GLOBAL PRIVACYVERKLARING (geldig vanaf __/__/2019)

Jij leest dit document omdat jij Onze Sites en App en/of de Sites en Apps van onze Partners hebt bezocht of omdat jij hebt deelgenomen aan Onze Evenementen.

Wij zijn Maserati S.p.A., verwerkingsverantwoordelijke met zetel in Italië en deze Verklaring dient om jou beter te laten begrijpen welke gegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en hoe jij jouw informatie kunt beheren.

Om de onderstaande uitleg begrijpelijker en bruikbaarder te maken, hebben we voorbeelden toegevoegd en Definities opgesteld die verwijzen naar hier beschikbare, meer gedetailleerde uitleg. Mocht jij vragen hebben over de Verklaring zelf of de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt, dan kun jij ons hier schrijven.

1) Welke gegevens wij verwerken

Wij verzamelen gegevens van Onze Sites en App, van de Sites en Apps van onze Partners en tijdens de deelname aan Onze Evenementen. De verzamelde gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt zijn afhankelijk van de wijze waarop jij onze Diensten gebruikt en hoe jij de bedieningselementen van de Browser het Apparaat en/of de App die jij gebruikt beheert.

 1. Door jou verstrekte gegevens

Tijdens de levering van de Diensten zou jij ons Persoonsgegevens kunnen verstrekken, zoals de naam, achternaam, het e-mailadres en telefoonnummer van jou of van derden, evenals jouw voorkeuren (bv. met betrekking tot bepaalde automodellen of diensten die jij bij jouw lokale dealer kunt ontvangen). Dit gebeurt bv. wanneer jij om een proefrit vraagt, de dichtstbijzijnde dealer zoekt of wanneer jij deelneemt aan een van Onze Evenementen of wanneer jij ons vragen/verzoeken stuurt of contact opneemt met onze klantenservice. Je kunt er ook voor kiezen om ons Informatie over jouw locatie te geven als jij bv. via Onze Sites en App een dealer van ons zoekt in het jou betreffende gebied (bv. Utrecht of Amsterdam).

Als jij gegevens van derden verstrekt, aanvaard jij alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden en verleen jij de grootste mogelijke vrijwaring voor alle geschillen, claims, verzoeken om vergoeding wegens schade door de verwerking, enz., die wij zouden kunnen ontvangen van derden wiens Persoonsgegevens ons door jou zijn verstrekt en daarom verwerkt in strijd met de toepasselijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Gegevens verzameld via Browser, Apparaat en App

Wanneer jij Onze Sites en App gebruikt, verzamelen wij informatie via de Browser, het Apparaat en de App die jij gebruikt. Deze informatie omvat onder meer het IP-adres, de datum, tijd en gevraagde URL, de Unieke ID's en andere informatie zoals type Browser of Apparaat, die keer op keer het besturingssysteem, de taal, netwerkinstellingen, naam van de telefoonoperator of internetprovider, lijst met geïnstalleerde plug-ins of applicaties van derden kan zijn.

Een deel van deze informatie wordt verzameld via Cookies, SDK's en Andere trackingtechnologieën aanwezig in jouw Browser of Apparaat, die ons bv. helpen om afwijkingen in de weergave van de content of crashes van de Diensten te voorkomen, maar ook om jou Content te kunnen bieden die nuttig voor jou kan zijn. Je vindt de volledige lijst van Cookies, SDK's door hier te klikken.

 1. Gegevens afgeleid van jouw activiteiten

Wij verzamelen informatie op basis van jouw interacties met onze Diensten om deze te kunnen verbeteren (bv. als wij zien dat jij op Onze Evenementen geïnteresseerd bent in een van onze modellen in het bijzonder of tijdens periodieke servicebeurten in een bepaald gebied, zullen wij ons concentreren op het promoten van deze content) en om te begrijpen welke content nuttig voor jou zou kunnen zijn.

 1. Informatie over jouw locatie

Wij verzamelen informatie over jouw locatie om jou, in het kader van onze Diensten, dealers bij jou in de buurt te laten bekijken en Content te sturen die nuttig voor jou zou kunnen zijn. Jouw locatie kan worden bepaald door:

 • de handmatige invoer van een adres, stad of postcode;
 • de Sensoren van jouw Apparaat;
 • het IP-adres.

Jouw positie wordt min of meer constant en nauwkeurig bepaald, afhankelijk van of dit door de Browser of het Apparaat geschiedt, en op basis van de privacy-instellingen die jij erop hebt ingesteld.  Wij verzekeren dat de Informatie over jouw locatie niet wordt gebruikt voor het afleiden van jouw Gevoelige Gegevens.

Je kunt de wijze waarop wij jouw positie bepalen aanpassen via de instellingen van jouw Browser of Apparaat, zoals aangegeven in het onderstaande Gedeelte Hoe kun jij jouw gegevens controleren.

 1. Gegevens verzameld van de Sites en Apps van onze Partners

Wij verzamelen ook informatie over jou via de Sites en Apps van onze Partners. Deze laatsten kunnen ons jouw Persoonsgegevens alleen meedelen omdat ze ons contractueel hebben verzekerd dat ze jouw toestemming hebben verzameld of een andere wettelijke basis hebben die het meedelen/delen ervan met ons rechtvaardigt (bv. als jij een van onze Partners hebt gevraagd om een Maserati-proefrit te boeken of wanneer jij Maserati-merchandising koopt en vraagt om commerciële communicatie te ontvangen). Over dit punt verduidelijken wij dat wij alle commercieel mogelijke inspanningen doen om de conformiteit van de gegevens die we ontvangen te verifiëren voordat wij ze gebruiken, waarbij wij jij ook vragen om ons niet jouw Gevoelige Gegevens te verstrekken (deze activiteit wordt hierna de zogenaamde Indirecte verzameling) genoemd.

 1. Gegevens verzameld uit openbare of publiek toegankelijke bronnen

Wij verzamelen of verrijken jouw Persoonsgegevens met informatie afkomstig uit openbare of publiek en algemeen toegankelijk bronnen binnen de limieten die zijn vastgesteld door de op ons toepasselijke wetgeving. Deze bronnen kunnen bestaan uit openbare registers, online publicaties, lijsten of openbare lijsten. Wij benadrukken dat wij altijd een voorafgaande controle uitvoeren over de mogelijkheid om deze informatie te gebruiken, volgens de best practices die zijn vastgelegd door de Italiaanse toezichthoudende autoriteit waaraan we zijn onderworpen (Garante per la protezione dei dati personali). 

Voor het leesgemak zullen we hierna alle tot dusverre besproken Persoonsgegevens aanduiden als "Gegevens".

2) Waarom wij jouw Gegevens gebruiken

De Gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Onze Diensten leveren en reageren op jouw verzoeken

Wij gebruiken jouw Gegevens om jou onze Diensten te kunnen leveren, zoals bv. het boeken en organiseren van proefritten op Onze Sites en App of op de Sites en Apps van onze Partners; de organisatie van Onze Evenementen waaraan jij deelneemt; het beantwoorden van verzoeken/suggesties/signaleringen en, indien gewenst, het versturen van de institutionele nieuwsbrief over onze activiteiten en/of het concern waartoe wij behoren. 

Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een contractuele verplichting of van precontractuele maatregelen die op jouw verzoek zijn genomen.

 1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen

Wij kunnen jouw Gegevens gebruiken om te voldoen aan eventuele wettelijke en fiscale verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen en die de wettelijke basis vormen voor deze verwerking.

 1. Afwijkingen in onze Diensten vinden

Wij gebruiken de door jou verstrekte Gegevens, de Gegevens die wij hebben verzameld van een Browser, Apparaat en App, de Gegevens die zijn afgeleid van jouw activiteiten en Geaggregeerde informatie om afwijkingen in de Diensten te voorkomen. Wij zouden bv. een afwijking kunnen opmerken bij het openen van Onze Sites en App, of van een link, of de Gegevens kunnen gebruiken om te begrijpen hoe een systeemfout kan worden voorkomen.

Deze verwerking is gebaseerd op de noodzaak om de levering van de Diensten te garanderen, en op ons gerechtvaardigde belang slechte dienstverlening te voorkomen.

 1. Onze Diensten personaliseren, inclusief Content die nuttig voor jou zou kunnen zijn

Wij gebruiken jouw Gegevens en met name de Gegevens die zijn afgeleid van jouw activiteiten, de Informatie over jouw locatie en de Gegevens verzameld door Browser, Apparaat en App, om onze Diensten te verbeteren (bv. Onze Sites en App, Onze Evenementen, de promotionele communicatie) en jou alleen de Content die nuttig voor jou kan zijn te tonen.

Content die nuttig voor jou zou kunnen zijn:

 • wordt niet samengesteld met gebruikmaking van Gevoelige gegevens zoals die welke zouden kunnen worden afgeleid van de Informatie over jouw locatie;
 • kan ook zichtbaar zijn op andere sites en mobiele applicaties dan de onze, omdat deze alleen op platforms van Programmatic advertising worden geüpload wanneer jij ons toestemming hebt gegeven voor de upload ervan op deze platforms.

De personalisatie van onze Diensten en de levering door ons van Content die nuttig voor jou kan zijn, kan min of meer grondig zijn, afhankelijk van de uitdrukkelijke gegeven toestemmingen die jij kunt besluiten al dan niet te geven, via:

 • de aanwezige banner bij jouw eerste bezoek aan Onze Sites en App met betrekking tot de Gegevens verzameld via een Browser, Apparaat en App;
 • de formulieren voor gegevensverzameling, waarin wij je vragen jouw voorkeuren kenbaar te maken voor wat betreft de door jou verstrekte Gegevens en de Gegevens met betrekking tot jouw activiteiten;
 • de banners van de Browser of het Apparaat om het delen van Informatie over jouw locatie mogelijk te maken.
 1. De effectiviteit van onze Diensten meten en nieuwe Diensten aanmaken

Wij gebruiken jouw Gegevens en Geaggregeerde informatie om het rendement van onze Diensten te meten of om nieuwe Diensten te creëren. Dit kan bv. door de analyse van jouw interacties met onze dealers, Onze Evenementen, onze nieuwsbrief en/of promotionele communicatie (indien gevraagd).  

Behoudens toestemming voor de personalisatie van onze Diensten, is het meten van de effectiviteit van onze Diensten en het creëren van nieuwe Diensten gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om echt nuttige Diensten voor onze gebruikers te creëren en te onderhouden.

 1. Jou promotionele communicatie sturen

Afgezien van de institutionele nieuwsbriefservice, waarvoor jij je naar wens al dan niet kunt registreren, gebruiken we de contactgegevens die jij ons verstrekt om jou berichten te sturen over nieuwe modellen of de Diensten die we aanbieden, over onze initiatieven en/of om jou te vragen deel te nemen aan onze waarderingsenquêtes. In sommige gevallen zal de communicatie promotieproducten of -diensten van bepaalde geselecteerde Partners bevatten (zonder dat wij jouw Gegevens met hen delen). Dergelijke communicatie kan ook gepersonaliseerd worden als jij hebt ingestemd met de personalisatie van de Diensten, inclusief Content die nuttig voor jou kan zijn.

Over dit punt benadrukken wij dat wij jou geen communicatie zullen zenden zonder jouw voorafgaande toestemming, die jij ons kunt geven met de specifieke selectievakjes voor dit doel en/of met de toestemming vanaf het Apparaat om push-meldingen te verzenden. Wij herinneren je eraan dat je ook slechts enkele contactkanalen kunt selecteren (bv. alleen e-mail of sms) door te klikken op de link "klik hier om afzonderlijke contactkanalen te selecteren" in het toestemmingsformulier of door de afzonderlijke kanalen te selecteren in de privacy-instellingen van de App.

 1. Onze belangen en die van onze gebruikers beschermen

Het is mogelijk dat we jouw Gegevens moeten gebruiken voor onze activiteiten ter detectie en preventie van en als reactie op gedrag dat frauduleus, onwettig of schadelijk is voor de veiligheid van Onze Sites en App of Diensten. Dit gebeurt bv. in gevallen waarin jij de App op een andere manier gebruikt dan is toegestaan om de zogenaamde Indirecte Verzameling te verifiëren of in geval van ongepast gedrag bij Onze Evenementen.

Ook dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onszelf en onze gebruikers, waaronder jij, te beschermen.

3) Hoe wij jouw Gegevens gebruiken

Alle gegevens die worden verzameld voor de bovengenoemde doeleinden worden handmatig of via geautomatiseerde besluitvormingsprocessen verwerkt, dat wil zeggen via programma's en/of algoritmen die informatie analyseren, zoals Gegevens die zijn afgeleid van jouw activiteiten, van de Informatie over jouw locatie en van Gegevens verzameld via Browser, Apparaat en App.

Jouw Gegevens kunnen ook worden onderworpen aan combineren en/of kruisen. Hierdoor kunnen wij bv. begrijpen dat als onze Diensten worden gebruikt door een Browser en Apparaat met hetzelfde IP-adres of Unieke ID's, een enkele gebruiker kan zijn; of ook om promotionele communicatie of Content die nuttig voor jou kan zijn te verzenden in nauw verband met Informatie over jouw locatie of met de Gegevens die zijn afgeleid van jouw activiteiten of met de Gegevens verzameld via Browser, Apparaat en App.

4) Met wie wij jouw Gegevens delen

Wij delen jouw Gegevens met de volgende categorieën van partijen ("Ontvangers"):

 • de door ons gemachtigde personen: dit zijn onze werknemers en medewerkers die een vertrouwelijkheidsovereenkomst en specifieke regels voor de verwerking van jouw Gegevens hebben ondertekend;
 • onze verwerkers: dit zijn externe partijen die sommige verwerkingen voor ons uitvoeren. In deze categorie vinden wie bijvoorbeeld de leveranciers voor de beveiliging van onze systemen, consultants, accountants, technologische platforms voor het hosten van de gegevens, enz. Tot deze categorie behoren bv. ook onze dealers over de hele wereld. Met elk van deze partijen hebben we een contract getekend om te verzekeren dat de verwerking van jouw Gegevens volgens de juiste regels en alleen op onze instructie plaatsvindt;
 • de systeembeheerders: dit zijn werknemers van ons of van onze verwerkers die belast zijn met het beheer van onze IT-systemen en daarom dus toegang hebben tot de verwerking van jouw gegevens die ze kunnen wijzigen, opschorten en beperken. Deze personen zijn vooraf geselecteerd en naar behoren opgeleid terwijl hun activiteiten worden geregistreerd door systemen die zij niet kunnen wijzigen zoals voorzien in de maatregelen van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit;
 • onze Dochterondernemingen: als jij bv. een Brasiliaans staatsburger bent, kunnen we jouw verzoeken en/of vragen delen met onze plaatselijke vestiging om jou in je moedertaal te beantwoorden. Hetzelfde geldt als we op basis van onze marktanalyses commerciële initiatieven zouden willen creëren. Alle Dochterondernemingen hebben overeenkomsten met ons afgesloten over de verwerking van jouw Gegevens;
 • de politiediensten of elke andere autoriteit waarvan de maatregelen voor ons verplicht zijn: dit gebeurt bv. wanneer we ons moeten houden aan een gerechtelijk bevel, een wet of wanneer het nodig is om ons voor de rechtbank te verdedigen.

5) Waar zijn jouw Gegevens

Wij zijn aanwezig in de hele wereld om onze Diensten aan te bieden. Wij verzekeren je dat de verwerking van jouw Gegevens door ons en de Ontvangers ervan plaatsvindt in overeenstemming met de Europese en Italiaanse wet- en regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. De doorgifte van jouw Gegevens aan de Ontvangers kan ook gebaseerd zijn op een adequaatheidsbesluit (bv. EU-US Privacy Shield; Swiss-US Privacy Shield) of op de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor meer informatie schrijf je ons hier.

6) Hoelang bewaren wij jouw Gegevens

De Gegevens die worden verwerkt voor de hierboven aangegeven doeleinden worden bewaard gedurende de strikt noodzakelijke tijd om deze doeleinden te bereiken of tot jij jouw toestemming intrekt, als dit de wettelijke basis is die ons toestaat ze te verwerken.

De Gegevens die worden verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen, worden bewaard voor de duur die in die normen is bepaald. De Gegevens die worden verwerkt om onze belangen en die van onze gebruikers te beschermen, worden bewaard voor de duur die is toegestaan door de Italiaanse wetgeving om onze belangen te beschermen (art. 2946 Italiaans burgerlijk wetboek e.v.). Voor meer informatie over de criteria en bewaartermijnen schrijf je ons hier.

7) Hoe kun jij jouw Gegevens controleren

Jij kunt op elk moment vragen om:

 • inzage van jouw Gegevens: afhankelijk van hoe jij onze Diensten gebruikt, zullen wij jij jou de Gegevens verstrekken die wij over jou hebben, zoals naam, achternaam, leeftijd, IP-adres, Unieke ID's, e-mailadressen, uitgedrukt samen met de Verklaring die jij hebt ontvangen toen jij deze aan ons en aan de bron van jouw Gegevens hebt verstrekt (als wij ze bv. hebben ontvangen van één van onze partners);
 • overdracht van jouw Gegevens: afhankelijk van hoe jij onze Diensten gebruikt, zullen wij jou in excel-formaat een tabel verstrekken met de Gegevens die wij over jou hebben.
 • rectificatie van jouw Gegevens: jij kunt ons bv. vragen het door jou opgegeven e-mailadres of telefoonnummer te wijzigen als die onjuist zijn;
 • beperking van de verwerking van jouw Gegevens: als jij bv. van mening bent dat de verwerking door ons onwettig is en/of dat sommige verwerkingen op basis van ons gerechtvaardigd belang niet gepast zijn;
 • wissing van jouw Gegevens: als jij bv. niet van plan bent onze Diensten verder te gebruiken en wenst dat jouw persoonsgegevens niet langer door ons worden opgeslagen;
 • een update van jouw voorkeuren voor de op toestemming gebaseerde verwerking van jouw Gegevens: afhankelijk van hoe jij onze Diensten gebruikt, kun jij ons vragen om jou geen commerciële communicatie te sturen en/of onze Diensten, inclusief Content die nuttig voor jou kan zijn, niet te personaliseren.

De in de Europese wetgeving vastgelegde reactietijden waaraan wij zijn onderworpen, zijn 1 maand vanaf jouw verzoek (verlengbaar tot nog eens 2 maanden in complexere gevallen). Voor het uitoefenen van elk van de hierboven genoemde rechten schrijf je ons hier.

Jij kunt dezelfde rechten uitoefenen met betrekking tot bepaalde verwerkingen die rechtstreeks door Facebook worden uitgevoerd op sommige van onze sociale pagina's via het formulier dat je hier vindt.

Je kunt verder op elk moment:

 • contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) door hier te klikken;
 • contact opnemen met de lokale toezichthoudende autoriteit waarvan je de contactgegevens hier vindt;
 • het verzenden van promotionele communicatie blokkeren door op de link onderaan elke e-mail te klikken;
 • jouw voorkeuren instellen voor de Gegevens verzameld door een Browser, Apparaat en App door de instructies op te volgen die jij hier vindt.

8) Wat valt niet onder de Verklaring

In deze Verklaring worden de verwerkingen die wij uitvoeren als verwerkingsverantwoordelijke op Onze Sites en App en op de Sites en Apps van onze Partners uitgelegd en behandeld.

De Verklaring omhelst niet de verwerkingen uitgevoerd door andere partijen dan Maserati S.p.A. en met name niet:

 • de verwerkingen uitgevoerd door onze Partners als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken (zie Indirecte verzameling) of die uitgevoerd door sommige sociale media zoals Facebook op onze pagina's en hier aangegeven;
 • De verwerkingen uitgevoerd door onze dealers als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken;
 • de verwerkingen uitgevoerd na te hebben geklikt op de links op Onze Sites en App waarin niet wordt verwezen naar deze Verklaring;
 • De verwerkingen uitgevoerd door bedrijven van de FCA-groep als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken (bv. https://careers.fcagroup.com/).

Met betrekking tot deze veronderstellingen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor verwerkingen van jouw Gegevens buiten deze Verklaring vallen.

9) Je bevindt je buiten de Europese Unie?

In de volgende gedeelten leggen wij uit hoe wij jouw informatie verwerken als jij je buiten de Europese Unie bevindt of als de wetgeving van het land waarin jij je bevindt uitzonderingen of noodzakelijke verduidelijkingen vereist over hetgeen hierboven voorzien door onze Verklaring.

 • Australië
 • Bahrein
 • Brazilië
 • Chili
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Dominicaanse Republiek
 • Ecuador
 • Egypte
 • Filipijnen
 • Georgië
 • Guatemala
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesië
 • Japan
 • Jordanië
 • Kazachstan
 • Koeweit
 • Libanon
 • Macao
 • Maleisië
 • Marokko
 • Mexico
 • Nieuw-Zeeland
 • Oekraïne
 • Oman
 • Panama
 • Peru
 • Prinsdom Monaco
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Rusland
 • Saoedi-Arabië
 • Servië
 • Singapore
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkije
 • Uruguay
 • V.A.E.
 • V.S.
 • Vietnam
 • Wit-Rusland
 • Zuid-Afrika
 • Zuid-Korea

10) Wijzigingen in de Verklaring

Deze Verklaring is van kracht vanaf de datum die aan het begin van dit document wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor om de content geheel of gedeeltelijk te wijzigen of bij te werken, ook als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval van substantiële wijzigingen in de Verklaring, ontvang jij een bericht op de Browser of App.

De vorige Verklaring is hier beschikbaar.

11) Instelling van jouw voorkeuren voor de Gegevens verzameld via Browser, Apparaat en App

 1. Cookies

Cookies die wij plaatsen:

Technische naam Verwerkings-verantwoordelijke Soort cookie, functie en doel Duur
_device Maserati Function Slaat het type apparaat op als de gebruiker browst vanaf een mobiele telefoon Sessie
adobeDTMadvertising Maserati Function Slaat de keuze van de gebruiker op met betrekking tot advertentiecookies 29 dagen
adobeDTMcomfort Maserati Function Slaat de keuze van de gebruiker op met betrekking tot comfortcookies 29 dagen
adobeDTMperformance Maserati Function Slaat de keuze van de gebruiker op met betrekking tot prestatiecookies 29 dagen
CookieConsent Maserati Function Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies voor het huidige domein 1 jaar
filter-colours-external Maserati Function Slaat de keuze van de gebruiker op voor de filters op externe kleuren Sessie
filter-colours-internal Maserati Function Slaat de keuze van de gebruiker op voor de filters op interne kleuren Sessie
ip_location Maserati Function Slaat de positie van de gebruiker op basis van het ip-adres op 30 dagen
ip_location_reject Maserati Function Slaat de weigering of niet door de gebruiker op van de omleiding van de internationale site naar de site van zijn land 1 dag
JSESSIONID Maserati Browsing Bewaart de status van de gebruiker op de verschillende pagina's van de site. Sessie
maserati_cookie_agree Maserati Function Slaat de acceptatie door de gebruiker van het cookiebeleid op 30 dagen

Om deze cookies te blokkeren moet je de instructies opvolgen van je browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari). Je kunt ook de tool AdChoice gebruiken die wordt aangeboden door de Digital Advertising Alliance of de tool YourOnlineChoice die wordt verstrekt door de European Interactive Digital Advertising Alliance.

Cookies geplaatst door derden:

Als jij de verwerking door deze sites wilt blokkeren, raden wij jij aan op een van de bovenstaande links te klikken en jouw voorkeur te verklaren. Google staat bv. ook de installatie toe van een plug-in voor de opt-out van alle sites die Google-cookies hebben: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

     b. SDK

De SDK's die wij gebruiken op de App zijn allemaal van derden en zijn afhankelijk van het type Apparaat dat jij gebruikt, zoals hieronder beschreven. Jij kunt hier bezwaar tegen maken door te klikken op de aangegeven links of in de privacy-instellingen van de App.

Op Apple-apparaten:

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/it/privacy/opt-out.html;

Crashlytics: http://try.crashlytics.com/terms/

    c. Content die nuttig voor jou kan zijn

De structuur van Programmatic Advertising stelt ons niet in staat de volledige identiteit van de deelnemers te vermelden en dus precies te weten wie ons jouw Gegevens zoals het IP-adres meedeelt om jou Content van ons te tonen die nuttig voor jou kan zijn.

Als jij het delen van jouw Persoonsgegevens binnen Programmatic Advertising die het mogelijk maken jou Content te sturen die nuttig voor jou kan zijn, wilt blokkeren, kun jij de tool AdChoice van Digital Advertising Alliance of de tool YourOnlineChoice van de European Interactive Digital Advertising Alliance gebruiken

      d. Unieke ID's

Als jij niet wilt dat jouw Apparaat de Unieke ID's met ons deelt of als jij wilt resetten, kun jij dit doen via een correcte instelling van jouw Apparaat.

Als jouw Apparaat iOS is, tik jij in "Instellingen" op "Privacy" en daarna op "Reclame" en schakel jij „Beperk reclametracking" uit. Op dezelfde pagina kun jij ook jouw reclame-ID herstellen (zgn. IDFA).

      e. Informatie over jouw locatie

Als jij de Informatie over jouw locatie niet met ons wilt delen, kun jij de locatietoegang uitschakelen via de instellingen van de browser, jouw apparaat- en/of app. Als jij de door ons verwerkte informatie over jouw locatie wilt beperken, kun jij ervoor kiezen om dit vanaf jouw apparaat te doen door ervoor te kiezen de tracking van jouw locatie alleen in te schakelen tijdens het gebruik van de app of door ons alleen een adres of postcode te verstrekken.

       f. Promotionele communicatie op het apparaat

Als jij het verzenden van promotionele communicatie via pushmeldingen wilt blokkeren, kun jij door het wijzigen van de instellingen van jouw apparaat deze toestemming uitschakelen of selecteren welk type content jij wilt ontvangen.

        g. Andere trackingtechnologieën

In onze institutionele nieuwsbrief en promotionele communicatie via e-mail voegen we Andere trackingtechnologieën (bv. pixel) toe om te weten of ze correct zijn verzonden en of jij een specifieke content hebt geopend of niet.

De informatie afkomstig van Andere trackingtechnologieën wordt door ons alleen gebruikt met jouw voorafgaande toestemming verstrekt in de banner die zichtbaar is bij het eerste bezoek aan Onze Sites en App. Als jij deze toestemming niet hebt gegeven, zullen wij deze informatie niet gebruiken. Om deze trackings te blokkeren volstaat het om niet de volledige download van de e-mailafbeeldingen te selecteren. In Outlook is de blokkering bv. opzettelijk, tenzij jij op "Afbeeldingen downloaden" klikt.

Definities

Andere trackingtechnologieën: bijvoorbeeld de pixel tags (trackers die samen met de cookies worden gebruikt en in afbeeldingen op webpagina's of in de app worden ingevoegd om bepaalde activiteiten te traceren, zoals de weergaven van Content die nuttig kan zijn voor jou of het openen van een e-mail) of Unieke ID's die zijn ingevoegd in de links van de commerciële communicatie die ons informatie sturen zodra erop is geklikt.

App: verwijst naar onze app „Maserati Owner (Link App store UK: https://apps.apple.com/gb/app/maserati-owner/id1312806215)_" voor smartphones, geïnstalleerd op jouw Apparaat.

Apparaat: verwijst naar het apparaat (bv. Apple-smartphone) waarmee jij onze Sites en App en/of de Sites en Apps van onze Partners bezoekt.  

Apparaatsensoren: afhankelijk van jouw Apparaat, zijn dit sensoren zoals een versnellingsmeter, gyroscoop, Bluetooth, wifi en GPS die op een of andere wijze erdoor verzamelde informatie delen met het Apparaat en vervolgens met de App. Indien ingeschakeld door de instellingen van het Apparaat, kunnen we hiermee Informatie over jouw locatie verkrijgen.

Browser: verwijst naar het programma dat jij gebruikt om internet te gebruiken (bv. Safari, Chrome, Firefox enz.).

Combineren en/of kruisen: verwijst naar het geheel van volledig geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde handelingen waarmee wij de Informatie over jouw locatie, de Gegevens afgeleid van jouw activiteiten, de Gegevens verzameld via Browser, Apparaat en App, de Gegevens die jij verstrekt en die verzameld zijn via de Sites en Apps van onze Partners combineren om de Diensten te leveren, de effectiviteit van onze Diensten te meten en nieuwe Diensten te creëren en jou Content te bieden die nuttig voor jou kan zijn. Wij kunnen ook gegevens van andere bronnen Combineren en/of kruisen, zoals bijvoorbeeld de informatie verzameld door Onze Sites en App, de Sites en Apps van onze Partners en/of met Gegevens verzameld uit openbare of publiek toegankelijke bronnen.

Content die nuttig voor jou kan zijn: bijvoorbeeld als jij op zoek bent naar het model "Ghibli", kunnen we jij je op Onze Sites en App of via Programmatic Advertising andere content met betrekking tot dit model tonen. De personalisatie van de content kan plaatsvinden door de Combinatie en/of het kruisen van Gegevens.

Cookies: dit is een korte tekst die vanaf een van onze sites of die van onze Partners of dealers naar jouw Browser wordt verzonden. Hiermee kan de site informatie opslaan, zoals het feit dat jij de site hebt bezocht, jouw taal, en andere informatie. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, bv. om jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van Cookies (zgn. technische cookies) vast te leggen, de effectiviteit van onze Diensten te meten of onze Diensten te Personaliseren, inclusief de Content die nuttig voor jou kan zijn. De Informatie die door de Cookies wordt verzonden kan worden gecombineerd en/of gekruist met die van de SDK's en Andere trackingtechnologieën.

Diensten: gezamenlijk verwijst dit naar het geheel van diensten op Onze Sites en App zoals "Configureer je eigen Maserati", "zoek dealers", proefritreserveringen, de institutionele nieuwsbrief, de klantenservice en Onze Evenementen.

Dochterondernemingen: verwijst naar de bedrijven die tot ons concern behoren, waaronder: Maserati S.p.A. - groepsleider; Maserati North America Inc.; Maserati Canada Inc.; Maserati Japan KK; Maserati West Europe S.A.; Maserati GB Limited; Maserati Deutschland GmbH; Maserati (CHINA) Cars Trading Co. Ltd.; Maserati Schweiz A.G.

Geaggregeerde informatie: verwijst naar statistische informatie die jou betreft, maar die geen Persoonsgegevens bevat. Wij gebruiken deze informatie om de effectiviteit van onze Diensten te meten en om statistische rapporten voor onze Partners en dealers op te stellen. Wij kunnen bv. Informatie over jouw locatie of Content die jij hebt bekeken verzamelen die nuttig kan zijn voor jou. Over dit punt benadrukken wij dat wij met deze rapporten niet jouw Persoonsgegevens delen.

Gevoelige Gegevens (bijzondere persoonsgegevenscategorieën): verwijst naar Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Indirecte verzameling: dit is één van de Diensten die we aanbieden op de Sites en Apps van onze Partners. In deze gevallen is het de Partner zelf die ervoor zorgt dat hij jouw toestemming heeft verzameld of dat hij een andere wettelijke basis heeft die het meedelen aan/delen met ons van jouw Persoonsgegevens rechtvaardigt (bv. Informatie over jouw locatie, Cookies, SDK's, enz.). Over dit punt preciseren wij dat wij, voor het gebruik ervan controleren hoe de Partners de gegevens verzamelen en overdragen, zodat jouw voorkeuren worden gerespecteerd.

IP-adres: verwijst naar een uniek nummer dat door een Browser, App en Apparaat wordt gebruikt om verbinding te maken met het Internet. Dit nummer wordt gegenereerd door jouw leverancier van de Internet-verbindingsdienst en maakt het mogelijk om niet alleen jou, maar ook de leverancier zelf en/of bij benadering het geografische gebied waarin jij je bevindt, te identificeren. Het is een gegeven zonder welke jij geen verbinding met Internet kunt maken dat wij gebruiken om jou de Diensten te leveren maar ook om Informatie over jouw locatie te verzamelen en jou Content aan te bieden die nuttig voor jou kan zijn.

Onze Evenementen: dit zijn de evenementen/showrooms die Maserati organiseert met zijn dealers of in samenwerking met andere merken waarmee Maserati commerciële samenwerkingsovereenkomsten is aangegaan.

Onze Sites en App: omvatten onze pagina's op de sociale netwerken, de Maserati-app, sommige delen van de websites van onze dealers waar deze Verklaring aanwezig is, en de volgende sites: www.maserati.com, www.maseratistore.com ____.

Persoonsgegevens: verwijst naar alle informatie die een natuurlijke persoon identificeert of identificeerbaar maakt. Zo worden het IP-adres, het e-mailadres (als de gegevens van een natuurlijke persoon worden vermeld) en de Unieke ID's bv. als Persoonsgegevens beschouwd.

Programmatic advertising: dit zijn platforms die over jouzelf verzamelde informatie kunnen delen, zoals jouw IP-adres en gegevens verzameld door Cookies, SDK's en andere trackingtechnologieën, met partijen die geïnteresseerd zijn om Content te tonen die nuttig voor jou kan zijn. In ons geval, als jij op Onze Sites en App het model "Ghibli" bekijkt, vragen wij de deelnemers aan Programmatic Advertising om ons advertentieruimte te geven op één van de sites die jij bezoekt om jou de Content te tonen die nuttig voor jou kan zijn. Over dit punt willen wij benadrukken dat de communicatie van jouw Gegevens aan deelnemers aan Programmatic Advertising gebaseerd is op jouw voorafgaande en specifieke toestemming, verzameld met de acceptatie van de banner weergegeven bij jouw eerste bezoek aan Onze Sites en App. Als jij wilt weten hoe jij je tegen deze communicatie kunt verzetten, klik je hier.

SDK's: dit zijn softwarebibliotheken die samen met de App worden geïnstalleerd. Ze maken het verzamelen van gegevens mogelijk, zoals het geval is met de Cookies in de Browser. Via de SDK's kunnen wij, afhankelijk van jouw Apparaatinstellingen, Informatie over jouw locatie, Unieke ID's en Gegevens afgeleid uit jouw activiteiten verzamelen.

Sites en Apps van onze Partners: verwijst naar de sites en mobiele apps van onze Partners ons of maar beheerd door onze Partners (bv. maseratistore.com) waarmee wij commerciële overeenkomsten hebben (bv. Indirecte verzameling), oftewel alle Sites en Apps waar deze verklaring aanwezig is. Voor de volledige lijst van onze Partners klik je hier.

Unieke ID's: verwijst naar informatie die jou op unieke wijze kan identificeren via jouw Browser, Apparaat en/of App. In de browser worden het IP-adres en de Cookies als Unieke ID's beschouwd. Op het Apparaat worden als zodanig de advertentie-ID's waarover de fabrikanten beschikken, zoals de IDFA van Apple en de AAID van Android die wij gebruiken om de effectiviteit van onze Diensten te meten of onze Diensten te personaliseren, inclusief Content die nuttig voor jou kan zijn, beschouwd. Over dit punt verduidelijken wij dat wij, voor deze doeleinden en in overeenstemming met de meningen van de Europese Toezichthoudende autoriteiten, geen andere Unieke ID's zoals MAC Address en IMEI gebruiken, omdat deze niet door jou kunnen worden gereset. Voor de App geldt dat de code die de geïnstalleerde App identificeert als Unieke ID wordt beschouwd. Voor meer informatie over hoe u het met ons delen van de Unieke ID's kunt resetten of blokkeren moet u hier klikken