A dedicated Financial Offer

Drive now and defer payment to 2021*

The Maserati you’ve always dreamed of is waiting for you

Add here a description of the de-stocking campaign, including information about available models, advantages, prompt delivery.
Aanvraag informatie
Gelieve alle verplichte velden in te vullen.
*
*
*
*
*
TYPE AANVRAAG
*
MERK/MODEL HUIDIG VOERTUIG:
*
*
PRIVACYFORMULIER

Maserati Privacy beleid gelezen en begrepen,

*
*
*
*
*
*
*

*
* Verplichte velden
*Mogelijkheid om een uitstel te verkrijgen voor de betaling van de maandelijkse termijnen van uw lening op afbetaling in het kader van de coronacrisis:

Tussen 1 mei en 31 juli 2020 kan u aan FCA Bank een tijdelijk uitstel vragen voor de afbetalingen van uw lening op afbetaling voor een maximale duur van 3 maanden.

Om te kunnen genieten van dit uitstel moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

-U dient zelf een aanvraag tot uitstel van betaling in bij FCA Bank
-U heeft geen betalingsachterstand van meer dan één maand voor het desbetreffende krediet op 1 april 2020;
-U levert het bewijs dat u of een andere persoon, die officieel woonachtig is op hetzelfde adres dan u een inkomstenverlies heeft geleden ingevolge het coronavirus. Deze andere persoon moet niet noodzakelijk het contract van lening op afbetaling hebben ondertekend.;
-De maandelijkse afbetaling van het kapitaal en de kredietkosten bedraagt tenminste 50 €
-U verklaart op eer dat het gecumuleerde, totale roerende vermogen, dat u bezit op zichtrekeningen, spaarrekeningen en in alle beleggingsportefeuilles, buiten uw pensioensparen, niet meer dan 25.000 € bedraagt op het ogenblik van uw aanvraag tot betalingsuitstel

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, zal u een uitstel krijgen gedurende 3 maanden voor de terugbetaling van de maandelijkse termijnen in kapitaal en kosten. Er zullen geen enkele vertragingsinteresten of kosten worden aangerekend. Enkel het contractueel voorziene JKP zal worden begroot gedurende de periode van het uitstel en zal u achteraf worden aangerekend.

Dit uitstel van drie maanden kan éénmaal worden verlengd voor een duur van maximum 3 maanden, als de bovenstaande voorwaarden nog steeds zijn vervuld bij het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden.

Voor bijkomende informatie kan u zich richten tot (gelieve de persoon, de dienst en de contactgegevens toe te voegen tot wie de klant zich kan richten).