תנאי מבצע ותקנון - מזארטי – הטבות פרמיום

  1. סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ (להלן: "סמלת" או "החברה") , יבואנית רכבי "מזארטי", מודיעה על מבצע מכירות "הטבות פרמיום - NEW BEGINNINGS " בתנאים שיפורטו בתקנון זה ללקוחות פרטיים בלבד.
  2. לקוחות שירכשו רכב מזארטי מהדגמים המשתתפים ושבמלאי בתקופת המבצע ("לקוח") בהתאם לתנאים להלן, יהיו זכאים לבחור אחת מחבילות הטבות כמפורט ובכפוף להלן.
  3. תקופת המבצע ומלאי:
  1. 3  תקופת המבצע הינה החל מיום 23/02/2020 עד ליום 28/03/2020 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
  2. 3  מינימום 13 יחידות (מדגמים שונים) במלאי.
  3.  

 1.  

4   הרכבים המשתתפים במבצע ותיאור המבצע:
   
4.1 רכבים חדשים לרכישה:  

רכב / דגם מחיר מחירון שיעור ההנחה מחיר לאחר הנחה
לבנטה דיזל 610,000 ₪ 61,000 ₪ 549,000 ₪
לבנטה דיזל לוסו 670,000 ₪ 67,000 ₪ 603,000 ₪
לבנטה דיזל גראנספורט 710,000 ₪ 71,000 ₪ 639,000 ₪
לבנטה בנזין 625,000 ₪ 62,500 ₪ 562,500 ₪
לבנטה בנזין לוסו 685,000 ₪ 68,500 ₪ 616,500 ₪
לבנטה בנזין גראנספורט 725,000 ₪ 72,500 ₪ 652,500 ₪
לבנטה אס גאנספורט 865,000 ₪ 86,000 ₪ 778,500 ₪
גיבלי בנזין 590,000 ₪ 59,000 ₪ 531,000 ₪
גיבלי בנזין גראנספורט 650,000 ₪ 65,000 ₪ 585,000 ₪
גיבלי בנזין גראנלוסו 677,000 ₪ 67,700 ₪ 609,300 ₪

 1.  


   4.2 המחירים מתייחסים לצבע לבן, כוללים מע"מ ואינם כוללים אבזור נוסף. למחירים לעיל תתווסף אגרת רישוי בסך 4712 ₪.
   4.3 המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (לא כולל לקוחות ליסינג, מוניות וכיו"ב).
   4.4 כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו

5.    חבילות ההטבות לבחירה מהן ניתן לבחור אחת:
5.1    חבילת שירות פרמיום- טיפולים ואחריות מורחבת בשווי 32,000 ₪ (כולל מע"מ) (לפי מחירוני החברה ליום 02/20 לפי הפירוט להלן:
       5.1.1    אחריות שנה 4.
          5.1.1.1    הרחבת האחריות לשנה שנה רביעית אך לא יותר מ- 120,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
          5.1.1.2    תנאי האחריות זהים לתנאי האחריות המפורטים בחוברת האחריות המקורית שתימסר עם רכישת הרכב מהחברה לגבי הרכיבים האמורים.
          5.1.1.3    הרחבת האחריות תחול רק על רכבים פרטיים בבעלות פרטית ואינה חלה על רכבים מסחריים ו/או רכבים המשמשים כמוניות ו/או רכבי סיור ותיור ו/או רכבים המשמשים ללימוד נהיגה ו/או רכבים שבבעלות קיבוצים ו/או חברות ממשלתיות ו/או עוסק מורשה ו/או חברות בע"מ.
       5.1.2    4 טיפולים ראשונים 
          5.1.2.1    הטיפול בהתאם להוראות יצרן לטיפולים תקופתיים, שגרתיים עוקבים המפורטים להלן.
          5.1.2.2    תיאום מועד הטיפול באחריות הלקוח. 
          5.1.2.3    למימוש במרכזי השירות המורשים של מזארטי בלבד. 
          5.1.2.4    שווי הטיפול בהתאם למחירון מרכז השירות המורשה הרלוונטי לטיפול תקופתי ראשון, שני, שלישי ורביעי. (קיים שוני בין מחירוני המרכזים).
          5.1.2.5    טיפול שוטף ראשון 20,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מבניהם; טיפול שוטף שני 40,000  ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול הראשון המוקדם מבניהם; טיפול שוטף שלישי 60,000 ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול השני, המוקדם מבניהם; טיפול שוטף רביעי 80,000 ק"מ או 12 חודשים ממועד הטיפול השלישי, המוקדם מבינהם.
          5.1.2.6    תוקף ההטבה יפוג ככל והלקוח לא יבצע איזה מהטיפולים במועדים לעיל.
          5.1.2.7    המבצע וההטבה לא יחולו על בדיקות ו/או טיפולים ו/או תיקונים או חלפים נוספים ו/או אחרים ו/או בדיקה ו/או טיפול ו/או תיקון לאחר תאונה. 
או
5.2    חבילת קונסיירז' זוגית – 5 שוברים למסעדות לבחירה 
   5.2.1    5 שוברי אירוח זוגיים לבחירה מתוך 6 מסעדות זוכות לשנת 2020 ע"י מדריך הקולינריה גו מיו בקטגוריות שונות כדלקמן:
   5.2.1.1    לה רג'נס ירושלים (כשרה) - שף השנה
   5.2.1.2    אלנה (מלון נורמן ת"א)-מסעדת השנה 
   5.2.1.3    קאב קם - גאסטרו בר 
   5.2.1.4    (מסעדה טבעונית ) OPA    - המסעדה טבעונית הטובה
   5.2.1.5    גורג' אנד גון (מלון דריסקו) - השף המבטיח 
   5.2.1.6    בלו סקיי –אדוני (כשרה)    
   5.2.2    הארוחות תכלולנה: 2 מנות ראשונות; 2 מנות עיקריות; 2 מנות קינוח ובקבוק\2כוסות יין (משתנה בין המסעדות) מתוך תפריט המסעדות למעט מסעדת OPA המציעה תפריט טעימות.
   5.2.3    מימוש השובר מותנה בהזמנה מראש ותיאום מול המסעדות על בסיס מקום פנוי.
   5.2.4    יש לעדכן את המסעדה בדבר קיום השובר למימוש בהזמנה.
   5.2.5    לא תחול על סמלת אחריות על הארוחות ובכלל זה טיבן ואיכותן.
   5.2.6    תוקף השובר למימוש עד ולא יאוחר מ: 23/02/2021.
   5.2.7    אין כל מצג או התחייבות לזמינות במועדים המבוקשים על ידי הלקוח.

או
5.3    חבילת הדרכת נהיגה אישית 
   5.3.1    שובר ל 3 שיעורי הדרכת נהיגה (להלן: "שיעורי ההדרכה") שיסופקו באמצעות לאון דרייב  (להלן: "ספק ההדרכה").

   5.3.2    שיעורי ההדרכה כוללים מפגש ראשון נהיגה והדרכה במסלול ושני מפגשים נוספים אישיים בנהיגה בכביש סה"כ כ- 4 שעות הדרכה בשלושה מפגשים ללא התחייבות למיקום מסוים, ו/או לתאריכים מסוימים למימוש ובכפוף לזמינות אצל ספק ההדרכה ו/או נותני שירותים מטעמו ובהתאם לתצורת שיעורים אלו על פי קביעת ספק ההדרכה. 

   5.3.3    האחריות לתיאום מימוש שיעורי ההדרכה חלה על הלקוח ועליו ליצור קשר עם ספק ההדרכה על פי פרטי הקשר אשר מופיעים בשובר הדרכת הנהיגה, וזאת בין היתר על מנת לברר את הפרטים הדרושים לצורך מימוש ההדרכה ותנאיה והמגבלות החלות עליה.

   5.3.4    תקופת מימוש השובר היא בין ה- 23/02/2020 ועד ל- 23/02/21. על בסיס מקום פנוי ובכפוף למלאי הקיים אצל ספק ההדרכה. אין כל מצג או התחייבות לזמינות במועדים המבוקשים על ידי הלקוח.

   5.3.5    ההטבה אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא ו/או הוצאות נוספות ו/או תוספות כלשהן מעבר למפורט מפורשות לעיל.

   5.3.6    מתן השירותים על ידי ספק ההדרכה יהא בכפוף לתנאים של ספק ההדרכה לרבות התנאים בהם יידרש לעמוד הלקוח כמקבל ההדרכה ומדיניות ביצוע ההזמנות ו/או ביטולים.

   5.3.7    מימוש השובר וביצוע ההדרכה נתונה לשיקול דעתו הבלבדי של הלקוח תוך שהינו אומד את כל הסיכונים הכרוכים בכך.

   5.3.8    סייגים ותנאים נוספים להטבה ופטור מאחריות
      5.3.8.1    ההטבה אינה כוללת כל דבר נוסף לעלות שלושה שיעורים כאמור לעיל.
      5.3.8.2    כתנאי לקבלת ההטבה, החברה או ספק ההדרכה רשאים לדרוש מהלקוח לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים נוספים לפי שיקול דעתם הבלעדי.
      5.3.8.3    האחריות הבלעדית על טיב, איכות ובטיחות ההטבה היא של ספק ההדרכה ובכל מקרה לא של סמלת. 
      5.3.8.4    סמלת לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב ההדרכה, אספקתה ו/או איכותה ו/או אפשרות מימושה ובכלל זה לתקלות בה. הלקוח מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד  סמלת בכל הקשור לעיל ולא יהא באלו כדי להשליך על עסקת רכישת הרכב.
      5.3.8.5    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתן השירותים על ידי ספק ההדרכה יהא גם בכפוף לתנאים שייקבעו על ידו.
      5.3.8.6    סמלת אינה אחראית לאיכות ההדרכה ו/או לטיבה ו/או לתכניה ו/או לבטיחות במסגרתה או כתוצאה ממנה ו/או  לכל הוצאה או פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף,  ובכלל זה לגוף או לרכוש שעלול להיגרם לי ו/או למלווי במסגרתה ו/או ביצועה, לרבות בגין נזקים גופניים ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן ושעשויים להיגרם כתוצאה ממימוש ההטבה ו/או ההדרכה או המועבר במסגרתה. הלקוח פוטר את סמלת ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הדרכת הנהיגה, מימושה או העדר מימושה ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינה, במסגרתה, כתוצאה ו/או הנובע ממנה וידוע לי ללקוח בהעדר פטור מלא ומוחלט לא הייתה מעניקה לי סמלת את השובר.
      5.3.9    לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כספי ו/או החזר שווה ערך כלשהו על שיעורי הדרכה שלא מומשו מכל סיבה שהיא.

8.  תנאים לקבלת ההנחה או ההטבות ודגשים נוספים
      8.1    קבלת ההטבות מותנית בכך כי הלקוח חתם על הסכם לרכישת מזארטי חדשה בתקופת המבצע (להלן: "ההזמנה").
      8.2    במעמד ביצוע ההזמנה, הלקוח שילם מקדמה כנקוב בהזמנה. 
     8.3    הלקוח שילם את מלוא התמורה תוך 7 ימי עסקים ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהזמנה לרבות אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים.
     8.4    הלקוח לא ביטל את העסקה.
     8.5    הלקוח יהיה זכאי לקבלת שובר למימוש ההטבה אך ורק בתום תהליך רכישת הרכב ובכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי תנאי הסכם הזמנת הרכב ורישום הרכב על שם הלקוח.
     8.6    במידה וההזמנה תבוטל – ההטבה תבוטל.
     8.7    לא ניתן לשריין/לשמור רכב לרוכש ללא קבלת מקדמה על חשבון העסקה וחתימה על הסכם הזמנה. 
     8.8    יש לבצע גמר תשלום לרבות תשלום אגרת רישוי, תוספות ככל שהוזמנו והסדרת האישורים הנדרשים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעת החברה כי הרכב מוכן לשחרור ממכס. 
     8.9    אי השלמת התשלום והתנאים במועד הנ"ל כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח, והחברה תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהציע את הרכב למכירה ללקוח אחר ותבוטלנה כל ההנחות / ההטבות על פי מבצע זה.
     8.10    במידה וההזמנה תבוטל – תבוטלנה ההטבות.
     8.11    ההטבות או כל חלק מהן אינן ניתנות להמרה או החלפה. לא יינתנו כל זיכוי, הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש מלוא ההטבות המוצעת במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה או העברה. ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן לרכב החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או לרכב אחר, גם במקרה של מכירת הרכב.
     8.12    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי מבצע אלו ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה, ברדיו בעיתונים ובכל אמצעי אחר – תגברנה הוראות אלו. 
     8.13    אין באמור בתנאי המבצע כדי לגרוע מתנאי הסכם הזמנת הרכב ורכישת הרכב מותנית בחתימתו וכפופה לו. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.
    8.14    הדין החל על תנאים אלו וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. 
    8.15    תנאים אלו ממצים את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להשתתף בו ולוותר על תנאי המבצע.
    8.16    אין כפל מבצעים.
    8.17    קוד מבצע מס': C-00001487
    8.18    מחירי הרכבים החדשים על פי מחירון מס': 02/20
    8.19    צריכת הדלק בפועל עלולה להשתנות היות והיא מושפעת מגורמים שונים ובכללם אופי הנהיגה ותנאי הדרך.
    8.20    ט.ל.ח

הישאר מעודכן
הירשם כאן לקבלת המידע העדכני ביותר ממזראטי
אנא בדוק כי כל התאים מולאו
הפרטים האישיים שלך
*
*
*
*

*

*
*שדות חובה