חצי שעה לאחר מכן, מכונית וטרימרן נכנסות לנמל לאחר מסע משותף, ואנשים יכולים כעת לפסוע החוצה מתוך הדמיונות והטכנולוגיות שאפשרו להם להיות כמו חוף: איחוד של מים וקרקע, ביצועים וכבוד, אנרגיה חופשיה ואנרגיה פוטנציאלית, רוח ואחיזה, רעש ודממה.