בחלקה החדש של הבירה ישנו נמל שלא לצרכי מסחר המארח את אלה הרוצים להפליג.
זהו נמל קטן עם בתי קפה אלגנטיים וחנויות משמאל, ואילו מימין, ליד הים, מבטכם נופל על דגי בורי ופארידה המרפרפים על פני המים בין הסירות, ועל הסוורים והשליחים המוסיפים חיים לנוף. מבלי לחסום את דרכם, אתם מגיעים לקצה הרציף. כאן זה באמת מתחיל.