nasi Współpracownicy: np. jeżeli użytkownik jest obywatelem Brazylii, możemy przekazać jego wniosek/pytania naszemu lokalnemu oddziałowi, aby móc odpowiedzieć użytkownikowi w jego rodzimym języku. To samo ma zastosowanie, gdy chcemy podjąć inicjatywy handlowe oparte na naszych analizach rynku. Wszyscy Współpracownicy podpisali z nami umowy dotyczące przetwarzania Danych użytkownika;
 • Siły porządkowe lub jakikolwiek inny organ, którego środki są dla nas obowiązkowe: ma to miejsce na przykład wtedy, gdy musimy zastosować się do środka sądowego, przepisów prawa lub gdy konieczna jest obrona w sądzie.

5) Gdzie znajdują się Dane użytkownika

Prowadzimy działalność i oferujemy nasze Usługi niemal na całym świecie. Gwarantujemy, że Dane użytkownika będą przetwarzane przez nas i przez Odbiorców z poszanowaniem europejskich i włoskich przepisów prawa, którym podlegamy. Ponadto przekazanie danych osobowych do Odbiorców może nastąpić na podstawie decyzji o adekwatności (np. Tarcza prywatności UE-USA; Tarcza prywatności Szwajcaria-USA) lub na podstawie Standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na ten adres.

6) Jak długo przechowujemy Dane użytkownika

Dane przetwarzane do wyżej wymienionych celów będą przechowywane przez okres bezwzględnie niezbędny do osiągnięcia tych celów lub do czasu wycofania zgody użytkownika, jeżeli stanowią one podstawę prawną pozwalającą nam na przetwarzanie danych.

Dane przetwarzane w celu realizacji zobowiązań prawnych, którym podlegamy, będą przechowywane przez okres wskazany w tych zobowiązaniach. Dane przechowywane w celu ochrony naszych interesów i interesów naszych użytkowników będą przechowywane przez okres dozwolony przez włoskie przepisy w celu ochrony naszych interesów (art. 2946 i nast. włoskiego kodeksu cywilnego). Dalszych informacji dotyczących kryteriów i okresów przechowywania można zasięgnąć, pisząc na ten adres.

7) W jaki sposób użytkownik może kontrolować swoje dane

W dowolnym momencie użytkownik może zażądać:

 • Dostępu do swoich Danych: w zależności od sposobu korzystania z naszych Usług przekażemy użytkownikowi Dane, które posiadamy na jego temat, takie jak imię, nazwisko, wiek, Adres IP, Unikalne identyfikatory, adres e-mail i wyrażone preferencje wraz z Oświadczeniem w sprawie polityki prywatności, które użytkownik otrzymał, gdy przekazywał nam te dane, a także źródło Danych użytkownika (jeżeli np. zostały przekazane nam przez jednego z naszych Partnerów);
 • Przeniesienia swoich Danych: w zależności od sposobu korzystania z naszych Usług przekażemy użytkownikowi tabelę w formacie Excel zawierającą Dane, które na jego temat posiadamy.
 • Sprostowania swoich Danych: użytkownik może przykładowo zażądać od nas zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu, które nam przekazał, jeżeli dane te nie są prawidłowe;
 • Ograniczenia przetwarzania swoich Danych: np. jeżeli użytkownik uważa, że realizowane przez nas przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeżeli uważa, że niektóre czynności wykonywane w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy nie są właściwe;
 • Usunięcia swoich danych: np. jeżeli użytkownik nie zamierza już korzystać z naszych Usług i nie chce, aby jego dane osobowe były dalej przechowywane;
 • Aktualizacji preferencji w odniesieniu do przetwarzania swoich danych w oparciu o zgodę: w zależności od sposobu korzystania z naszych Usług użytkownik może zażądać od nas niewysyłania do niego komunikatów sprzedażowych lub niedostosowywania naszych Usług do potrzeb użytkownika, w tym Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

Czas na udzielenie odpowiedzi określony w regulacjach europejskich, którym podlegamy, wynosi 1 miesiąc od daty żądania (z możliwością przedłużenia do kolejnych 2 miesięcy w przypadku szczególnych zawiłości). Użytkownik może skorzystać z dowolnych powyższych praw, pisząc do nas na ten adres.

Użytkownik może skorzystać z tych samych praw w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego bezpośrednio przez serwis Facebook na naszych stronach społecznościowych, wypełniając formularz, który można znaleźć tutaj.

Ponadto w dowolnym momencie użytkownik może:

 • Skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD), klikając tutaj;
 • Skontaktować się z lokalnym Organem Nadzorczym, którego dane można znaleźć tutaj;
 • Zablokować wysyłanie komunikatów promocyjnych, klikając łącze, które można znaleźć na końcu każdej wiadomości e-mail;
 • Ustawić preferencje dotyczące Danych gromadzonych z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji, postępując zgodnie z instrukcjami, które można znaleźć tutaj.

8) Czego nie obejmuje Oświadczenie w sprawie polityki prywatności

W niniejszym Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności wyjaśniono i ujęto przetwarzanie, którego dokonujemy w charakterze administratora danych w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji oraz w Witrynach i Aplikacjach naszych Partnerów.

Oświadczenie w sprawie polityki prywatności nie obejmuje przetwarzania realizowanego przez podmioty inne niż Maserati S.p.A., a w szczególności nie obejmuje:

 • Przetwarzania realizowanego przez naszych Partnerów działających w charakterze niezależnych administratorów danych (patrz Gromadzenie pośrednie) ani przetwarzania dokonywanego przez niektóre serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, na naszych stronach i wskazanego tutaj;
 • Przetwarzania realizowanego przez naszych dealerów działających w charakterze niezależnych administratorów danych;
 • Przetwarzania realizowanego po kliknięciu łączy, które można znaleźć w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji, w których niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności nie jest przywołane;
 • Przetwarzania realizowanego przez spółki grupy FCA działające w charakterze niezależnych administratorów danych (np. https://careers.fcagroup.com/).

W zakresie powyższych okoliczności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie Danych użytkownika nieobjęte niniejszym Oświadczeniem w sprawie polityki prywatności.

9) Czy użytkownik znajduje się poza Unią Europejską?

W poniższych punktach wyjaśniono sposób, w jaki przetwarzamy informacje o użytkowniku, jeżeli znajduje się on poza Unią Europejską lub jeżeli prawo kraju, w którym użytkownik się znajduje, przewiduje odstępstwa lub niezbędne doprecyzowanie tego, co jest przewidziane powyżej w naszym Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności.

 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Bahrajn
 • Białoruś
 • Brazylia
 • Chile
 • Chiny
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Filipiny
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hongkong
 • Indie
 • Indonezja
 • Japonia
 • Jordania
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Księstwo Monako
 • Kuwejt
 • Liban
 • Makau
 • Malezja
 • Maroko
 • Meksyk
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Panama
 • Peru
 • Portoryko
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Serbia
 • Singapur
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Turcja
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • USA
 • Wietnam
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

10) Zmiany w Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności

Niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności obowiązuje od daty wskazanej na początku niniejszego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji jego treści, w całości bądź w części, także ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach. W przypadku dokonania znaczących zmian w Oświadczeniu w sprawie polityki prywatności użytkownik otrzyma wiadomość w Przeglądarce lub w Aplikacji.

Poprzednie Oświadczenie w sprawie polityki prywatności jest dostępne tutaj.

11) Ustawianie preferencji dotyczących Danych gromadzonych z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji

 1. Pliki cookie

Przekazywane przez nas Pliki cookie:

Nazwa techniczna Administrator Rodzaj, funkcja i cel pliku cookie Czas trwania
_device Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje typ urządzenia, jeśli użytkownik przegląda Internet z telefonu komórkowego Sesja
adobeDTMadvertising Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wybór użytkownika związany z reklamowymi plikami cookie 29 dni
adobeDTMcomfort Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wybór użytkownika związany z plikami cookie stosowanymi dla wygody 29 dni
adobeDTMperformance Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wybór użytkownika związany z plikami cookie wydajności 29 dni
CookieConsent Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje status zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 1 rok
filter-colours-external Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wybór użytkownika związany z filtrami kolorów zewnętrznych Sesja
filter-colours-internal Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wybór użytkownika związany z filtrami kolorów wewnętrznych Sesja
ip_location Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje lokalizację użytkownika w oparciu o adres IP 30 dni
ip_location_reject Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje, jeśli użytkownik odmówił przekierowania z międzynarodowej witryny internetowej na witrynę internetową swojego kraju 1 dzień
JSESSIONID Maserati Plik cookie przeglądania zachowuje status użytkownika na różnych stronach internetowych. Sesja
maserati_cookie_agree Maserati Funkcjonalny plik cookie zapamiętuje wyrażoną przez użytkownika akceptację polityki cookie 30 dni

Jeżeli użytkownik chce zablokować te Pliki cookie, powinien postąpić zgodnie z instrukcjami swojej Przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari). Można także skorzystać z narzędzia AdChoice dostarczanego przez Digital Advertising Alliance lub narzędzia YourOnlineChoice dostarczanego przez European Interactive Digital Advertising Alliance.

Pliki cookie dostarczane przez osoby trzecie:

Jeżeli użytkownik chce zablokować przetwarzanie realizowane przez te witryny, zalecamy kliknąć jedno z powyższych łączy i skonfigurować preferencje. Na przykład Google pozwala również na instalację wtyczki umożliwiającej zastosowanie blokady we wszystkich witrynach internetowych, w których znajdują się pliki cookie Google, dostępną tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

        b. SDK

Zestawy SDK, z których korzystamy w Aplikacji, należą do podmiotów trzecich i są zależne od rodzaju Urządzenia, z którego korzysta użytkownik, jak podano poniżej. Użytkownik może wnieść sprzeciw, klikając wskazane łącza lub ustawienia prywatności w Aplikacji.

Na Urządzeniach Apple:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html;

Crashlytics: http://try.crashlytics.com/terms/

       c. Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne

Ze względu na strukturę nie jesteśmy w stanie wymienić kompleksowo tożsamości uczestników Reklamy programatycznej, a w związku z tym nie wiemy dokładnie, kto przekazuje nam dane użytkownika, takie jak Adres IP , w celu pokazania użytkownikowi naszych Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

Jeśli użytkownik chce zablokować udostępnianie danych osobowych w ramach Reklamy programatycznej, pozwalającej nam na wysyłanie do użytkownika Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, może skorzystać z narzędzia AdChoice zapewnianego przez Digital Advertising Alliance lub narzędzia YourOnlineChoice zapewnianego przez European Interactive Digital Advertising Alliance.

        d. Unikalne identyfikatory

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego Urządzenie udostępniało nam Unikalne identyfikatory lub jeśli zdecyduje się je zresetować, może tego dokonać, włączając odpowiednie ustawienia w swoim Urządzeniu.

Jeśli Urządzenie użytkownika wykorzystuje system iOS, należy przejść do sekcji Ustawienia, a następnie Prywatność, Reklamy i włącz Ograniczaj śledzenie reklam. Na tej samej stronie użytkownik może także wyzerować ID odbiorcy reklam (znany jako IDFA).

       e. Informacje na temat lokalizacji użytkownika

Jeśli użytkownik nie chce udostępniać nam Informacji na temat lokalizacji użytkownika, może dezaktywować pozwolenie na lokalizowanie w ustawieniach swojej Przeglądarki, swojego Urządzenia lub Aplikacji. Jeśli użytkownik chce ograniczyć przetwarzane przez nas Informacje na temat swojej lokalizacji, może tego dokonać ze swojego urządzenia, aktywując śledzenie lokalizacji tylko w czasie korzystania z Aplikacji lub ewentualnie przekazując nam tylko swój adres lub kod pocztowy.

       f. Komunikaty promocyjne na Urządzeniu

Jeśli użytkownik chce zablokować wysyłanie komunikatów promocyjnych za pomocą powiadomień typu push, może dezaktywować to pozwolenie lub wybrać rodzaj treści, które chce otrzymywać, zmieniając ustawienia swojego Urządzenia.

        g. Inne technologie śledzące

W naszym biuletynie i w komunikacji promocyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wstawiamy Inne technologie śledzące (np. piksele), które pozwalają nam ustalić, czy zostały one prawidłowo wysłane i czy użytkownik otworzył określoną treść.

Informacje przekazywane przez Inne technologie śledzące są wykorzystywane wyłącznie przez nas, z zastrzeżeniem zgody użytkownika wyrażonej na banerze, który można znaleźć w czasie pierwszej wizyty w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji. Jeżeli użytkownik nie wyraził takiej zgody, nie będziemy wykorzystywać tych informacji. Jeśli użytkownik zamierza zablokować to śledzenie, wystarczy, że nie wybierze pełnego pobierania obrazów w wiadomościach e-mail. Na przykład w programie Outlook blokowanie odbywa się domyślnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik kliknie przycisk Pobierz obrazy.

Definicje

Adres IP oznacza unikalny numer wykorzystywany przez Przeglądarkę, Urządzenie i Aplikację do łączenia się z Internetem. Numer ten jest generowany przez podmioty, które zapewniają dostęp do Internetu, i pozwala na identyfikację użytkownika wraz z dostawcą Internetu lub pokazanie przybliżonej lokalizacji geograficznej, w której znajduje się użytkownik. Bez tej informacji użytkownik nie może połączyć się z Internetem, którego używamy do świadczenia Usług, ale także do gromadzenia Informacji na temat lokalizacji użytkownika i oferowania Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne.

Aplikacja oznacza naszą aplikację Maserati Owner (łącze do serwisu App Store w Wielkiej Brytanii: https://apps.apple.com/gb/app/maserati-owner/id1312806215) na smartfony, zainstalowaną na Urządzeniu użytkownika.

Czujniki Urządzenia to – w zależności od Urządzenia użytkownika – takie czujniki jak akcelerometr, żyroskop, Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, które na różne sposoby przekazują informacje gromadzone przez nie Urządzeniu, a w związku z tym także Aplikacji. Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach swojego Urządzenia, czujniki te pozwalają nam uzyskać Informacje na temat lokalizacji użytkownika.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, dzięki którym osoba fizyczna jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania. Dane osobowe obejmują np. Adres IP, adres e-mail (jeśli zawiera szczegóły dotyczące osoby fizycznej) oraz Unikalne identyfikatory.

Dane wrażliwe (szczególne kategorie danych osobowych) oznaczają Dane osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne mające na celu jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Gromadzenie pośrednie to jedna z Usług, które świadczymy w Witrynach i Aplikacjach naszych Partnerów. W takich przypadkach sam Partner gwarantuje nam, że uzyskał zgodę użytkownika lub ma inną podstawę prawną, która uzasadnia przekazywanie nam Danych osobowych użytkownika (np. Informacje na temat lokalizacji użytkownika, Pliki cookie, SDK itp.). W tej kwestii zwracamy uwagę, że przed użytkiem sprawdzamy metody, za pomocą których Partnerzy gromadzą i przekazują nam dane, aby zagwarantować przestrzeganie preferencji użytkownika.

Informacje zbiorcze to informacje statystyczne dotyczące użytkownika, które nie zawierają jego Danych osobowych. Korzystamy z tych informacji do mierzenia skuteczności naszych Usług oraz tworzenia raportów statystycznych dla naszych partnerów i dealerów. Możemy np. gromadzić Informacje na temat lokalizacji użytkownika lub Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, a które użytkownik obejrzał. W tym zakresie zwracamy uwagę, że nie ujawniamy Danych osobowych użytkownika w takich raportach.

Inne technologie śledzące oznaczają znaczniki pikselowe (śledzenie używane razem z Plikami cookie i umieszczane w obrazach na witrynie internetowej lub w Aplikacji w celu śledzenia pewnych działań, takich jak wyświetlanie Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, lub otwieranie wiadomości e-mail) lub Unikalne identyfikatory umieszczone w łączach komunikatów sprzedażowych, które po ich kliknięciu wysyłają do nas informacje.

Łączenie lub Porównywanie oznacza zestaw całkowicie zautomatyzowanych i innych operacji, za pomocą których łączymy Informacje na temat lokalizacji użytkownika, Dane wynikające z działań użytkownika, Dane gromadzone z Przeglądarki, Urządzenia i Aplikacji, Dane przekazane przez użytkownika i dane zgromadzone z Witryn i Aplikacji naszych Partnerów do świadczenia usług w celu mierzenia skuteczności naszych Usług i tworzenia nowych, a także oferowania użytkownikowi Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne. Możemy wykonywać operacje łączenia lub porównywania nawet z różnymi źródłami, np. z informacjami zgromadzonymi z Naszych Witryn i naszej Aplikacji, z Witryn i Aplikacji naszych Partnerów lub z danymi zgromadzonymi z publicznie dostępnych źródeł.

Nasze Witryny i nasza Aplikacja obejmują nasze strony w mediach społecznościowych, Aplikację Maserati, niektóre części witryn naszych dealerów, w których można znaleźć niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności, jak również następujące witryny: www.maserati.com, www.maseratistore.com ____.

Nasze Wydarzenia to wydarzenia/wystawy organizowane przez firmę Maserati, przez jej dealerów lub we współpracy z innymi markami, z którymi firma Maserati zawarła umowy bliskiej współpracy handlowej.

Plik cookie to krótki tekst wysłany do Przeglądarki użytkownika przez jedną z naszych witryn lub witryn naszych Partnerów lub dealerów. Pozwala witrynie na zapamiętanie informacji, takich jak fakt odwiedzenia witryny przez użytkownika czy język użytkownika oraz innych informacji. Pliki cookie wykorzystywane są w różnych celach np. do rejestrowania preferencji użytkownika dotyczących korzystania z Plików cookie (tzw. techniczne pliki cookie), do mierzenia skuteczności naszych Usług lub do dostosowywania naszych Usług, w tym Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, do potrzeb użytkownika. Informacje przesyłane przez Pliki cookie podlegają Łączeniu lub Porównywaniu z informacjami z SDK i Innych technologii śledzących.

Przeglądarka oznacza program, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Internetu (np. Safari, Chrome, Firefox itp.).

Reklama programatyczna oznacza platformy mogące udostępniać informacje zgromadzone na temat użytkownika, takie jak Adres IP, i dane gromadzone przez Pliki cookie, SDK i Inne technologie śledzące, na rzecz podmiotów zainteresowanych wyświetlaniem Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne. W naszym przypadku, jeśli użytkownik przegląda w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji model „Ghibli”, poprosimy uczestników Reklamy programatycznej o przydzielenie nam przestrzeni reklamowej w jednej z witryn, które użytkownik odwiedza, aby przedstawić mu Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne. W tej kwestii zwracamy uwagę, że przekazanie Danych użytkownika uczestnikom Reklamy programatycznej opiera się na wcześniejszej konkretnej zgodzie użytkownika uzyskanej poprzez akceptację baneru wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji. Informacje na temat sposobu wniesienia sprzeciwu wobec takich komunikatów można znaleźć tutaj.

SDK to biblioteki oprogramowania, które są instalowane razem z Aplikacją. Umożliwiają gromadzenie danych w sposób analogiczny do tego, jaki ma miejsce z Plikami cookie w Przeglądarce. Dzięki SDK możemy gromadzić (w zależności od ustawień Urządzenia użytkownika) Informacje na temat lokalizacji użytkownika, Unikalne identyfikatory i Dane wynikające z działań użytkownika.

Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, np. jeżeli użytkownik szuka modelu „Ghibli”, możemy pokazywać mu w naszych Witrynach i naszej Aplikacji lub za pomocą Reklamy programatycznej inne treści dotyczące tego modelu. Dopasowanie treści odbywać się za pomocą Łączenia lub Porównywania Danych.

Unikalne identyfikatory oznaczają informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację użytkownika za pośrednictwem Przeglądarki, Urządzenia lub Aplikacji. W Przeglądarce Adres IP i Pliki cookie są uznawane za Unikalne identyfikatory. W Urządzeniu Unikalne identyfikatory to wskaźniki reklamowe udostępniane przez producentów, np. Apple IDFA czy Android AAID, wykorzystywane przez nas w celu mierzenia skuteczności naszych Usług lub w celu dostosowania naszych Usług, w tym Treści, które mogą być dla użytkownika przydatne, do potrzeb użytkownika. W tej kwestii zwracamy uwagę, że do tych celów i zgodnie z opiniami organów europejskich nie używamy innych Unikalnych identyfikatorów, takich jak adres MAC i IMEI, ponieważ użytkownik nie może ich zresetować. Natomiast w przypadku Aplikacji za Unikalny identyfikator uznawany jest kod, który identyfikuje Aplikację zainstalowaną przez użytkownika. Informacje na temat resetowania lub nieprzekazywania nam Unikalnych identyfikatorów można znaleźć tutaj.

Urządzenie oznacza urządzenie (np. smartfon Apple), z którego użytkownik odwiedza Nasze Witryny i naszą Aplikację lub Witryny i Aplikacje naszych Partnerów.

Usługi oznaczają łącznie zestaw usług, które można znaleźć w Naszych Witrynach i naszej Aplikacji, takie jak konfigurowanie modeli Maserati, wyszukiwanie dealerów, rezerwowanie jazd próbnych, biuletyn, wsparcie klienta i Nasze Wydarzenia.

Witryny i Aplikacje naszych Partnerów to witryny i aplikacje mobilne naszych Partnerów oraz nasze witryny i aplikacje zarządzane przez naszych Partnerów (np. maseratistore.com), z którymi zawarliśmy umowy handlowe (np. Gromadzenie pośrednie) lub wszystkie Witryny i Aplikacje, w których można znaleźć niniejsze Oświadczenie w sprawie polityki prywatności. Pełny wykaz naszych Parterów można znaleźć tutaj.

Współpracownicy to spółki należące do naszej grupy przedsiębiorstw, w tym: Maserati S.p.A. – spółka dominująca; Maserati North America Inc.; Maserati Canada Inc.; Maserati Japan KK; Maserati West Europe S.A.; Maserati GB Limited; Maserati Deutschland GmbH; Maserati (CHINA) Cars Trading Co. Ltd.; Maserati Schweiz A.G.

Modele i cena

Każdy model Maserati to dzieło sztuki stworzone z dbałością o szczegóły i uwagą, jaką mogą zapewnić tylko ludzkie ręce.
Grecale
Grecale
Ghibli
Ghibli
Levante
Levante
Quattroporte
Quattroporte
MC20
MC20

Grecale GT

2023
Grecale GT
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,6 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
300 HP
Napęd
AWD

Grecale Modena

2023
Grecale Modena
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,3 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
AWD

Grecale Trofeo

2023
Grecale Trofeo
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
3000 cc
Przyspieszenie
3,8 sec
Prędkość maksymalna
285 km/h
Moc maksymalna
530 HP
Napęd
AWD

Ghibli GT Hybrid

2022
Ghibli GT Hybrid
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,7 sec
Prędkość maksymalna
255 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena

2022
Ghibli Modena
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,5 sec
Prędkość maksymalna
267 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena S

2022
Ghibli Modena S
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,9 sec
Prędkość maksymalna
286 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Ghibli Modena S Q4
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,7 sec
Prędkość maksymalna
286 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Ghibli Trofeo
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,3 sec
Prędkość maksymalna
326 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
RWD

Levante GT Hybrid

2022
Levante GT Hybrid
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
6,0 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
AWD

Levante Modena

2022
Levante Modena
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
6,0 sec
Prędkość maksymalna
251 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
AWD

Levante Modena S

2022
Levante Modena S
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,2 sec
Prędkość maksymalna
264 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Levante Trofeo

2022
Levante Trofeo
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,1 sec
Prędkość maksymalna
302 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
AWD

Quattroporte GT

2022
Quattroporte GT
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,5 sec
Prędkość maksymalna
270 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
RWD

Quattroporte Modena

2022
Quattroporte Modena
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,0 sec
Prędkość maksymalna
288 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Quattroporte Modena Q4
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,8 sec
Prędkość maksymalna
288 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Quattroporte Trofeo
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,5 sec
Prędkość maksymalna
326 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
RWD

MC20 Coupé

2022
MC20 Coupé
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
3000 cc
Przyspieszenie
<2.9 sec
Prędkość maksymalna
>325 km/h
Moc maksymalna
630 HP
Napęd
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary
Your Maserati range for

Modele i cena

Każdy model Maserati to dzieło sztuki stworzone z dbałością o szczegóły i uwagą, jaką mogą zapewnić tylko ludzkie ręce.
Grecale
Grecale

Grecale GT

2023
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,6 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
300 HP
Napęd
AWD

Grecale Modena

2023
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,3 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
AWD

Grecale Trofeo

2023
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
3000 cc
Przyspieszenie
3,8 sec
Prędkość maksymalna
285 km/h
Moc maksymalna
530 HP
Napęd
AWD
Ghibli
Ghibli

Ghibli GT Hybrid

2022
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
5,7 sec
Prędkość maksymalna
255 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,5 sec
Prędkość maksymalna
267 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena S

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,9 sec
Prędkość maksymalna
286 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
RWD

Ghibli Modena S Q4

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,7 sec
Prędkość maksymalna
286 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Ghibli Trofeo

2022
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,3 sec
Prędkość maksymalna
326 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
RWD
Levante
Levante

Levante GT Hybrid

2022
Ilość i układ cylindrów
L4
Pojemność
1995 cc
Przyspieszenie
6,0 sec
Prędkość maksymalna
240 km/h
Moc maksymalna
330 HP
Napęd
AWD

Levante Modena

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
6,0 sec
Prędkość maksymalna
251 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
AWD

Levante Modena S

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,2 sec
Prędkość maksymalna
264 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Levante Trofeo

2022
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,1 sec
Prędkość maksymalna
302 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
AWD
Quattroporte
Quattroporte

Quattroporte GT

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,5 sec
Prędkość maksymalna
270 km/h
Moc maksymalna
350 HP
Napęd
RWD

Quattroporte Modena

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
5,0 sec
Prędkość maksymalna
288 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
RWD

Quattroporte Modena Q4

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
2979 cc
Przyspieszenie
4,8 sec
Prędkość maksymalna
288 km/h
Moc maksymalna
430 HP
Napęd
AWD

Quattroporte Trofeo

2022
Ilość i układ cylindrów
V8
Pojemność
3799 cc
Przyspieszenie
4,5 sec
Prędkość maksymalna
326 km/h
Moc maksymalna
580 HP
Napęd
RWD
MC20
MC20

MC20 Coupé

2022
Ilość i układ cylindrów
V6
Pojemność
3000 cc
Przyspieszenie
<2.9 sec
Prędkość maksymalna
>325 km/h
Moc maksymalna
630 HP
Napęd
RWD
Please enter a Configuration Code.
Open an existing configuration.
Access to your own Maserati using your unique configuration ID.
You'll find your Maserati configuration ID on your personal email or within the PDF printed summary
Your Maserati range for