Controle van Bluetooth-compatibiliteit

Quattroporte interior design: steering wheel, dashboard, beige leather

Door het voertuig te selecteren, is het mogelijk de door Maserati S.p.A. gecontroleerde compatibele mobiele toestellen te kennen, alsook de compatibele functies, de testomstandigheden, de modellen van de mobiele toestellen en de firmware die voor de tests is gebruikt.

 

Als de versie van het mobiele toestel en de gekoppelde firmware verschillen, kunnen de beschreven functies niet worden gewaarborgd.

Het was niet mogelijk de firmware te herkennen die op sommige mobiele toestellen is geïnstalleerd.

Maserati S.p.A. wijst elke aansprakelijkheid af voor elke storing van het gebruikte mobiele toestel. Bovendien kunnen bepaalde problemen in bepaalde gevallen ook optreden bij gecontroleerde mobiele toestellen.

Onze erkende klantenservice staat klaar om op al uw vragen om informatie te antwoorden.

 

De Bluetooth-rubriek werd in het leven geroepen om alle mogelijke informatie te geven over de werking van het platform, dat momenteel beschikbaar is op verschillende modellen. Het is de bedoeling dit platform eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken, door informatie te geven over alle nieuwe functies. Op onze website kunt u de compatibiliteit tussen het platform en de verschillende mobiele toestellen controleren; deze werd getest door Maserati S.p.A.

Denk eraan dat alle informatie die op onze website wordt gepubliceerd, permanent wordt bijgewerkt. Wij adviseren u de onderstaande opmerkingen te lezen, die gedetailleerde toelichtingen bevatten.

Er bestaat geen enkele handelsrelatie van welke aard ook tussen de partijen.

Maserati S.p.A. biedt zijn hulp aan bij de keuze van een mobiel toestel op basis van de lijst van de opties van het voertuig. Deze hulp vormt echter in geen geval een handelsrelatie en legt geen enkele verplichting op aan de ene of andere partij.

Wij adviseren u met technische vragen te rade te gaan bij onze erkende dealers.

 

De Bluetooth-rubriek van de website www.maserati.com bevat informatie en afbeeldingen om u te helpen een mobiel toestel te kiezen dat compatibel is met onze auto's. Deze rubriek wordt permanent bijgewerkt, omdat mettertijd bepaalde wijzigingen kunnen worden aangebracht aan de toestellen, vooral vanwege hun gebruik in bepaalde markten of om juridische redenen. Maserati S.p.A. heeft het recht de op zijn website gepubliceerde inhoud te wijzigen om technische of commerciële redenen.

De Bluetooth-rubriek van de website www.maserati.com bevat geen informatie over de prijs van de mobiele toestellen: deze gegevens zijn enkel beschikbaar bij onze erkende dealers.

 

Afbeeldingen en kleuren

De gekozen afbeeldingen voor de inhoud van onze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn mogelijk niet representatief voor het getoonde model. Bovendien kunnen de kleuren zoals die worden weergegeven op uw computerscherm licht afwijken van de werkelijke kleuren. Wij raden u aan een van onze erkende dealers te bezoeken om persoonlijk de op de website voorgestelde producten te bekijken.

 

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. De toegang tot de gegevens, afbeeldingen en teksten is uitsluitend beperkt tot persoonlijk gebruik. Elke reproductie, wijziging of publicatie van de inhoud van de website, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor welk doel ook, is strikt verboden. Alle fabrieksmerken en alle logo's die worden gebruikt op de website www.maserati.com zijn eigendom van Maserati S.p.A. of van derden. Elk ongeoorloofd gebruik van deze fabrieksmerken of logo's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maserati S.p.A. of de belanghebbende partij, wordt als een overtreding beschouwd en kan aanleiding geven tot vervolging.

Controle van Bluetooth-compatibiliteit Maserati – GranCabrio/GranTurismo/Quattroporte MY06-13

Controle van Bluetooth-compatibiliteit Maserati – New Ghibli/New Quattroporte

Testrit

Vraag om een testrit, offerte of meer informatie
VRAAG EEN TEST