CHARGED FOR THE FUTURE

Hybrid technology by name, roaring Maserati power by life. 
Like every other Maserati the Ghibli and Levante Hybrid are captivating in their looks, inspiring to drive, and a special experience each and every time. 
And yes, they sound incredible. 

Ghibli Hybrid Ghibli Hybrid

Ghibli Hybrid

High performance engineering meets innovation and technology. 
The exhilaration of driving a Maserati has never been so efficiently delivered. 
The pioneering spirit of the Ghibli is now fused with the future.

Levante Hybrid

Power every adventure you take more efficiently. 
The Levante Hybrid raises performance and style to new heights, cleverly reducing fuel consumption and emissions. 
A new wave of performance makes for electrifying journeys ahead.  
Levante Hybrid Levante Hybrid
Maserati edasimüüja veebilehe sisu on mõeldud ainult üldteabeks ega sisalda nõuandeid.
Maserati S.p.A. ja selle sidusettevõtted ei vastuta edasimüüja veebilehel avaldatud teabe või sisu eest, mida pakub ainult edasimüüja.
Sel põhjusel ei anna Maserati S.p.A. ja selle sidusettevõtted mingit kinnitust ega garantiid siin toodud sisu täpsuse, ajakohasuse või kohaldatavuse kohta.