Korzystamy z plików Cookie, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z użytkowania naszej strony internetowej. Nasz strona korzysta z plików Cookie, które mogą zawierać także pliki Cookie firm trzecich, po to, aby spersonalizować reklamę specjalnie dla Ciebie. Nasza strona zawiera pliki Cookie firm trzecich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików Cookie, z których korzystamy oraz poznać sposoby na ich wyłączenie, zajrzyj na stronę Polityka Cookie.
Kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na użycie plików Cookie.

 

PRAWO AUTORSKIE

© Copyright, Maserati S.p.A., Modena, Włochy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, pliki wideo, pliki audio i grafiki na stronach internetowych Maserati podlegają prawu autorskiemu i innym prawom własności intelektualnej. Witryny mogą zawierać obrazy, do których prawa autorskie można przypisać osobom trzecim.
Powielanie lub przekazywanie w całości lub w części dowolnego materiału znajdującego się na stronie jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Włochy, a w takim przypadku z wyraźnym oznaczeniem źródła.
Modyfikacja lub redystrybucja takiego materiału osobom trzecim w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób jest również zabroniona.

ZNAKI TOWAROWE

Maserati (logo lub słowo) i Trójząb są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Maserati S.p.A. Znaki towarowe nie mogą być używane, modyfikowane, pobierane, kopiowane lub dystrybuowane w żaden sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Maserati S.p.A., Viale Ciro Menotti 322, 41100 MODENA, Włochy, a w takim przypadku tylko w sposób określony przez firmę i z wyraźnym oznaczeniem źródła.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszystkie ilustracje i specyfikacje zawarte na tej witrynie oparte są na najnowszych informacjach o produktach dostępnych w momencie publikacji. Zawartość, specyfikacje i standardowe wyposażenie w Ameryce Północnej mogą się różnić od podanych specyfikacji. Maserati S.p.A zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, do jakiejkolwiek zawartości, w tym, między innymi kolorów, materiałów i wyposażenia.

Mimo, że Maserati S.p.A. stara się publikować dokładne informacje na tej stronie, mogą pojawić się techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Maserati S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie nieścisłości, błędy lub pomyłki przedstawione na stronie.

ZASTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami włoskiego dekretu z mocą ustawy n. 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Ustawa o ochronie danych osobowych),  informujemy, że dane osobowe, które dobrowolnie przekazywane są do dyspozycji Maserati S.p.A. (zwanej dalej "Firmą"), poprzez sieć sprzedaży lub w inny sposób, zostaną wykorzystane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa włoskiego i europejskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z zasadami poufności określonymi dla wszystkich działań Spółki.

1. CELE WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe udostępnione firmie Maserati S.p.A., jej spółkom zależnym i sieci sprzedaży Maserati we Włoszech i poza jej granicami będą używane: a) w celu organizowania pokazów demonstracyjnych oraz imprez promocyjnych i innych; b) przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym materiałów promocyjnych, materiałów reklamowych i / lub ofert towarów i usług pocztą, internetem, telefonem, pocztą elektroniczną, SMS i MMS przez Maserati S.p.A. oraz jej podmioty kontrolowane i / lub stowarzyszone lub strony, osoby fizyczne lub organizacje pracujące na rzecz Maserati S.p.A. i / lub współpracujące w interesie Maserati S.p.A. w jakikolwiek sposób; c) w celu prowadzenia badań statystycznych i rynkowych a także do analizy preferencji, nawyków, potrzeb i wyborów konsumentów.

2. PROCEDURY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane za pomocą druku, narzędzi elektronicznych i / lub informatycznych zgodnie z procedurami właściwymi dla celów wskazanych powyżej. W każdym przypadku zapewnimy bezpieczeństwo i poufność danych.

3. PRZEKAZANIE DANYCH I KONSEKWENCJE ODMOWY
Jeśli Klient odmówi dostarczenia danych i / lub jeśli dane, które podaje, są niedokładne i / lub niekompletne:
- nie możemy zorganizować i prowadzić demonstracji oraz imprez promocyjnych i innych;
- nie możemy przesłać materiałów informacyjnych i marketingowych, w tym materiałów promocyjnych, materiałów reklamowych i / lub ofert towarów i usług;
- niemożliwe jest przeprowadzenie badań statystycznych i rynkowych oraz analizy preferencji, nawyków, potrzeb i wyborów konsumentów.

4. KOMUNIKACJA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być znane akcjonariuszom, członkom zarządu lub innemu organowi administracyjnemu, członkom rady biegłych rewidentów, audytorom wewnętrznym i personelowi firmy, w szczególności pracownikom sprzedaży i marketingu. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom, które dostarczają Maserati S.p.A. usług użytecznych do powyższych celów, w tym (lecz nie wyłącznie) spółkom kontrolującym, kontrolowanym i stowarzyszonym; osobom fizycznym, organizacjom i / lub firmom zarządzającym i / lub wspierającym zarządzanie i / lub firmom odpowiedzialnym za utrzymanie naszych witryn internetowych, dostawcom, wykonawcom, podwykonawcom, bankom i / lub firmom ubezpieczeniowym lub kontrolującym, kontrolowanym i / lub stowarzyszonym; dealerów, importerom i innym podmiotom tworzącym sieć sprzedaży Maserati we Włoszech i za granicą; podmiotom, organizacjom i / lub firmom świadczącym usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez promocyjnych oraz innych imprez i demonstracji; doradcom pomagającym Spółce w różny sposób ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, fiskalnych, księgowości i organizacyjnych; oraz wszelkim innym podmiotom, którym dane muszą być dostarczone na podstawie szczególnych wymagań prawnych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za granicę, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z państw trzecich niezależnie od miejsca, w którym Spółka prowadzi swoje interesy.

5. UJAWNIENIE DANYCH
Twoje dane osobowe nie będą ujawniane, z wyjątkiem dozwolonych celów szczegółowo określonych w pkt 1.

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOWI DANYCH
W odniesieniu do wyżej wymienionego zakresu wykorzystania danych osobowych użytkownik:
1. jest uprawniony do uzyskania potwierdzenia, czy dane dotyczące niego są przechowywane, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane.
2. ma prawo uzyskać następujące informacje:  a) pochodzenie danych osobowych; b) cele i procedury korzystania z danych; c) logikę stosowaną w przypadku elektronicznego przetwarzania danych; d) tożsamość administratora danych, powierników i przedstawiciela wyznaczonego na mocy odpowiednich przepisów.
3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do otrzymania: a) aktualizacji, korekty i, jeśli jest to w jego interesie, integracji danych; b) skreślenia, przekształcenia w anonimową formę lub zamrożenia danych wykorzystywanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których zachowanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub później wykorzystane; c) poświadczenia, że zostały zgłoszone żądania poprawek lub usunięcia danych, o których mowa w punktach  a) i b), również pod względem ich zawartości, tym osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, chyba że okaże się to niemożliwe.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części: a) wykorzystaniu danych osobowych z nim związanych, z uzasadnionych powodów, nawet jeśli takie wykorzystanie jest istotne dla celów, dla których zostały zebrane; b) wykorzystania danych osobowych odnoszących się do niego, w całości lub w części, do wysyłania materiałów reklamowych lub wysyłkowych, lub do prowadzenia badań rynkowych lub komunikacji biznesowej.

7. KONTROLA I UTRATA DANYCH
Kontroler danych w odniesieniu do danych osobowych to Maserati S.p.A., z siedzibą w Modenie, Via Ciro Menotti 322.
Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych wykorzystywanych przez Spółkę, w tym dotyczące wykonywania praw wymienionych powyżej, mogą być przesłane na adres faxprivacy@maserati.com lub faksem pod numerem +39 02 57760060. Aktualna lista Powierników Danych jest dostępna od Spółki i może być otrzymana w drodze dochodzenia złożonego w sposób opisany powyżej.

8. ZMIANY I AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Maserati S.p.A może zmieniać lub po prostu zaktualizować całą lub część "Polityki Prywatności" także w przypadku wprowadzania poprawek do przepisów ustawowych lub wykonawczych, które regulują ochronę danych osobowych i praw użytkownika. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności zostaną przekazane użytkownikom na stronie Maserati, gdy tylko zostaną one przyjęte. Zalecamy regularne uzyskiwanie dostępu do tej sekcji w celu sprawdzenia najnowszej i aktualnej wersji "Polityki prywatności".

POLITYKA PRYWATNOŚCI: STANOWISKO DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

   Polityka poufności

Maserati traktuje Twoją prywatność za niezwykle ważną i poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Chcielibyśmy, aby mogli Państwo korzystać z naszych stron internetowych ze spokojem i zaufaniem.
Możesz poruszać się po naszej stronie internetowej anonimowo, dopóki nie zdecydujesz się wypełnić jakiegokolwiek formularza. Podczas rejestracji zbieramy ograniczoną ilość informacji osobistych, takich jak imię i nazwisko, adres, a nawet hobby itp. Wszelkie takie informacje są bezpiecznie przechowywane w bazie danych, do której ma dostęp tylko autoryzowany personel i agencje powiązane z firmą Maserati (agencje marketingu i reklamy).

Naszym celem jest stale optymalizować treść naszej strony internetowej w celu ulepszenia naszego serwisu online. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi Waszych zainteresowań i tego,  które obszary naszych stron internetowych są najczęściej przez Was odwiedzane i i jak długo. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystane do celów badań marketingowych, przetwarzania danych wewnętrznych, gromadzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i innych celów związanych z usługami, takimi jak wysyłanie broszur, o które prosisz.

Aby zarejestrować się w serwisie musisz mieć unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu do informacji w zastrzeżonych obszarach serwisu. Obszary te umożliwiają otrzymywanie biuletynów i innych informacji pocztą elektroniczną.

  Śledzenie strony

Maserati wykorzystuje technologię personalizacji, aby obserwować wzorce zachowań osób odwiedzających naszą stronę. W ten sposób możemy zapewnić Wam możliwie najlepsze wrażenia z pobytu na naszej stronie internetowej.

Ta technologia obejmuje użycie "plików cookie", małych plików tekstowych umieszczonych na komputerach dysku twardego, które identyfikują oprogramowanie przeglądarki internetowej. Pliki cookie pozwalają nam śledzić, kiedy wchodzisz, opuszczasz i ponownie wejdziesz na naszą witrynę. Nasze cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i istnieją tylko podczas odwiedzin naszej witryny. Ich użycie jest kontrolowane zgodnie z Polityką poufności.

Śledzimy adres internetowy (IP) lub lokalizację komputera w Internecie, aby pomóc w diagnozowaniu problemów z naszymi serwerami i administrowaniu naszą witryną internetową. Twój adres IP służy do identyfikacji użytkownika i zbierania informacji demograficznych dotyczących naszych użytkowników jako całości. Informacje demograficzne nie obejmują danych umożliwiających identyfikację osób.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii prywatności i bezpieczeństwa na stronie Maserati, prosimy o kontakt.

Maserati S.p.A.
CRM-Internet Department
Viale Ciro Menotti 322
41121 Modena
Włochy

Pozostań w kontakcie
Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wieści od Maserati.
Upewnij się, że wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie.
Dane osobowe
*
*
*
*
Ustawienia prywatności
*
*
Find your local website