Niniejsza strona internetowa wykorzystuje profilujące pliki cookie podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia usług zgodnie z preferencjami ujawnionymi podczas korzystania ze Strony internetowej. Dalsze korzystanie z niniejszego Portalu międzynarodowego jest równoznaczne z akceptacją tych plików. Użytkownicy sprzeciwiający się takiemu przetwarzaniu informacji są proszeni o zapoznanie się z instrukcją zawartą w naszej Polityce plików cookie.
Zezwól na wszystkie ciasteczka

Niniejsza Polityka plików cookie stanowi integralną część Polityki prywatności firmy Maserati dostępnej tutaj.

Pliki cookies

Definicje, charakterystyka i standardy

Cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez portale internetowe, które odwiedza, a następnie odsyłane ponownie do tych portali, kiedy znów na nie wchodzi. Dzięki plikom cookie portale te „pamiętają” działania użytkownika i preferencje (np. dane logowania, język, wielkość czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), dzięki czemu nie trzeba ich ponownie konfigurować przy każdej wizycie ani podczas nawigacji między poszczególnymi stronami danego portalu.

Pliki cookie są używane do uwierzytelniania elektronicznego, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących aktywności użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Mogą one również zawierać unikatowy kod identyfikacyjny umożliwiający śledzenie aktywności użytkownika w danym portalu. Wykonywanie w portalach internetowych niektórych czynności może być niemożliwe bez zastosowania plików cookie, ponieważ niekiedy są one niezbędne do poprawnego działania portalu.

Podczas korzystania z portali internetowych można także odbierać pliki cookie z portali i serwerów innych niż ten, z którego korzysta się w danym momencie (są to „pliki cookie podmiotów zewnętrznych”).

Pliki cookie można podzielić na różne kategorie zależnie od ich charakterystyki i funkcji. Mogą one być przechowywane w komputerze przez okresy o różnej długości. „Sesyjne pliki cookie” są automatycznie usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki, natomiast „stałe pliki cookie” są przechowywane w urządzeniu użytkownika do upływu określonego wcześniej terminu ich ważności.

W zależności od przepisów obowiązującego prawa w niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie w portalach internetowych plików cookie bez zgody użytkownika. W szczególności „techniczne pliki cookie” – tzn. pliki używane tylko w celu wysyłania wiadomości za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub niezbędne w celu świadczenia żądanych usług – zazwyczaj nie wymagają takiej zgody. Dotyczy to nawigacyjnych lub sesyjnych plików cookie (stosowanych w celu umożliwienia użytkownikom logowania) oraz funkcyjnych plików cookie (służących do zapamiętywania decyzji użytkownika podejmowanych podczas korzystania z portalu, na przykład wyboru języka lub kupowanych produktów).

Jednak „profilujące pliki cookie”, czyli pliki używane do tworzenia profili użytkowników i przedstawiania im reklam zgodnych z preferencjami wykazywanymi przez nich podczas korzystania z portali internetowych, zazwyczaj wymagają zgody użytkowników, choć wymóg ten może zależeć od prawa obowiązującego na danym terytorium.

Rodzaje plików cookie używanych przez https://www.maserati.com („Strona internetowa”)

Strona internetowa używa następujących rodzajów plików cookie:

  • nawigacyjnych lub sesyjnych plików cookie niezbędnych do poprawnego działania Portalu międzynarodowego i/lub do umożliwienia użytkownikowi korzystania z treści i Usług Portalu międzynarodowego;
  • analitycznych plików cookie umożliwiających firmie Maserati zapoznanie się ze sposobem korzystania z Portalu międzynarodowego przez użytkowników oraz obserwację ruchu w tym portalu;
  • funkcjonalnych plików cookie służących do uruchamiania określonych funkcji Portalu międzynarodowego oraz do konfiguracji Portalu międzynarodowego zgodnie z decyzjami użytkownika (np. wyborem języka) w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z portalu;
  • profilujących plików cookie wykorzystywanych do obserwacji preferencji wynikających ze sposobu korzystania z Portalu międzynarodowego przez użytkownika i prezentacji reklam zgodnych z tymi preferencjami.

Firma Maserati używa także plików cookie podmiotów zewnętrznych, tzn. plików pochodzących z innych niż Strona internetowa portali lub serwerów internetowych stanowiących własność innych podmiotów. Podmioty te będą występować jako administratorzy danych niezależni od firmy Maserati w zakresie swoich własnych plików cookie (będą wykorzystywać zebrane przez siebie dane do własnych celów zgodnie z określonymi przez te podmioty warunkami) lub jako podmioty przetwarzające dane na zlecenie firmy Maserati (będą przetwarzać dane osobowe w imieniu firmy Maserati). Szczegółowe informacje o możliwych sposobach wykorzystania danych użytkownika przez te podmioty zewnętrzne są podane w ich politykach prywatności.

- Pliki cookie występujące w Portalu międzynarodowym

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o plikach cookie występujących w Portalu międzynarodowym.

Nazwa technicznaAdministrator danychRodzaj, funkcja i cel stosowania plikuOkres przechowywania
_deviceMaseratiFunction Saves the device type if user navigates from smartphoneSession
adobeDTMadvertisingMaseratiFunction Saves the user setting for advertising cookie29 days
adobeDTMcomfortMaseratiFunction Saves the user setting for comfort cookie29 days
adobeDTMperformanceMaseratiFunction Saves the user setting for performance cookie29 days
CookieConsentMaseratiFunction Saves the user consent to user’s cookies for the current domain1 year
filter-colours-externalMaseratiFunction Saves the user setting for filters on external colorsSession
filter-colours-internalMaseratiFunction Saves the user setting for filters on internal colorsSession
ip_locationMaseratiFunction Saves the location of user based upon ip30 days
ip_location_rejectMaseratiFunction Saves if user rejected the redirect from international to a country1 day
JSESSIONIDMaseratiBrowsing Preserves user status throughout different website pagesSession
maserati_cookie_agreeMaseratiFunction Saves the user agreement of the cookie policy30 days

- Ustawienia plików cookie

Podczas korzystania z Portalu międzynarodowego pliki cookie można blokować i usuwać, korzystając z ustawień przeglądarki. Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie zostaną zresetowane w przypadku korzystania z Portalu międzynarodowego przy użyciu innych przeglądarek. Szczegółowe informacje o procedurze ustawiania preferencji dotyczących plików cookie w przeglądarce zawierają następujące instrukcje:

Można także ustawić swoje preferencje dotyczące plików podmiotów zewnętrznych, korzystając z platform internetowych, takich jak AdChoice.

UWAGA! Blokada lub usunięcie technicznych i/lub funkcjonalnych plików cookie wykorzystywanych przez Strona internetowa może uniemożliwić nawigację, spowodować niedostępność niektórych usług lub funkcji Portalu międzynarodowego albo wystąpienie innych zakłóceń. W takim przypadku konieczna może być modyfikacja bądź ręczne wprowadzanie niektórych informacji lub preferencji podczas każdej wizyty w Portalu międzynarodowym.

Get in touch with Maserati

Request a test drive or a quote, and get in touch with your nearest dealer